Gepubliceerd op 10 January 2020 om 14h43
Door Damien Malvetti

Opnieuw verdubbeling van ‘cash-for-car’ sinds midden 2019

Cash in ruil voor de bedrijfswagen groeit gestaag. Inruilen voor alternatieven (mobiliteitsbudget) verloopt trager.

 Hr Dienstverlener SD Worx (die een derde van alle lonen in de privé verwerkt) ziet het aantal medewerkers die kiezen voor een cash-for-car stijgen tot meer dan 540 – dat is een verdubbeling sinds juli 2019. Van maart tot juli steeg het aantal van 140 naar 280. Door (het recht op) de bedrijfswagen in te leveren, ontvangen ze een vergoeding die vrij is van socialezekerheidsbijdragen en gunstig fiscaal belast wordt. SD Worx verwacht dat dit nog verder zal toenemen. “Ondertussen is 2% van de werkgevers met bedrijfswagens er al effectief mee van start gegaan. Dit lijkt weinig maar de invoering heeft tijd nodig. Sommige werkgevers zijn nog volop bezig om hun mobiliteitsbeleid aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden. Vaak dient de werknemer ook te wachten tot het leasecontract ten einde loopt,” zegt Veerle Michiels mobiliteitsexperte van SD Worx. 

Ondertussen minstens 500 bedrijfswagens minder op de weg 

 Veerle Michiels van SD Worx is duidelijk: “Na een zeer aarzelende start, groeit het aantal werknemers die de bedrijfswagen inruilen, nu gestaag. Er zijn logische verklaringen voor dit bescheiden succes. Enerzijds omdat een groot deel van de werknemers de wagen effectief nodig heeft voor de job (het is een functiewagen, geen salariswagen), anderzijds omdat het een tijd duurt voor dit van start kan gaan binnen onze bedrijven, die onder andere gebonden zijn aan einde leasetermijnen van bedrijfswagens. Wie voortijdig een leasecontract verbreekt, riskeert een schadevergoeding. Veel werkgevers wachten dan ook met het aanbieden van deze mogelijkheid aan een geïnteresseerde werknemer tot de wagen van de werknemer einde leaseperiode is.” 

Afhankelijk van de waarde van de wagen variëren de bedragen van 158 € in de maand tot 1.754 € bruto. Het gemiddelde ligt op 554 € bruto per maand.

 Weer een auto minder op de baan 

Zelf biedt SD Worx sedert juni 2019 de mogelijkheid aan de eigen werknemers om (het recht op) de bedrijfswagen in te ruilen voor cash: bij SD Worx kozen al een twintigtal medewerkers voor dit cash voordeel.

 Anne-Sophie Stappers, bedrijfsjurist bij SD Worx ruilt dit jaar haar auto in: “Mijn auto is einde lease en ik ben blij dat mijn werkgever me zo snel de mogelijkheid biedt. Ik woon op vier kilometer van het werk. Gezien de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen doe ik het woon-werktraject eigenlijk liever met de fiets, wat veel beter is voor het milieu. Bij slecht weer kan ik desnoods terugvallen op het openbaar vervoer, al is dit minder snel. Ik pendel al enkele maanden met een elektrische bakfiets, die ik lease via het werk. Deze is perfect voor mijn zoontje van twee jaar, mijn boodschappen en mijn rugzak van het werk. Het budget dat vrijkomt door inlevering van mijn bedrijfswagen vormt een stimulans! Het levert voor mijn categorie van bedrijfswagen maar liefst 713 euro netto per maand meer op.” 

Inruilen voor milieuvriendelijke alternatieven start moeizaam 

Via het Mobiliteitsbudget kan je de bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijke wagen, aanvullen met duurzame mobiliteitsmodi (zoals een fiets of een abonnement voor het openbaar vervoer) en het saldo laten uitbetalen in cash.

Net zoals de cash for car (beschikbaar vanaf 1 januari 2018) kent ook het mobiliteitsbudget (dat 14 maanden later in werking trad) een moeizame start. Bij SD Worx tellen ze voorlopig slechts 15 werknemers die hiervoor kiezen. De uitleg van Veerle Michiels: “Voorlopig telt SD Worx slechts 15 werknemers die hiervan gebruik maken, verspreid over 8 werkgevers. Mogelijk bieden al meer werkgevers dit aan, maar vinden ze voorlopig geen gegadigden onder de in aanmerking komende werknemers. Een werknemer kan immers niet verplicht worden in het systeem te stappen. 

Werkgevers die het mobiliteitsbudget willen omarmen, moeten heel wat stappen zetten om het systeem up and running te krijgen. Maar de ogenschijnlijke complexiteit hoeft niemand af te schrikken. Mits de juiste (technische) ondersteuning kan dit vlot verlopen. De ervaring die we al meerdere jaren hebben met het mobiliteitsbudget avant la lettre – via het systeem van flexibel verlonen – leert dat zoiets werkbaar is.” 

Het principe 

Pijler 1 = milieuvriendelijke wagen – gewone behandeling inzake RSZ en fiscaliteit (dus net als de gewone bedrijfswagen)

Pijler 2 = duurzame mobiliteit (vrij van RSZ en BV)

Pijler 3 = saldo in cash (enkel bijzondere werknemersbijdrage voor RSZ van 38,07% – geen BV).

Helft van de werknemers komt met eigen wagen 

SD Worx blijft hoopvol: “Het succes blijft beperkt, maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. Misschien kan het principe een hogere vlucht nemen door ook stimuli te geven aan medewerkers die met de eigen wagen komen. De helft van de werknemers komt met de eigen wagen naar het werk. Daar ligt mogelijk nog een grotere hefboom voor meer duurzame mobiliteit, ” oppert de mobiliteitsexperte van SD Worx. 

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels