Gepubliceerd op 12 February 2021 om 07h16
Door Damien Malvetti

Febiac, Renta en Traxio verenigen zich in MOBIA

Febiac, Renta en Traxio gaan op de symbolische datum van 14 februari 2021 een samenwerkingsverband aan onder de naam ‘Mobia’. Deze koepelstructuur zal de drie federaties toelaten om gezamenlijke standpunten te ontwikkelen, te communiceren en te verdedigen, en om een ruimere dienstverlening te ontwikkelen voor de leden van elk van de drie organisaties.

Mobia|
Mobia| © |

Mobia is geen fusie, maar een overkoepelende structuur die de 3 federaties toelaat om nauwer samen te werken voor alle gemeenschappelijke thema’s. Elk van de drie stichtende federaties behoudt naast Mobia dus nog zijn eigenheid en eigen organisatie.

Gebundelde krachten

Mobia wil door de gebundelde krachten en knowhow van Febiac, Renta en Traxio extra toegevoegde waarde creëren voor de respectievelijke leden, hun klanten, en voor de samenleving in het algemeen. Mobia is daarnaast ook – voor wat betreft de gemeenschappelijke belangen van de drie federaties – de spreekbuis naar alle externe partijen.

François-Xavier Dubois, Afgevaardigde voor het dagelijks bestuur : “Mobia zal evolueren naar een krachtig centraal platform voor onder andere de analyse van data en de evolutie van de mobiliteit. We zullen ook een visie vormen over voor een duurzamere mobiliteitsfiscaliteit, die aangepast is aan de noden van de tijd.”
Stefan Delaet, Voorzitter van Mobia : “Mobia zal ook de maatschappelijke en technische evoluties op de voet volgen en erop inspelen. Zo vervaagt bijvoorbeeld de relatie tussen ‘het mobiliteitsproduct’ en ‘de mobiliteitsdienst’. Binnen Mobia gaan we daarom een cel ‘Smart Mobility’ oprichten waarbinnen we sterk op die tendens zullen inspelen, het maatschappelijk draagvlak mee helpen vorm geven en de best mogelijke voorbereiding en diensten verlenen aan onze leden. Ook de aandacht voor duurzaamheid zal als een rode draad doorheen al onze projecten lopen. ”

Gemeenschappelijke domeinen

Mobia zal de krachten van de drie federaties bundelen voor  verschillende domeinen waar Febiac, Renta en Traxio in het verleden al hebben samengewerkt, zoals bijvoorbeeld communicatie en vorming. Na verloop van tijd zullen– in functie van maatschappelijke evoluties en de specifieke verwachtingen van de respectievelijke leden – nog andere activiteitendomeinen worden ontwikkeld. Ook de Verzoeningscommisie AUTO-MOTO die FEBIAC en TRAXIO samen hebben opgezet, valt nu onder Mobia.
Stefan Delaet, voorzitter van Renta, zal de eerste 2 jaar het voorzitterschap van Mobia waarnemen. Philippe Dehennin en Didier Perwez, respectievelijk voorzitter van Febiac en Traxio, zijn ondervoorzitters. Het dagelijks bestuur is in handen van François-Xavier Dubois. Luc De Moor treedt op als moderator. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 9 bestuurders, 3 van elk stichtend lid. Het voorzitterschap wisselt elke 2 jaar tussen de 3 federaties. De werkingsmiddelen komen van de 3 stichtende federaties.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: Expertise & Federaties , Vlootbeheer

Gelijkaardige artikels