Gepubliceerd op 28 October 2021 om 16h00
Door Damien Malvetti

De Belgische Petroleum Federatie verandert van naam en wordt Energia

De Belgische Petroleum Federatie verandert van naam en wordt Energia. Deze naam verwoordt de ambitie en de rol van de sector in de energietransitie. Om de klimaatdoelen en de energietransitie naar een koolstofarme maatschappij waar te helpen maken, vormen de leden van de federatie zich om tot multi-energie actoren en werken ze aan de technologische oplossingen van morgen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en het aanleveren van koolstofarme energie-oplossingen staan daarbij centraal. De tankstations van morgen zullen evolueren naar multi-energie hubs, met een divers aanbod aan conventionele en koolstofarme brandstoffen, elektrische laadpalen alsook biogas en waterstof.

 De energietransitie vereist de inzet van alle duurzame technologieën en energievormen, waaronder hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen. Deze worden onmisbaar in de lucht- en scheepvaart en in het vrachtwagentransport, waar alternatieven moeilijker zullen doorbreken. In het segment personenwagens zullen ze bovendien een belangrijke rol blijven spelen om het huidige en toekomstige wagenpark snel te helpen vergroenen, naast de geleidelijke uitrol van elektrische wagens. 

De raffinaderij van de toekomst, met haar technologische knowhow, zal steeds meer gebruik maken van nieuwe grondstoffen, zoals hernieuwbare en gerecycleerde energiebronnen, alsook afgevangen CO2 en dit geïntegreerd in een cluster van industrieën en in synergie met andere sectoren. Ook de grondstoffen die de raffinaderijen in ons land aan de petrochemische sector leveren zullen steeds meer van gerecycleerde of hernieuwbare oorsprong zijn. 

Bernadette Spinoy, voorzitster van Energia: “De beweging is ingezet. Om deze veranderende realiteit van de energietransitie beter te weerspiegelen en onze rol hierin te benadrukken veranderen we onze naam die deze ambitie en de aan de gang zijnde transformatie beter reflecteert. Met Energia tonen we dat we de diverse energie-oplossingen omarmen en concreet willen en kunnen bijdragen aan het realiseren van een duurzame, betrouwbare en zo betaalbaar mogelijke energietransitie”. 

De ondernemingen die lid zijn van Energia kiezen elk specifieke wegen in de energietransitie. Sommigen zijn betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën zoals Carbon Capture & Storage (CCS). Anderen bieden tweede generatie biobrandstoffen met hernieuwbare ‘drop-in’ brandstoffen aan zoals Hydrogenated Vegetable Oil (HVO), die de CO2-emissies vandaag al tot 90% kunnen doen dalen. Ondernemingen ontwikkelen ook duurzame (vloeibare) brandstoffen, zoals synthetische eFuels en zijn ook actief betrokken bij de ontwikkeling van energie-oplossingen op basis van elektriciteit, waterstof, biogas, enzovoort. 

Het is met veel energie en innovatiedrang dat de sectorfederatie onder de naam Energia de ambitie heeft om concreet bij te dragen tot de energietransitie. 

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels