Gepubliceerd op 1 June 2022 om 08h14
Door Damien Malvetti

Enquête Athlon: Mobiliteitsbudget overtuigt jonge werknemers

De jongste generatie werknemers staat positief tegenover het mobiliteitsbudget en alternatieve vormen van mobiliteit, zo blijkt uit onderzoek van mobiliteitsaanbieder Athlon Belgium. Het mobiliteitsbudget speelt weliswaar een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van wagenparken, maar wordt nog maar mondjesmaat toegepast en een mental shift is nodig. Volgens Athlon is hier dan ook een belangrijke pioniersfunctie weggelegd voor de nieuwe generatie werknemers. Bovendien moeten we vaker de afweging maken of een verplaatsing in de wagen wel nodig is, aldus Michiel Alferink, algemeen directeur van Athlon Belgium.

9 op 10 jonge werknemers heeft interesse ​
Het mobiliteitsbudget, bestemd voor werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen, heeft als doel om een hefboom te zijn naar duurzamere mobiliteit. De populariteit ervan mag dan in de lift zitten1, het is nog steeds maar 1 op de 200 werknemers die hier momenteel gebruik van maakt. Athlon Belgium ziet in de resultaten van haar mobility profiler*, een enquête bij werknemers van verschillende bedrijven, dat vooral de jongste generatie overtuigd is. Terwijl een derde van alle ondervraagden aangeeft geen interesse te hebben, heeft 9 op 10 van de groep jongste werknemers (18-24-jarigen) wel oren naar het mobiliteitsbudget.

 

Werkplek op minder dan 15 km afstand? Laat de wagen staan. ​
Het grootste deel van de respondenten (86 %) gaat nog dagelijks of regelmatig met de wagen naar het werk, terwijl maar 1 op 10 daarvoor de fiets of het openbaar vervoer neemt. Slechts 1 op de 3 van alle ondervraagden geeft aan dat het mobiliteitsbudget een aanmoediging zou zijn om minder werkverkeer in de auto af te leggen. Bij de jongste werknemers geeft 3 op 4 dit aan. Deze groep blijkt dan ook het meest geïnteresseerd in deelmobiliteit en een abonnement op het openbaar vervoer, beide opties binnen het mobiliteitsbudget die minder succes hebben bij de oudere werknemers. Een elektrische fiets, huisvestingskosten of uitbetaling in cash scoren beter; ​ de helft van alle ondervraagden ziet dit zitten. Volgens Michiel Alferink, algemeen directeur van Athlon Belgium, begint de vergroening van de mobiliteit al bij de vraag of een verplaatsing wel nodig is:

Duurzamer dan niet reizen wordt het niet. De eerste vraag die we ons moeten stellen is daarom of de verplaatsing überhaupt nodig is, zeker nu thuiswerken en digitale meetings steeds gemakkelijker worden. En vervolgens of we bij een verplaatsing de wagen niet beter inruilen voor alternatieve mobiliteit. Tot 15 kilometer raden wij aan de wagen te laten staan en te kiezen voor een e-bike, ​ een deelauto of het openbaar vervoer.”

 

Trekkersrol jongste generatie

Het onderzoek maakt duidelijk dat hoe langer mensen rijden met een bedrijfswagen, hoe minder geneigd ze zijn deze op te geven. ​ Dit vraagt om een echte mental shift. Die drempelvrees wegnemen is een belangrijk deel van onze taak als mobiliteitsprovider. Want we zijn al lang geen traditionele aanbieder meer van leasewagens. Bovendien zouden bedrijven dus best aan jonge werknemers vanaf het begin een mobiliteitsbudget aanbieden. Zodat ze een trekkers -en voorbeeldrol kunnen spelen voor de oudere generaties.” ​
Michiel Alferink

 

*Over het onderzoek
De ‘Athlon mobility profiler’ enquêtes werden uitgevoerd bij een duizendtal werknemers, zowel werknemers die wel als die (nog) geen recht hebben op een bedrijfswagen, tussen oktober 2019 en maart 2022. Athlon stelt haar klanten deze studie voor om de reële behoeften en verwachtingen van werknemers op het gebied van mobiliteit aan het licht te brengen.

1 https://www.acerta.be/nl/over-acerta/in-de-pers/drie-keer-meer-werknemers-kiezen-voor-mobiliteitsbudget-in-vergelijking-met-2020

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels