Gepubliceerd op 3 June 2020 om 14h39
Door Marc Demoulin

D’Ieteren Auto: transformatieplan met mogelijk banenverlies

Om de impact van de huidige gezondheidscrisis en de langetermijneffecten ervan op de vraag en het gedrag van de klant op te vangen, heeft de Directie van D’Ieteren Auto haar intentie bekendgemaakt om een versnellingsproject uit te voeren voor de transformatie van het bedrijf. Die transformatie werd ruim een jaar geleden opgestart als antwoord op een markt in volle verandering. Het project zou maatregelen omvatten om de interne structuren en werkmethodes aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit en tot doel hebben de activiteiten die niet langer voldoen aan de behoeften van de concessiehouders of de klanten, te transformeren of stop te zetten. Als het project wordt bevestigd, zou dit kunnen leiden tot het verlies van 211 banen in België.

|
| © |

D’Ieteren Auto is al enkele maanden bezig met de transformatie van zijn kernactiviteiten in een markt waarin de digitalisering, elektrificatie en automatisering van voertuigen en de nieuwe mobiliteit een structurele afname van de verkoop- en naverkoopactiviteiten veroorzaken.

We hebben de ambitie een belangrijke speler te zijn in de ontwikkeling van een vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit ten voordele van onze klanten, medewerkers, partners en de samenleving in het algemeen”, zegt Denis Gorteman, Chief Executive Officer van D’Ieteren Auto. “Om dat doel te bereiken, hebben we onze strategie tot het jaar 2025 vastgelegd. Daarvoor is een wereldwijde investering nodig van 182 miljoen euro over die periode.”

Denis Gorteman : “Dit project is noodzakelijk om te bouwen aan een duurzame toekomst voor D’Ieteren Auto in een markt in volle verandering.”

De strategie voor 2025 is gericht op:

  • – uitmuntendheid en efficiëntie van de kernactiviteiten van D’Ieteren Auto, in overeenstemming met de verwachtingen van de klant;
  • – expansie in auto-activiteiten die nauw verband houden met deze activiteiten en beloftevol zijn voor de toekomst, onder andere in de sector van de tweedehandswagens en de dienstverlening na verkoop;
  • – innovatie in de mobiliteitsoplossingen van de toekomst.

Als gevolg van de huidige gezondheidscrisis wordt D’Ieteren Auto geconfronteerd met een forse daling van de vraag, die meer dan waarschijnlijk zal aanhouden. In vergelijking met 2019 zullen de nieuwe auto- en bedrijfswagenmarkten dit jaar naar verwachting krimpen tot respectievelijk 435.000 en 55.000 nieuwe inschrijvingen. De komende vijf jaar zouden de markten zich dan stabiliseren op respectievelijk 450.000 en 60.000 nieuwe inschrijvingen.

De afname van de vraag heeft, in combinatie met veranderingen in het gedrag van de klant, met name op het vlak van mobiliteit en digitalisering, een impact op de activiteiten van D’Ieteren Auto en zou de uitvoering van de strategie voor 2025 in gevaar brengen.

“Als we die evolutie het hoofd willen bieden, moeten we passende maatregelen nemen om de investeringen te kunnen voortzetten die essentieel zijn voor het welslagen van onze strategie voor 2025. . Dit zou ons toelaten de werkgelegenheid op lange termijn stimulerend en aantrekkelijk te kunnen houden, in het belang van de overgrote meerderheid van onze medewerkers”, licht Denis Gorteman toe.

De Directie heeft de intentie om de activiteiten van de Contact Centers in Kortenberg stop te zetten.

Het project om de transformatie te versnellen heeft tot doel de interne structuren en werkmethodes aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit en de bestaande activiteiten te transformeren en perfect af te stemmen op de nieuwe consumptiegewoontes van de klant, met name op het gebied van digitalisering.  We willen ook de activiteiten stopzetten die niet langer voldoen aan de behoeften van de concessiehouders of klanten. In dat verband heeft de Directie de intentie om de activiteiten van de Contact Centers in Kortenberg stop te zetten, daar concessiehouders vandaag grotendeels op lokaal niveau, testritten voor klanten organiseren.  De Directie is ook van plan geen Yamaha-producten meer in te voeren in België en het Groothertogdom Luxemburg, een activiteit die momenteel wordt uitgevoerd door D’Ieteren Sport, en een overnemer voor de activiteiten van D’Ieteren Sport te zoeken.

De Directie is ook van plan geen Yamaha-producten meer in te voeren in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Het project van de Directie zou kunnen leiden tot het verlies van 211 banen binnen D’Ieteren n.v., D’Ieteren Sport n.v. en Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.

Marc Demoulin

Marc Demoulin, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Invoerders & Constructeurs , Voertuigen

Gelijkaardige artikels