Gepubliceerd op 18 November 2021 om 11h36
Door Alain Trappeniers

Aankoopcentrale faciliteert vergroening vloot lokale besturen

Nu koolstofarme en zero-emissievoertuigen steeds meer de norm worden, willen ook lokale besturen hun voertuigenpark vergroenen. Daartoe richten de streekintercommunales gezamenlijk een aankoopcentrale duurzame voertuigen op. Die aankoopcentrale publiceerde nu het bestek duurzame voertuigen. Leveranciers hebben tot 10 december 2021 de tijd om hun offertes voor duurzame voertuigen in te dienen.

Lokale besturen maken gebruik van allerlei voertuigen: van personenwagens over veegwagens tot busjes en zelfs vrachtwagens. Meestal gaat het niet om standaarduitvoeringen, maar zijn deze voertuigen voorzien van signalisatie, bijzondere bestickering, kranen,..

 

Uitgebreid bestek

Omdat het over zo’n divers aanbod aan duurzame voertuigen gaat, pakt de aankoopcentrale uit met een heel uitgebreid bestek, dat onderverdeeld is in 64 subpercelen (dienstwagen, voertuigen voor groendienst,…) “Door samen te werken, garanderen de streekintercommunales de nodige schaal. Zo hopen ze de meest interessante voorwaarden en kortingen te bedingen. Bovendien vermindert de aankoopcentrale ook de administratieve last: er zijn immers géén afzonderlijke bestekken vereist en alles gebeurt via één aanbestedende overheid”, zegt Sieg Vermeiren, Projectmanager Aankoopcentrale Duurzame Voertuigen bij de overkoepelende streekintercommunale IGEMO.

 

Expertise

Met het aanbesteden van gespecialiseerde voertuigen stellen de deelnemende Vlaamse streekintercommunales ook expertise ter beschikking van de gemeenten. Zo begeleiden ze lokale besturen en hun technische diensten bijvoorbeeld in het configureren van duurzame voertuigen naar gelang hun specifieke wensen.

 

Doelgroepen

De dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen, maar ook andere doelgroepen worden niet uit het oog verloren. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen eveneens hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale.

 

Deadline

Leveranciers krijgen tot 10 december 2021 de tijd om hun offertes voor duurzame voertuigen in te dienen. Daarna is tijd nodig om de offertes te beoordelen, om contracten af te sluiten en om de praktische organisatie te regelen met de gemeenten. De eerste bestellingen en leveringen zullen in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

 

Alain Trappeniers

Alain Trappeniers, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels