Gepubliceerd op 26 January 2017 om 08h18
Door Michel Willems - Mobilitas

Antwerpen start lage-emissiezone op 1 februari 2017

Vanaf 1 februari 2017 betalen vervuilende voertuigen 20 euro per dag of 350 euro per jaar om toegang te krijgen tot de lage-emissiezone in Antwerpen. De Lage Emissie Zone (LE-zone) wordt van kracht in de hele binnenstad en een deel van Linkeroever en geldt ook voor camionettes en vrachtwagens.

|
| © |

Weinig gevolgen voor de leasingmarkt van personenwagens

Voor bedrijfswagens heeft dit in de praktijk bijna geen gevolgen. De oudste personenwagens in leasing voldoen bijna allemaal minstens aan de euro-4 benzine of euro-4 diesel norm of hoger. Voor lichte bedrijfswagens kan dit wel een probleem vormen. Tijdens de maand februari zal Antwerpen nog geen boetes opleggen. Ook het volledige Brussels Gewest, Gent en Mechelen hebben reeds de invoering van LE-zones aangekondigd in de nabije toekomst. In Wallonië werden voorlopig nog geen zones aangekondigd.

Goed nieuws voor de particuliere autoverkoop

Volgens de BIV databank zijn binnen de LE-zone 8.000 tot 9.000 van de 75.000 ingeschreven personenwagens te oud en te vervuilend en dus dringend aan vernieuwing toe. Dat is zeker goed nieuws voor de particuliere autoverkoop

Welke personenwagens zijn nog toegelaten en welke verboden ?

De huidige verbodregels die gelden tot jaar 2020 treffen oudere dieselvoertuigen (euro 3 zonder roetfilter en lager) en heel oude benzinevoertuigen (euro 0). Vanaf 1 januari 2020 gelden strengere regels. De Euronorm (een cijfer van 1 tot 6), vindt men terug in de rubriek milieuklasse op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Hierna een overzicht van de motorisaties die vanaf 1 februari 2017 al dan niet zonder betaling de LE-zone van Antwerpen mogen binnen.

DIESEL Vanaf 1 februari 2017
Euro 6 toegang
Euro 5* toegang
Euro 4 toegang
Euro 3 met roetfilter toegang
Euro 3 zonder roetfilter toegang na betaling
Euro 2 geen toegang
Euro 1 geen toegang
voor de euronormen geen toegang

* voor vrachtwagens boven 3,5 ton wordt de vermedling EEV (Enhaced Environmentally friendly Vehicle) gebruikt. Deze EEV is gelijkgesteld aan euronorm 5.

BENZINE, AARDGAS, LPG vanaf 1 februari 2017
Euro 6 toegang
Euro 5 toegang
Euro 4 toegang
Euro 3 toegang
Euro 2 toegang
Euro 1  toegang
voor de euronormen geen toegang

 

Camionettes en vrachtwagens op diesel

Het voertuig mag in de praktijk niet ouder zijn dan ongeveer 10 jaar en moet voldoen aan de euronorm 4 of voor oudere voertuigen aan de Euronorm 3, met een verplichte roetfilter. Vanaf 1 januari 2020 geldt de euro 5 norm.

Voertuigen die onvoorwaardelijk en gratis toegelaten zijn tot de LE-zone indien voorzien van een Belgische nummerplaat 

-benzinevoertuigen en voertuigen op LPG of aardgas met euronorm 1, 2, 3, 4, 5 en 6

-dieselvoertuigen met euronorm 4, 5 en 6

-dieselvoertuigen met euronorm 3 met een roetfilter waarvoor een Vlaamse premie werd aangevraagd

-landbouwvoertuigen met emissienorm fase IIIa, IIIb en IV

-100% elektrische voertuigen

-voertuigen op waterstof

-plug-in-hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 49 g/km

-bepaalde specifieke professionele voertuigen: legervoertuigen, voertuigen bestemd voor vervoer van personen met een handicap, prioritaire voertuigen van hulpdiensten, mobiele kranen en uitzonderlijk transport

Praktisch :  men kan controleren of een voertuig gratis de LE-zone mag binnenrijden via volgende link : https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL

 

Voertuigen die enkel na registratie toegelaten zijn tot de LE-zone

– toegelaten wagens (zie lijst hierboven) voorzien van een buitenlandse nummerplaat

– dieselvoertuigen volgens Euronorm 3 met een roetfilter waarvoor geen premie werd aangevraagd bij

de Vlaamse Overheid

– voertuigen bestemd voor vervoer van personen met een handicap die een speciale parkeerkaart

hebben én die een aangepaste wagen hebben of recht op een verhoogde tegemoetkoming in de

gezondheidszorg.

Praktisch : men dient het voertuig slechts 1 keer te registreren. Daarna kan men de LE-zone binnenrijdenRegistreren kan vanaf oktober 2016 en moet ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de zone uitgevoerd worden. Registreren kan via volgende link : https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL

Voertuigen enkel toegelaten na betaling

– dieselvoertuigen met Euronorm 3 zonder roetfilter

– voertuigen ouder dan 40 jaar (oldtimers)

– bepaalde beroepsgebonden dieselwagens met Euronorm 2 of 3 zonder roetfilter (voornamelijk legervoertuigen, prioritaire voertuigen en voertuigen bestemd voor vervoer van personen met een handicap)

Betalingen kunnen voor een periode van één dag, één week, één maand, drie maanden, zes maanden of één jaar worden betaald. De tarieven verschillen voor personenauto’s en vrachtwagens. Er zijn drie soorten tarieven gewoon en verlaagd.

Praktisch : vraag uw toelating tegen betaling aan, ten laatste 1 dag voor men de LE-zone binnenrijdt.

Tarieven voor personenwagens die niet aan de minimum euro-norm voldoen

Personenwagens

Voertuigen tot 8 personen + bestuurder

Categorie M1

Personenwagen

Tot 8 zitplaatsen + bestuurder

Periode Gewoon tarief Verlaagd tarief
Dag 20
Week 30 20
Maand 45 30
3 maanden 100 60
6 maanden 180 100
Jaar 350 180

 

Dagpas voor niet toegelaten voertuigen

Komt uw voertuig niet in aanmerking voor een toelating tegen betaling (zie hiervoor) dan kan men tot 8 keer per jaar gebruik maken van een LE-zone dagpas. Een LE-zone dagpas kost 35,00 euro en geeft toegang tot de zone op de gekozen dag tot zes uur ‘s ochtends de dag nadien. Per nummerplaat kan men per jaar maximaal 8 keer een LE-zone dagpas aankopen. De dagpas zal te koop zijn via deze website en aan parkeerautomaten vanaf de invoering van de LE-zone op 1 februari 2017.

Let op ! de LE-zone dagpas vervangt niet het parkeerticket. Men dient nog steeds een normaal parkeerticket aan te schaffen.

Buitenlandse voertuigen

De LE-zone geldt voor alle voertuigen, dus ook die van buitenlandse bezoekers. Die moeten zich op vooraf registreren omdat de camera’s hun gegevens zonder registratie niet kunnen koppelen aan de milieueisen Nederlanders hoeven dit niet te doen, hun nummerplaten kunnen gescand worden zoals de Belgische platen. Boetes van overtreders zonder vaste verblijf- of woonplaats in België kunnen onmiddellijk worden geïnd.

Boetes voor niet toegelaten voertuigen

Op de grens van de LE-zone staan slimme camera’s. Deze scannen digitaal elke nummerplaat. De nummerplaat wordt vergeleken met een lijst van toegelaten voertuigen. Voertuigen die niet op de lijst staan en de stad inrijden, krijgen een boete van 125,00 euro. De eerste maand, dus vanaf 1 februari tot 1 maart 2017 geldt er een gedoogbeleid en worden er nog geen boetes uitgedeeld.

Vanaf 2018 loopt de boete op voor wie vaker betrapt wordt: van 150,00 euro voor een eerste overtreding tot 350,00 euro vanaf de derde overtreding binnen de 12 maanden.

Is er een verschil voor bewoners binnen de LE-zone ?

Neen. De LE-zone geldt voor iedereen die er met een voertuig wil rijden.

Hoe groot is de lage emissiezone ?

De zone omvat de volledige binnenstad binnen de ring en het residentieel gedeelte van linkeroever. De Antwerpse ring zelf valt buiten de zone, de ringwegen direct ernaast richting binnenstad behoren wel de LE-zone. Hiermee vallen de bezoekers van bijv. het sportpaleis, Kinepolis, de boekenbeurs en het Wijnegem shoppingcenter buiten de zone wanneer zij van op de ring aankomen zonder de binnenstad te doorkruisen. Doordat de Waaslandtunnel binnen de LE-zone is gesitueerd zullen automobilisten met oudere voertuigen komende uit Gent deze tunnel mijden. Dit verhoogt echter de verkeersdruk op de Antwerpse ring en de Kennedytunnel.

Anvers ZOne 

Verkeersborden

Onderstaande verkeersborden geven het begin en einde van de zone aan.

panneaux zone

Alle verdere info op volgende link : https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez

Copyright:

Michel Willems

Fiscalist automotive tax

Internationaal fleet & mobility concept consultant. 
MOBILITAS

www.mobilitas.be

.

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel