Gepubliceerd op 2 July 2024 om 13h54
Door Michel Willems - Mobilitas

Nieuwe tarieven verkeersbelasting vanaf 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 werd de verkeersbelasting opnieuw geïndexeerd. Door de lagere inflatie is de stijging dit jaar beperkt tot 3,36 % tegenover 5,1 % het jaar voordien. Aan de basisformule werd voorlopig niets gewijzigd. Deze blijft gebaseerd op de fiscale PK. Enkel in Vlaanderen wordt rekening gehouden met bijkomende parameters zoals de CO2-uitstoot, de euronorm en het type van brandstof. Elektrische voertuigen zijn in Vlaanderen volledig vrijgesteld van verkeersbelasting, voorlopig zonder tijdsbeperking. Wij maken van de gelegenheid gebruik om de principes van de berekening te herhalen. Deze belasting is vandaag geregionaliseerd.

Wij onderscheiden 2 groepen.  Groep 1: voertuigen ingeschreven in het Brussels en het Waals gewest samen met leasingvoertuigen ingeschreven op naam van een erkende leasingmaatschappij. Groep 2 : voertuigen ingeschreven in Vlaanderen.

Groep 1

Verkeersbelasting  Brussels + Waals Gewest + leasingvoertuigen vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025

Voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen ingeschreven in het Brusselse of het Waalse Gewest of ingeschreven op naam van een erkende leasingmaatschappij

Fiscale PK Eindtarief inclusief gemeentelijke opdeciem Aanvullende verkeersbelasting

voor LPG voertuigen

4 PK en minder = minimum 100,98  € 89,16 €
5 PK 126,32 89,16
6 PK 182,56 89,16
7 PK 238,52 89,16
8 PK 295,02 148,68
9 PK 351,52 148,68
10 PK 407,22 148,68
11 PK 528,40 148,68
12 PK 649,70 148,68
13 PK 770,62 148,68
14 PK 891,79 208,20
15 PK 1013,10 208,20
16 PK 1326,86 208,20
17 PK 1640,89 208,20
18 PK 1954,92 208,20
19 PK 2268,29 208,20
20 PK 2582,32 208,20
Meer dan 20 PK 2582,32+ 140,84 € per PK boven 20 208,20
Motorfietsen 71,54 €  
Autobussen en autocars 101,29 €  
Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen meer dan 30 jaar oud = forfaitaire belasting 45,78 €  

100% elektrische voertuigen

100% elektrische voertuigen zijn onderworpen aan het laagste tarief dat overeenkomt met het tarief van 4 PK, hetzij 100,98  € vanaf 1 juli 2024.

Let op ! Een uitzondering hierop vormen de 100% elektrische voertuigen die op naam zijn ingeschreven van een leasingmaatschappij met maatschappelijke zetel in Vlaanderen. Deze kunnen ook genieten van de volledige vrijstelling van verkeersbelasting.

Let op ! Indien een leasingvoertuig wordt ingeschreven in Vlaanderen op naam van een onderneming met maatschappelijke zetel in Vlaanderen in plaats van op naam van de leasingmaatschappij dan gelden enkel de Vlaamse tarieven van verkeersbelasting.

Groep 2

                       Verkeersbelasting Vlaanderen geldig vanaf

 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025

Voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen ingeschreven in het Vlaamse Gewest

Berekeningsprincipes van de Vlaamse groene verkeersbelasting

Het tarief verkeersbelasting wordt berekend volgens de basisformule in functie van de fiscale PK. Verder worden er twee bonus malus correcties toegepast waarvan de eerste afhangt van de inschrijvingsdatum van het voertuig.

 Bonus-malus correctie 1 : voor alle nieuw ingeschreven voertuigen vanaf 01/01/2021 wordt het basistarief aangepast als volgt :

‒          verhoogd met 0,30 % per gr/km CO2 boven 149 gr/km (WLTP) en niet hoger

            dan 500 gr/km;

‒          verlaagd met 0,30 % per gr/km CO2 onder 149 gr/km (WLTP) en niet lager

            dan 24 gr/km;

‒          geen aanpassing indien CO2 = 149 gr/km

Bonus-malus correctie 2 : voor alle voertuigen ingeschreven vanaf 01/01/2016 in functie van de euronorm en de brandstofsoort. Het basistarief wordt met een percentage verhoogd of verlaagd volgens tabel 1.

Tabel 1

Euronorm Benzine en andere brandstoffen Diesel
euro 0 30 % 50 %
euro 1 10 % 40 %
euro 2 5 % 35 %
euro 3 0 % 30 %
euro 3 + roetfilter / +25 %
euro 4 – 12,5 % 25 %
euro 4 + roetfilter / 17,5 %
euro 5 of EEV – 15 % 17,5 %
euro 6 – 15 % 15 %

Minimumtarief verkeersbelasting

Het minimumtarief aan verkeersbelasting (na toepassing van de dubbele bonus-malus) in Vlaanderen bedraagt vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 : 57,40 €.

Vrijstelling verkeersbelasting voor 100% elektrische voertuigen

Deze voertuigen genieten van een 100% vrijstelling van verkeersbelasting onbeperkt in de tijd. Deze vrijstelling geldt in principe ook voor leasingvoertuigen ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij met maatschappelijke zetel in Vlaanderen.

Simulator Vlaamse verkeersbelasting

Men kan het juiste tarief berekenen via onderstaande link

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels