Gepubliceerd op 7 June 2019 om 07h51
Door Damien Malvetti

Bereken uw Total Cost of Mobility

Met het mobiliteitsbudget beoogt de wetgever het verder vergroenen van het wagenpark (pijler 1) en minder files, doordat de tweede pijler motiveert tot multimodaal transport en zo niet langer alleen de auto voor de woon/werkverplaatsingen zou gebruikt worden.

||||||
|||||| © ||||||

“De werkgever kiest vrij voor het invoeren van een mobiliteitsbudget voor zijn werknemers en bepaalt welke componenten worden aangeboden” stelt Michel Willems, autofiscalist bij Mobilitas.” De werknemer op zijn beurt heeft de vrijheid het voorgestelde mobiliteitsbudget te aanvaarden of te weigeren en verder te gaan met zijn bedrijfswagen zoals voorheen”.

De berekening gebeurt aan de hand van de door de werkgever betaalde TCO-2* voor het ingeleverde voertuig. TCO-2 omvat alle kosten die gepaard gaan met de terbeschikkingstelling van de auto, inclusief eventuele vergoedingen voor carwash en parking. Wanneer de werkgever eigenaar is van het voertuig, dan wordt de financieringskost vervangen door een jaarlijkse afschrijving van 20%.

Michel Willems (Mobilitas)

“Wie het mobiliteitsbudget wil invoeren, moet dit samen met de berekening van het budget communiceren aan de werknemers, ook aan wie geen bedrijfsauto geniet” benadrukt Michel Willems. Kathleen Veugelen, legal consultant SD Worx, raadt aan een referentielijst aan te leggen met de TCO-2 per voertuig en functiecategorie.

De werkgever moet per werknemer een individuele berekening van het mobiliteitsbudget bijhouden, wat zeer veel werk met zich meebrengt. Elk van de drie pijlers binnen het mobiliteitsbudget vallen onder een eigen fiscaal regime voor zowel werkgever als werknemer.

Een ecologisch verantwoorde auto

Het mobiliteitsbudget mag verdeeld worden over drie pijlers. De eerste betreft een ecologisch verantwoord voertuig: 100% elektrische of met verbrandingsmotor die max. 105 g/km uitstoot wanneer in 2019 besteld. Vanaf 2020 ligt de bovengrens voor de CO2-uitstoot op 100 g/km, om in 2021 verder te dalen tot 95 g/km. Bovendien moeten de in 2020 ingeschreven wagens voldoen aan Euro 6d TEMP; vanaf 2021 aan Euro 6d full.

Plug-in hybrides moeten een accucapaciteit van minimaal 0,5 kWh / 100 kg voertuiggewicht hebben, maar zijn niet onderworpen aan een bovengrens van 50 g/km CO2-uitstoot, zoals wel opgelegd voor de fiscale aftrekbaarheid buiten het mobiliteitsbudget.

Een bonte verzameling

De tweede pijler is een bonte verzameling van openbaar, collectief en gedeeld vervoer, met bovenop een de optie tot tussenkomst in de woonkosten voor zover de werknemer binnen een straal van 5 km van zijn werkplek woont.

Voor de tweede pijler komen fietsen van alle aard – dus ook e-bikes en high speed bikes – in aanmerking, evenals bromfietsen (

Alle vormen van openbaar vervoer zijn toegestaan in de tweede pijler: abonnementen voor zover ze op naam zijn uitgeschreven, waterbussen, individuele tickets (ook niet op naam) of in het buitenland aangekocht zoals Thalys en Eurostar.

Onder collectief georganiseerd vervoer verstaat men taxi’s en andere verhuurdiensten met chauffeur. Daarnaast is er ook nog gedeeld vervoer, wat staat voor de huur van wagens zonder chauffeur en dit gedurende max. 30 kalenderdagen per jaar.

Impact op HR-beleid

“Bij akkoord voor het mobiliteitsbudget, geldt dit als een overeenkomst tussen werkgever en werknemer” benadrukt Kathleen Veugelen, SD Worx. “Het budget wordt op jaarbasis toegekend en beheerd door de werkgever, die op het einde van het kalenderjaar de afrekening maakt voor het resterende cash uit te betalen bedrag. De werknemer moet op elk ogenblik inzicht kunnen hebben op het startbedrag en de al gedane uitgaven”. Uitbesteding aan een derde partij, vb. sociaal secretariaat, kan ook.

Voor de tweede pijler kan de werkgever de aankopen op zich nemen, de werknemer kan voorfinancieren en afrekenen aan de hand van bewijsstukken, of ene mix van beide formules. Een eventuele verhuis van het bedrijf met een langere woon/werkverplaatsing voor de werknemers, verandert niets aan het voordien vastgelegde mobiliteitsbudget.

Bij een verbreking van de samenwerkingsovereenkomst wordt het mobiliteitsbudget mee in rekening gebracht. Bij overconsumptie door de werknemer kan de overschrijding van het mobiliteitsbudget via het vakantiegeld gecompenseerd worden of kan de werknemer het direct terugbetalen.

(*) TCO-2 staat voor de jaarlijkse bruto kosten die de werkgever draagt voor de bedrijfswagen, met inbegrip van de fiscale en parafiscale lasten daarmee gerelateerde kosten in het kader van het bedrijfswagenbeleid, zoals de financieringskosten, brandstofkosten, verschuldigde solidariteitsbijdrage en de verworpen uitgaven.

Rekenvoorbeeld mobiliteitsbudget

  Kostprijs
TCO-2 premium auto – hogere middenklasse 13.729,00 euro / jaar
Full leasecost VW Golf Pijler 16323,00 euro / jaar
Resterend mobiliteitsbudget 7.406,00 euro / jaar
Leasingcost elektrische fietsPijler 2960,00 euro / jaar
Fietsvergoeding 8 km à 0,23 euro / km x 2 x 20 x 12 833,20 euro / jaar
Resterend bruto uit te betalen in cash Pijler 35.612,80 euro / jaar
RSZ-bijdragen werkgever en werknemer (38,07%)  2.136,79 euro / jaar
Cash vrij besteedbaar 3.476,01 euro / jaar
Belastingvrije cash uit fietsvergoeding 833,20 euro / jaar
Totaal cash vrij besteedbaar 4.309,21 euro / jaar
  359,10 euro / maand

Onze fleet dating boog zich over TCM

De Total Cost of Mobility stond in het middelpunt tijdens onze fleet dating van april. Een sessie die op erg veel bijval kon rekenen bij de vlootbeheerders en die eens te meer bewees dat het onderwerp mobiliteit in de komende jaren deel zal uitmaken van hun prioriteiten. Toch kwam vooral tot uiting dat het bijzonder ingewikkeld is om binnen bedrijven een mobiliteitspolitiek op te zetten.

Naast de presentatie van Michel Willems en SD Worx, waarvan u hieronder de grote lijnen kunt terugvinden, vormde deze speciale TCM fleet dating de gelegenheid om met Pierre Vandamme van Oréal en Peter Van de Velde van KPMG twee vlootbeheerders aan het woord te laten die het aangedurfd hebben om zelf een mobiliteitspolitiek uit te werken.

VAB en Cyclis, onze partners voor deze sessie, kregen eveneens de kans om de aanwezige vlootbeheerders te verduidelijken hoe ze de kosten rond mobiliteit binnen hun onderneming moeten berekenen of om mobiliteitsalternatieven voor de individuele auto voor te stellen. Cyclis biedt via concessiehouders verdeeld over zowat heel België immers leasingfietsen voor B2B-gebruik aan. Deze all-in leasingformule is beschikbaar voor een bijzonder breed gamma fietsen van alle types en biedt eveneens een ondersteuning en begeleiding voor de werkgever.

Dewa Sport heeft voorgesteld om enkele modellen van zijn gamma te testen
Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels