Gepubliceerd op 23 July 2020 om 09h04
Door Alain Duez

Beheer na Covid: wat verandert er?

We hebben het al vaak geschreven: de Covid-19-crisis heeft fleet- en mobilitymanagers geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden. Ondertussen leven op de achtergrond zaken als de steeds luidere kritiek op het systeem van bedrijfswagens en de onzekerheden op fiscaal vlak. Alain Duez, expert voor het bedrijf On the Wave, bespreekt in detail de nieuwe agenda van fleetmanagers.

|
| © |

Alle sectoren – en dan vooral de auto-industrie – zijn zwaar getroffen door deze pandemie, die de productie en distributie van nieuwe wagens en dus de hele logistieke keten tot stilstand heeft gebracht. Alle nevendiensten zoals leasing of consultancy rond het beheer van wagenparken zijn in waakstand gegaan. Laat ons kort de huidige marktcontext schetsen waar rekening mee moet worden gehouden bij onze analyse, want dat blijft het fundament voor toekomstige strategieën:

 • Cashflow blijft een prioriteit en is de belangrijkste reden voor de hogere leasekosten.
 • De rentevoeten zijn drie keer hoger dan 5 à 4 maand geleden, wat in grote mate de volatiliteit van de markt verklaart.
 • De enorme terugval in de verkoop van nieuwe en tweedehandse wagens – een bewijs van de dalende vraag – heeft een negatieve impact gehad op recreatieve voertuigen. Dat verklaart waarom die vandaag aan een lagere prijs worden aangeboden.
 • Handelaars zoeken alternatieven om van de beschikbare voorraden af te geraken.

Elke wagenparkbeheerder en de departementen die rechtstreeks verbonden zijn met de fleet, zoals HR of Procurement, moeten zich aanpassen aan het beheer van de verandering en hebben een nieuwe mindset nodig die rekening houdt met de volgende zaken in hun agenda:

 • E-commerce als antwoord.
 • Meer thuiswerken.
 • Minder kilometers rijden.
 • Meer vraag naar hybride en elektrische modellen.
 • Langere huurtermijnen (meer dan 60 maand).
 • Minder bedrijfswagens de komende jaren.
 • Potentiële vermindering in het gebruik van het openbaar vervoer.
 • Meer fietsen en motorfietsen – al dan niet elektrisch.
 • Minder vierkante meters kantoorruimte.
 • Minder parkeerplaatsen.
 • Impact op interpersoonlijke relaties op kantoor (minder contact).
 • Aanpassing van milieufiscaliteit.
 • Nood aan nieuw juridisch kader voor nieuwe veranderingen.
 • ‘Private lease’ kan snel groeien.
 • De dalende vraag naar tweedehandswagens in het buitenland heeft gevolgen voor de herverkoopwaarden.

Mobiliteit moet flexibel zijn

De komst van een nieuw mobiliteitsconcept heeft een wijziging teweeggebracht in de manier waarop we ons verplaatsen. Door de hoge kost van de levenscyclus van een voertuig, de nood en de wens om milieuvriendelijker te zijn en de steeds langere files in de stad gaan mensen op zoek naar alternatieve en flexibele vervoersmiddelen.

Voor wagenparkbeheerders betekent dit dat hun rol zal of moet veranderen. Naast hun hoofdtaak in het beheer van de bedrijfswagens moeten ze nu toezien op een grotere variëteit aan vervoersopties en moeten ze zich inwerken in nieuwe verplaatsingstechnologieën.

Om deze bocht naar een alternatieve mobiliteit op een geslaagde manier in te kunnen zetten moet elkeen rekening houden met de parameters die zullen gelden voor toekomstige verplaatsingen:

 • Diverse ingebouwde technologieën, thuiswerkmiddelen, telematica, smartphone-apps enzovoort.
 • Flexibele keuze van verplaatsingen.
 • Het volume van de kantoorbezetting, decentralisering in satellietkantoren.
 • Types aandrijflijnen, milieu-impact en de daar uit volgende fiscaliteit.
 • Types diensten die gepaard gaan met mobiliteitsdiensten en het gebruik van een voertuig.
 • Een dynamische en flexibele car policy gericht op mobiliteit (mobility policy).

In de nasleep van de coronapandemie valt bij sommigen weerstand te voelen om in de buurt van andere mensen te komen in het openbaar vervoer of op openbare lijnen. De auto kan dan een veilig schuiloord lijken. De versnelde integratie van nieuwe mobiliteitsdiensten zou daarom een sleutel kunnen zijn om uit de crisis te geraken.

Uit de crisis ontstaat de kans om meer flexibele werkgewoonten aan te nemen. Fleetbeheerders zullen daarom een meer algemene vorm van mobiliteitsbeheer moeten aannemen om de kosten en de grootte van hun wagenpark te helpen verkleinen. En dat kan sneller nodig zijn dan verwacht, want de trend naar een steeds flexibeler manier van werken is binnen de hele wereldeconomie versneld. Dat is een rechtstreeks gevolg van de lockdown en van het nieuwe commerciële landschap post-coronavirus.

De nieuwe mobiliteit zal erin bestaan om geïntegreerde oplossingen te zoeken waarbij de volgende regels zullen moeten worden gerespecteerd:

Een heldere en flexibele mobiliteitsstrategie ontwikkelen

 • Eerst de beschikbare opties onderzoeken om de kosten of de vervuilende uitstoot te drukken zonder invloed op de efficiëntie of de productiviteit.
 • Een screening uitvoeren van de verplaatsingen van werknemers.
 • Rekening houden met de fiscale gevolgen van verschillende vervoersopties, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.
 • Van bij het begin werknemers enthousiast maken en rekening houden met hun voorkeuren op het vlak van mobiliteit.
 • Een goede planning en een transparante communicatie leiden tot minder onvoorziene kosten en ontevredenheid.

Met behulp van een beslissingsschema en een specifieke vragenlijst is het mogelijk om individuele bestuurdersprofielen op te stellen waarmee dan de juiste beslissingen kunnen worden genomen rond de fleet en de mobiliteitsnoden.

Alternatieve vervoersopties aan werknemers aanbieden

 • Hoe kunnen werknemers zich zo rendabel, efficiënt en ecologisch mogelijk van A naar B verplaatsen?
 • Kijken naar meer duurzame transportmogelijkheden met integratie van connectiviteit en gebruiksgemak, wat leidt tot diensten op aanvraag.
 • Werknemers de mogelijkheid geven om hun vervoerswijzen te kiezen.

Inzetten op technologie

 • Gebruik maken van de kracht van budgetteringsinstrumenten.
 • De huidige tools kunnen betere prestaties aan het licht brengen voor de KPI’s en de reële TCM (Total Cost of Mobility) tonen.
 • Deze systemen moeten echter wel worden gekoppeld aan een meer algemeen beheersysteem zodat vlootbeheerders een perfect transparant kostenoverzicht hebben.
 • Kiezen voor een systematische opvolging en beheer van het minst drukke, het goedkoopste en het meest ecologische traject van A naar B.
 • Zo kan tijd worden gewonnen en kan worden bespaard op verplaatsingskosten, maar ook worden bijgedragen aan een betere leefomgeving in de stad door het verkeer en de CO2-uitstoot te verminderen.
 • Telematica kunnen een sleutelrol spelen in de overstap van bedrijfswagens naar mobiliteit. Een telematicasysteem dat kan worden geïntegreerd in de back-officeplatformen kan talrijke voordelen scheppen.
 • Het is essentieel om bestuurders met de juiste technologie uit te rusten.
 • De smartphone speelt een sleutelrol omdat hij de toegang tot het openbaar vervoer vereenvoudigt en werknemers meer mogelijkheden geeft om hun eigen verplaatsingen te controleren.

Hoe zal Covid-19 de automarkt in zijn geheel veranderen?

De industrie moet overstappen op een nieuw normaal, want de totale economische verliezen zijn enorm. Een diepgaande evaluatie van de bevoorradingsketens en een herstart van de logistiek over de grenzen heen doen ook een andere bezorgdheid rijzen: de geplande voertuigvernieuwingen. Voor verdelers is het essentieel om te weerstaan aan de verleiding van de kortingen. Zij moeten zich concentreren op zeer kwalitatieve tweedehandswagens en de prijzen daarvan op peil houden.

In periodes van economische onzekerheid is flexibiliteit essentieel om stockwagens of occasies op de weg te kunnen blijven brengen via voordelige leasingformules. Kortingen kunnen dan worden toegekend in de vorm van gratis extra diensten, een financiering aan 0 procent, de vrijstelling van een voorschot of een paar maand uitstel voor de eerste afbetaling. Bedrijven zullen zich moeten heruitvinden en aanpassen. Ook e-commerce zal een deel van het antwoord zijn op de verwachte tweede golf van de pandemie. We mogen nieuwe fusies en samenwerkingen verwachten, tijdens en vooral na de crisis.

De impact van de restwaarde hangt af van de omstandigheden in elk respectief land. Tegen eind 2020 mogen we een daling van de herverkoopwaarde verwachten van zo’n 2 procent, waarna die snel weer zal aantrekken. Tegen eind 2022 zullen tweedehandswagens volgens economische voorspellingen gemiddeld nog zo’n 3 procent goedkoper zijn dan in maart 2020.

Europa lijkt in te willen zetten op vergroening door meer nadruk te leggen op de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische voertuigen (EV’s). EV’s hebben een volwaardige laadinfrastructuur nodig, niet enkel om te kunnen functioneren maar ook om door de consument als een haalbare optie te worden gezien.

Consumentengedrag: een sleutelelement

De industrie verwacht niet dat het gedrag van consumenten zodanig zal veranderen dat zij hun volgende auto liever online zullen kopen dan in een showroom.

Een grote meerderheid van de constructeurs en de invoerders heeft zijn inspanningen versterkt om voertuigen elektronisch te verkopen. De meeste constructeurs zijn niet van plan om de lancering van modellen uit te stellen en dus zullen vele van hen kiezen voor een virtuele benadering van de verkoop. Maar terwijl wordt verwacht dat meer online zal worden geshopt, zal voor de autoverdeling nog steeds een fysiek verkooppunt nodig zijn.

Parallel verwachten experts een daling van het volume van het totale wagenpark en de creatie van nieuwe financieringsplannen om tegemoet te komen aan de wensen van de klant.

Tweedehandswagens worden aantrekkelijker voor de consument dan nieuwe als gevolg van de crisis. Leasingbedrijven verwachten dat ondernemingen hun fleetgerelateerde uitgaven zullen verminderen ten voordele van meer flexibiliteit. Een derde van hen verwacht dat abonnementsformules voor het gebruik van auto’s populairder zullen worden als gevolg van de crisis.

Welke besluiten mogen we trekken?

Op basis van de tastbare elementen die naar boven komen na de Covid-19-crisis is het duidelijk dat alle wagenparkbeheerders zich zullen moeten heruitvinden, waardoor het aanbod op de markt zal toenemen. Dit toegenomen aanbod zal onvermijdelijk leiden tot meer complexiteit, wat meer controle zal vereisen van de oplossingen die moeten worden ingevoerd. Daarbij zal ook de nodige technologie moeten worden gebruikt om deze verandering te ondersteunen. De strategische rol van de fleetmanager wordt dus des te belangrijker.

Niet alle ondernemingen zullen dezelfde recepten toepassen, maar het is duidelijk dat deze bedenkingen op de agenda (zullen) staan bij vlootbeheerders en bij alle bedrijfsdepartementen die met mobiliteit te maken hebben.


Alain Fayt, Infrabel 

“Een momentopname om onze mobiliteit te evalueren”  

Bij wijze van concreet voorbeeld op het terrein citeren we Alain Fayt, Car & Wagon manager bij Infrabel (2.100 voertuigen), die ons vertelde dat hij een gedetailleerde kilometeranalyse voor en na Covid-19 heeft uitgevoerd om de toekomstige mobiliteitsstrategie van het bedrijf te kunnen bepalen. Hoewel het vast lijkt te staan dat de leasingcontracten niet zullen worden aangepast, vertelde Fayt ons wel dat hij en zijn team actief nadenken over de ontwikkeling van een deelwagendienst voor een deel van het wagenpark (niet toegewezen). Een groot aantal voertuigen wordt namelijk niet elke dag ingezet en kan dus door een andere dienst worden gebruikt. De Covid-19-crisis heeft deels geholpen om dat fenomeen aan het licht te brengen.


Alain Duez, Procurement, Fleet & Mobility Business Advisor voor ‘On The Wave’

Alain Duez

Alain Duez, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels