Gepubliceerd op 11 September 2020 om 15h24
Door Eduard Coddé

Fleet dating: bijna 100 vlootbeheerders aanwezig om het mobiliteitsbudget te bespreken

Na vele maanden gedwarsboomd te zijn door het Corona-virus, kon op 10 en 11 september eindelijk weer een volwaardige fleet dating ‘live’ doorgaan. Verspreid over beide dagen (Nederlands/Frans) kwamen ruim 100 fleet en mobility professionals samen voor een – ook met de Covid 19 pandemie nog steeds in het land – meer dan ooit actueel thema: het mobiliteitsbudget.

Kathleen Veugelen, legal consultant SD Worx, gaf een update over het ‘Mobiliteitsbudget’ dat sinds 1 maart 2019 van kracht is. Het budget wordt verdeeld over drie pijlers, waarvan de eerste staat voor een milieuvriendelijke auto. Dit jaar mag de max. CO2-uitstoot 100g/km belopen (NEDC Correlated); voor 2021 verlaagt dit tot 95g/km (WLTP!). Het mobiliteitsbudget wordt op jaarbasis berekend op basis van de TCO voor de werkgever van het voertuig dat de werknemer geniet. De tweede pijler is voorzien voor duurzame mobiliteit (fiets, openbaar vervoer…) en de derde is het restsaldo dat eventueel overblijft op het einde van het jaar. Belangrijke elementen zijn de vrijheid die de werkgever geniet om een mobiliteitsbudget aan te bieden aan – al – zijn werknemers en de keuzeopties die hij voor pijler 1 en 2 voorziet. De werknemers zijn op hun beurt vrij hierin mee te gaan. Elke pijler valt onder een ander, specifieke sociale/fiscale behandeling.

Bert Van Rossen, partner Via Mobile, stelde het concept van ‘Mobiliteitsarchitecten’ voor. Het gaat om maatwerk voor werknemers binnen bedrijven om de optimale multimodale mobiliteitsoplossing te bepalen voor al hun verplaatsingen. Dit gebeurt op basis van mobiliteitsenquêtes. Mobiliteit is een heel complex gegeven geworden met uitgesproken noden en verwachtingen. Zo blijkt minder dan 1 op 5 de auto te willen opgeven, maar 33% van de werknemers laat de keuze van een werkgever wel afhangen van diens milieubewuste mobiliteitskeuzes.

Alain Allyn stelde de ‘Modalizy’-kaart voor smart mobility voor. De kaart is ontwikkeld als tool voor het beheer van het mobiliteitsbudget, zowel door de werkgever als de werknemer. Beiden houden via een web portal controle en overzicht op het toegekende mobiliteitsbudget. Modalizy speelt maximaal in op alle uitgaven gemaakt in pijler 2 van het mobiliteitsbudget met meer dan 250 mobiliteitsdiensten over gans Europa.

Jan Van Lishout, stichter Qteal nv, sleepte de ‘Fleet Mobility Award 2019’ in de wacht omwille van een zeer uitzonderlijke visie en aanpak van mobiliteit met focus op tevredenheid van zijn medewerkers. Dat laatste heeft ook geleid tot het uitwerken van een eigen mobiliteitsplan door de werknemers zelf, inclusief een mobiliteitsbudget en stimuli om zuiniger om te gaan met het budget (meer restsaldo) en verplaatsingen te beperken en vergroenen.

Buiten het op federaal niveau wettelijk omkaderd ‘Mobiliteitsbudget’ met de 3 pijlers, kan elke organisatie een eigen interpretatie van het mobiliteitsbudget op maat van de noden van zijn medewerkers en bedrijfsfilosofie ontwikkelen via formules als het ‘cafetariaplan’, dat meer opties en individualisering toelaat.

De uitdrukking op de gezichten, de commentaren tijdens de pauze en de enthousiaste deelname aan de Q&A-sessie spraken boekdelen: allen waren enthousiast eindelijk weer bijeen te komen voor een live-evenement met collega-professionals.

Eduard Coddé

Eduard Coddé, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News , Mobiliteit , Mobiliteitskaart/-apps

Gelijkaardige artikels