Gepubliceerd op 16 September 2021 om 12h45
Door Michel Willems - Mobilitas

Update wetsontwerp bedrijfswagens

Op dinsdag 14 september diende de regering in de Kamer een update in van het wetsvoorstel betreffende de vergroening van de bedrijfswagens.
Wij leiden jullie even door de aanpassingen.

Aanpassingen mobiliteitsbudget uitgesteld

Zoals verwacht werden de voorgestelde wijzigingen inzake het mobiliteitsbudget voor 2021 in de laatste update van het wetsontwerp rond de vergroening van bedrijfswagens niet meer weerhouden.

Dit betekent concreet dat er voor dit jaar geen enkele aanpassing zal worden uitgevoerd en de huidige bestaande maatregelen voorlopig zullen blijven doorlopen. De reden is dat de sociale partners meer tijd nodig hebben om de voorgestelde wijzigingen te beoordelen. Het uitstel kan ook positief worden bekeken. Mogelijk zal de langere evaluatieperiode de mogelijkheid bieden om volgend jaar bepaalde zware administratieve regelingen te vereenvoudigen.

 

Retro-activiteit voor semi-publieke laadpalen vanaf 1 september 2021

Uit de nieuwe versie van het wetsontwerp valt af te leiden dat de datum van “1 september 2021” voor investeringen door bedrijven in semi-publieke laadpalen en de daarbij horende bijzondere fiscale aftrek tot 31 augustus 2024 voorlopig wordt behouden. Ook de fiscale voordelen in de personenbelasting voor particulieren die “vanaf 1 september 2021” in laadpalen investeren zouden behouden blijven.

 

De verdere behandeling van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel betreffende de vergroening van de bedrijfswagens zal nu binnen de parlementaire commissies verder worden behandeld. De juiste timing van de plenaire zitting in de Kamer is nog niet bekend. Wij schatten de periode tussen eind oktober 2021 en eind november 2021 als haalbaar.  Dit zal voornamelijk afhangen van de begrotingsbesprekingen en de nieuwe werkgelegenheidsmaatregelen die nu door de regering prioritair worden behandeld.

 

 

Refresh 1 : Fiscaal voordeel laadpaal voor bedrijven.

Vanaf 1 september 2021 kunnen bedrijven een aanzienlijk belastingvoordeel halen uit hun investering in een laadpaal. Vanaf 1 september 2021 tot 31 december 2023 kunnen ze rekenen op maar liefst 200% belastingaftrek. Van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024 daalt het belastingvoordeel tot 150%. Het fiscale voordeel geldt enkel als de laadpaal ook (semi-)publiek toegankelijk is voor derden of buurtbewoners, bijvoorbeeld op de parking van het bedrijf. Particuliere gebruikers betalen dan voor het opladen van hun elektrische wagen aan deze bedrijfslaadpalen.

 

Refresh 2 : Onderstaande aanpassingen werden binnen het mobiliteitsbudget voorgesteld maar zijn in de laatste versie van 14 september 2021 niet meer weerhouden :

Vanaf 2026 moeten alle gemotoriseerde voertuigen van de eerste pijler (bedrijfswagens) en van de tweede pijler (zachte mobiliteit, autodelen en autoverhuur met chauffeur) emissievrij zijn.

Uitbreiding van het mobiliteitsbudget werd voorgesteld voor onderstaande uitgaven  :

  • Uitgaven voor de stalling van een fiets, bromfiets en elektrische motorfiets buiten de context van openbaar vervoer ;
  • Uitgaven voor beschermingsuitrusting en zichtbaarheid van de bestuurder en zijn passagier(s) ;
  • Abonnementskosten voor het openbaar vervoer van de leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen ;
  • Parkingkosten binnen de context van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer ;
  • Kosten van voortbewegingstoestellen, waaronder ook de driewielige en vierwielige elektrische toestellen (L5e-A respectievelijk L7e-CP van de EU-Verordening 168/2013).
  • Kosten voor de voetgangerspremie in (een deel van) de woon-werkverplaatsingen ;
  • Huisvestingskosten voor een woonplaats binnen een straal van 10 km van de normale plaats van tewerkstelling (zowel huurgelden, interesten als kapitaalaflossingen van (hypothecaire) leningen komen in aanmerking).
Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels