Gepubliceerd op 26 October 2022 om 11h39
Door Michel Willems - Mobilitas

CO2-bijdrage voor bedrijfsvoertuigen stijgt met 11,25% in 2023

De nieuwe geïndexeerde formules voor de solidariteitsbijdrage, ook wel CO2-bijdrage genoemd, werd voor het jaar 2023 vastgelegd. De coëfficiënt geldig vanaf 1 januari 2023 bedraagt 1,5045582 en wordt in de praktijk afgerond naar 1,5046. Dit betekent een stijging van liefst 11,25 % tegenover de coëfficiënt geldig voor 2022 die tot 31 december 2022 nog 1,3525 bedraagt. De minimum bijdrage stijgt van 28,17 euro naar 31,34 euro. De CO2-bijdrage is één van de eerste bekende fiscale cijfers voor het jaar 2023 die reeds een voorsmaak geven van de sterke stijging van de toekomstige fiscale druk als gevolg van de huidige hoge inflatiecijfers.

Bijkomende forse verhoging voor bestellingen vanaf 1 juli 2023

Voor vanaf 1 juli 2023 bestelde voertuigen, met uitzondering van zero emissie voertuigen (= 100% elektrisch of waterstof), maar inclusief plug-in voertuigen, zal bovenop de indexatie van 1,5046 de CO2-bijdrage met factor 2,25 worden vermenigvuldigd. Dit betekent in de praktijk een verhoging van 250% ten opzichte van het tarief van 2022. Die factor zal in de loop van de komende jaren verder verhogen tot 5,5 in 2027 voor voertuigen besteld vanaf 1 juli 2023 die niet zero emissie zijn.

Huidige principes

Voor het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 een maandelijks RSZ-bijdrage berekend voor elk voertuig dat de werkgever aan zijn werknemer ter beschikking stelt. Deze forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van die tussenkomst. Deze maandelijkse bijdrage (met een minimum van 31,34 euro per maand voor het jaar 2023) is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof en wordt forfaitair vastgesteld. De CO2-bijdrage is altijd voor 100% aftrekbaar en is niet verschuldigd door zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen met een zelfstandig statuut.

Formules

CO2 bijdrage – tarieven geldig voor het jaar 2023 voor voertuigen besteld uiterlijk op 30 juni 2023 en voor bestaande voertuigen in het wagenpark
 

Type aandrijving

 

   

Formule solidariteitsbijdrage

 

Benzine

 

 

CO2

gekend

 

[(( CO2-uitstoot x 9 euro)-768)/12] x 1,5046

 

CO2 niet

gekend

 

[((182 x 9 euro)- 768)/12] x 1,5046 = 109,08 euro

 

 

Diesel

 

CO2

gekend

 

[(( CO2-uitstoot x 9 euro)-600)/12] x 1,5046

 

CO2 niet

gekend

 

[((165 x 9 euro)- 600)/12] x 1,5046 = 110,96 euro

 

 

LPG of CNG (2)

 

[(( CO2-uitstoot x 9 euro)-990)/12] x 1,5046

 

 

100 % elektrisch (3)

 

Altijd het minimum van 31,34 euro per maand

 

Minimum bijdrage 31,34 euro per maand voor alle voertuigen

 

Voorbeelden

Voorbeeld 1: een dieselvoertuig met een CO2-uitstoot van 115 gram/km

CO2-bijdrage in 2022: ((115,00 x 9) – 600) / 12 = 36,25 euro x 1,3525 = 49,03 euro per maand

Voertuig besteld uiterlijk op 30 juni 2023 + bestaand wagenpark

CO2-bijdrage in 2023: ((115,00 x 9) – 600) / 12 = 36,25 euro x 1,5046 = 54,54 euro per maand

Voertuig besteld vanaf 1 juli 2023

CO2-bijdrage vanaf 1 juli  2023: ((115,00 x 9) – 600) / 12 = 36,25 euro x 1,5046 x 2,25 = 122,72 euro per maand

Voorbeeld 2: een benzinevoertuig met een CO2-uitstoot van 115 gram/km

CO2-bijdrage in 2022: ((115,00 x 9) – 768) / 12 = 22,25 euro x 1,3525 = 30,09 euro per maand

Voertuig besteld uiterlijk op 30 juni 2023 + bestaand wagenpark

CO2-bijdrage in 2023: ((115,00 x 9) – 768) / 12 = 22,25 euro x 1,5046 = 33,48 euro per maand

Voertuig besteld vanaf 1 juli 2023

CO2-bijdrage vanaf 1 juli 2023: ((115,00 x 9) – 768) / 12 = 22,25 euro x 1,5046 x 2,25 = 75,33 euro per maand.

WLTP of NEDC 2.0

Het gelijkvormigheidsattest van voertuigen die vanaf 1 september 2018 in omloop zijn, bevat 2 waarden voor de CO2-uitstoot: de waarde volgens meetmethode NEDC 2.0 (code 49.1) en volgens WLTP (code 49.4). Vanaf 1 januari 2021 mag men een keuze maken tussen WLTP of NEDC 2.0 indien beide waarden op het homologatie attest worden vermeld.

Voor oudere voertuigen mogen verder de NEDC 1.0 waarde gebruiken. Voor nieuwe bestelde voertuigen vermelden de constructeurs vaak enkel de WLTP waarde op het homologatie attest.

In dat geval dient men de WLTP te gebruiken. Voor plug-in hybrides zijn de constructeurs verplicht om nog tot einde 2022 de twee waardes te melden.

 

Hybride en plug-in hybride

Voor full hybride en plug-in hybride voertuigen houdt men ENKEL rekening met de CO2-uitstoot van de hoofdaandrijving (vaak benzine, uitzonderlijk diesel).

Fake plug-in hybride

Voor zogenoemde fake plug-in hybride voertuigen mag men in tegenstelling tot de regels geldig in de vennootschapsbelasting, blijven rekening houden met de CO2-uitstoot NEDC 2.0 of WLTP of NEDC 1.0 voor oudere voertuigen zoals deze vermeld is op het homologatieattest. Men dient dus de CO2-uitstoot niet te verhogen met 2,5 of te vergelijken met de lijst van overeenstemmende thermische voertuigen

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels