Gepubliceerd op 1 November 2021 om 17h37
Door Michel Willems - Mobilitas

De Kamer stemt op 10 november over het wetsvoorstel “vergroening” van de bedrijfswagens

Op basis van de actuele kalender van de Kamer zal het wetsvoorstel rond de vergroening van de bedrijfswagens in zijn versie van 26 oktober 2021 (1) door de plenaire vergadering in de Kamer op woensdag 10 november 2021 worden goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen tegenover de vorige versie betreffen de aanpassingen van het mobiliteitsbudget op basis van de voorstellen van kamerlid Jef Van den Bergh. Voor de bedrijfsvoertuigen werden geen verdere fundamentele wijzigingen meer uitgevoerd ten opzichte van de vorige versie van het wetsontwerp.

Wij herinneren eraan dat Link2fleet een Fleetdating Special organiseert op dinsdag 7 december 2021 rond de nieuwe wetgeving en de transitie naar de elektrificatie.

Ook de fiscale aspecten van het laden komen uitgebreid aan bod.  De timing is dus perfect gezien alle elementen van de nieuwe wetgeving nu volledig en definitief gekend zijn en ook hun belang kunnen hebben in de aanloop van het komende autosalon 2022.

Inschrijvingen zijn zowel digitaal en voor de live sessie mogelijk.

Michel Willems

MOBILITAS

 

  1. Wetsontwerp vergroening bedrijfswagens – versie 26 oktober 2021 zoals aangenomen door de commissies Financiën en Sociale zaken.

 

 

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels