Gepubliceerd op 9 July 2020 om 07h11
Door Bert Troubleyn

Analyse Covid-19-crisis – Ben Abeloos (AB Automotive): “Er is wel degelijk een wereld voor en na Corona”

Concessiehouders hebben hun deuren acht lange weken gesloten moeten houden en zijn dus zwaar getroffen door de Covid-19-crisis. Als ondernemers die zowel de forse investeringskosten als de belangrijke uitgaven voor de vele gekwalificeerde personeelsleden moeten dragen zijn ze blij vanaf mei eindelijk weer klanten te mogen ontvangen. Een en ander gebeurt natuurlijk wel binnen een context van strikte veiligheidsmaatregelen, terwijl een grote achterstand moet worden ingehaald.

|
| © |

link2fleet sprak Ben Abeloos van de Ford-dealergroep AB Automotive in Brussel en Vlaams-Brabant. Hij is ervan overtuigd dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn na de Covid-19-crisis.

Ben Abeloos heeft het druk en we bellen hem tussen verschillende afspraken en vergaderingen door. De lockdown als gevolg van de gezondheidscrisis door het coronavirus mag de economie dan wel bijna tot stilstand hebben gebracht, bij AB Automotive blijft men volop investeren en over de toekomst nadenken.

link2fleet: Mijnheer Abeloos, u heeft het heel druk, zo merken we. Betekent dit dat u weinig last heeft van de lockdown? 

Ben Abeloos: Dat zou ik niet zeggen, maar ik verwacht dat wij de echte schokgolf pas in de tweede helft van het jaar zullen voelen. Vandaag is er nog voldoende cashflow en door de gedwongen tijdelijke sluiting hebben we natuurlijk minder personeelskosten gehad. Ondertussen zijn de leveringen hervat en mogen we onder strikte voorwaarden weer klanten ontvangen. Maar er is natuurlijk wel een gat van een paar weken gevallen in onze verkoopactiviteiten. Dat zullen we over een paar maand voelen wanneer er minder auto’s moeten worden geleverd. Bovendien hebben een paar grotere bedrijven met forse fleetcontracten laten verstaan dat de vernieuwing van een hele reeks auto’s wordt uitgesteld tot het eind van het jaar of zelfs pas volgend jaar. De drukte van dit moment is dus een beetje bedrieglijk. 

l2f: Hoe heeft u zich voorbereid op de heropening? 

BA: We hebben in de showrooms alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen doorgevoerd. Klanten ontvangen we liefst enkel op afspraak. Wie zo’n afspraak heeft, krijgt van ons ook een filmpje doorgemaild waarin hen duidelijk wordt uitgelegd wat de maatregelen zijn en ook voor andere interacties met de klant hebben we instructievideo’s gemaakt. Wie toch onaangekondigd komt auto’s kijken, wordt natuurlijk niet weggestuurd, zolang men zich aan de voorschriften houdt.  Verder hebben we de werkplaatsen strikt gescheiden van de ontvangstruimtes, zodat we verschillende aparte ‘bubbels’ in stand houden. Niet-dringende werkplaatsafspraken die waren uitgesteld door de lockdown zijn opnieuw ingepland en worden nu verwerkt. Daarnaast wordt elke auto die binnenkomt of buitengaat volledig ontsmet. Een speciale verdamper desinfecteert het hele interieur, en het stuur en de klinken krijgen nog een extra beurt. Vandaag doen we dat nog gratis, maar we zijn in onderhandeling met de leasingfirma’s en zouden daar net zoals heel wat van onze collega’s vanaf 1 juni een supplement van 15 euro exclusief btw voor vragen. Dat bedrag dekt nog lang niet alle kosten van de ontsmettingsprocedure, maar goed… 

l2f: Hoe zit het met uw toekomstplannen? Zijn die vertraagd of net versneld door de lockdown? 

BA: Heel wat van onze projecten waar we voordien al mee bezig waren, zijn versneld. Zo openen we deze zomer een gloednieuw, apart leveringscentrum waar zowel leveranciers bestellingen komen afzetten als klanten hun nieuwe auto komen ophalen. Op die manier scheiden we deze soms wat chaotische processen – leveranciers komen al eens te laat of te vroeg en ook klanten missen al eens het moment van afspraak – van de overige activiteiten, waardoor er meer sereniteit ontstaat voor personeel en voor de klant. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat klanten zo’n exclusieve afleveringsprocedure op prijs weten te stellen. Er is iemand die volledig voor hen ter beschikking staat om al hun vragen te beantwoorden. En uiteraard is dit in deze pandemische tijden hygiënisch gezien veiliger voor wie zijn auto komt oppikken. Daarnaast hebben we ook de lancering van onze virtuele showroom versneld, die een schot in de roos bleek qua bezoekersaantallen. Mensen stellen het op prijs dat ze ons van in hun veilige thuisbubbel kunnen bezoeken. Het is duidelijk dat de wereld na Covid-19 toch heel anders uitziet dan voordien. 

Bert Troubleyn

Bert Troubleyn, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Dealers , Voertuigen

Gelijkaardige artikels