Gepubliceerd op 13 December 2021 om 10h49
Door Eduard Coddé

Fleet dating special: Actieplan voor een CO2-neutrale vloot

Op 7 december organiseerde link2fleet in samenwerking met Eurofleet en Mobilitas een Fleet Dating Special rond het bijzonder impactrijke thema ‘Mission zero voor uw bedrijfsvloot in 2026. Bent u klaar voor de uitdaging?’. Het werd een dubbel event, want zowel ‘life’-deelname in het Brusselse BluePoint als ‘online’-inloggen was mogelijk. Onnodig te zeggen dat vele belangstellenden present gaven.

Er is de voorbije maanden veel te doen geweest over de autofiscaliteit, in het bijzonder over de volledige afschaffing van enige fiscale aftrekbaarheid voor auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2026. De ‘zero emissie’ verplichting is dan een feit. Het allerbelangrijkst is echter dat er nu eindelijk een duidelijk gekaderde evolutie vastligt voor de transitie naar een zero emissie bedrijfswagenpark. De autofiscaliteit voor de periode 2022 tot 2031 is bekrachtigd door publicatie in het Belgische Staatsblad op 3 december 2021.

 

CO2-bijdrage als boosdoener

Voor bedrijven schuilt de grootste verandering m.b.t. de autofiscaliteit in de exponentiële verhoging van de CO2-bijdrage voor niet zero emissie voertuigen. Dit heeft een grote impact op de TCO2. De politiek straft hiermee alle bedrijfswagens af. Ten onrechte worden bedrijfsauto’s en salariswagens op hetzelfde fiscale regime geplaatst.

  CO2-index CO2-bijdrage in euro/maand
2021 1,3222 Min. 27,54
2022 1,3525 Min. 28,17

Indien bv. 62,00 >

Vanaf 1/07/2023 X 2,25  
2024 X 2,25  
2025 X 2,75 169,00
2026 X 4,00  
2027 X 5,50 340,00
2028 X 5,50 340,00
2029 X 5,50 340,00
2030 X 5,50 340,00
2031 X 5,50 340,00

De CO2-bijdrage is een sociale bijdrage en bijgevolg 100% aftrekbaar voor bedrijven. Ze heeft niets te maken met de vergroening van de autofiscaliteit.

Ook zero emissie voertuigen betalen een CO2-bijdrage, al is het dan een minimum tarief.

 

Bijkomende fiscale rapportering

De FOD Financiën eist vanaf 2022 een bijkomende rapportering m.b.t. de brandstofkosten. Het betreffende KB zal pas in 2022 verschijnen in het Staatsblad.

Niet naleving van de jaarlijkse rapportering zal aanleiding zijn tot boetes.

De bijkomende rapportering moet melding maken van:

 • De fiscale aftrek voor brandstofkosten
 • De accijnzen betaald als deel van de brandstofkosten
 • De BTW betaald als deel van de brandstofkosten
 • De VAA – de staat wil veilig stellen dat de inkomsten niet terugvallen omwille van het vergroenen van de vloot!

 

TCO2 auto met verbrandingsmotor of zero emissie

Geïndexeerde ontwikkeling Verbrandingsmotor Zero emissie auto
2022 100 100
2023 109 100
2024 109 100
2025 113 100
2026 123 101
2027 139 102
2028 145 104

!!! meer dan ooit is het belangrijk om te beslissen op basis van de TCO2.

 

Tien om te onthouden

 1. Tot 1 juli 2023 blijven alle huidige regels m.b.t. autofiscaliteit onveranderd geldig.
 2. ‘Bestaande vloot’, betekent besteld (bestelbon getekend; overeenkomst aanvaard door leasemaatschappij) voor 1 juli 2023 en behoudt huidige autofiscaliteit.
 3. Zolang het gelijkvormigheidsattest de emissiewaarden (CO2-uitstoot in g/km) gemeten volgens zowel NEDC als WLTP vermeldt, mag de laagste waarde gehanteerd worden voor de autofiscaliteit, ook na 2022.
 4. Bij aankoop of leasing van een tweedehandsauto waarvan de CO2-uitstoot volgens NEDC-meting vermeldt staat op het gelijkvormigheidsattest, mag deze waarde fiscaal verrekend worden.
 5. Vanaf 1 juli 2023 tot 1 januari 2026 loopt de overgangsperiode om het wagenpark om te vormen naar ‘zero emissie’.
 6. Vanaf 1 januari 2026 is er geen fiscale aftrek meer mogelijk voor auto’s met verbrandingsmotoren
 7. Zero emissie voertuigen besteld voor 1 januari 2026 genieten 100% fiscale aftrekbaarheid, ook de daarop volgende jaren.
 8. Vanaf 1 januari 2026 geldt voor nieuw bestelde zero emissie voertuigen een degressieve aftrekbaarheid (95% in 2027; 90% in 2028;…)
 9. Vanaf 1 januari 2031 is 100% fiscale aftrekbaarheid definitief voorbij. De maximale aftrekbaarheid voor zero emissie voertuigen bedraagt dan 67,5%.
 10. De meerkosten als gevolg van de nieuwe autofiscaliteit vallen volledig ten laste van de werkgever.

 

Eduard Coddé

Eduard Coddé, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels