Gepubliceerd op 3 June 2021 om 08h17
Door Damien Malvetti

E-mobility scale-up Optimile haalt 8 miljoen EUR op bij aandeelhouders AG, Touring & BNP Paribas Fortis en verdubbelt tewerkstelling

Aandeelhouders AG, Touring en BNP Paribas Fortis investeren 8 miljoen euro in het Gentse Optimile. Daarmee komt het softwarebedrijf op topsnelheid in de verdere ontwikkeling van diensten voor enerzijds het laden van elektrische wagens onder Charging-as-a-Service (CaaS) en anderzijds de multimodale mobiliteit onder Mobility-as-a-Service (MaaS). Optimile zal op korte termijn zijn personeelsbestand verdubbelen nu de transitie van fossiel naar elektrisch rijden volop is ingezet. De scale-up mikt in de eerste plaats op stevige groei in de B2B markt.

Nood aan 100.000 publieke laadpalen biedt enorme opportuniteiten voor B2B markt

Met het akkoord van 18 mei over de fiscale aanmoediging van elektrische bedrijfswagens gaf de Belgische federale regering het startschot voor de transitie van bijtanken naar opladen. Eén van de grote knelpunten wordt echter de beschikbaarheid van publieke laadpalen. 1 op 2 Belgen heeft namelijk niet de ruimte om een eigen laadpaal te plaatsen en zal dus op kantoor of op een publieke plaats moeten laden. Optimile schat dat, om de beoogde doelstelling van een 100% elektrisch bedrijfswagenpark tegen 2026 te behalen, meer dan 100.000 nieuwe publiek toegankelijke laadpalen in België nodig zullen zijn. Optimile is ervan overtuigd dat de B2B markt hierbij een doorslaggevende rol zal spelen. CEO An De Pauw ziet dan ook een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven, vastgoedontwikkelaars, retailers, energieleveranciers, verdelers van auto’s en de uitbaters van oplaadfaciliteiten. Zij schat dat van de 100.000 benodigde publieke laadpalen meer dan de helft op de parkeerplaatsen van bedrijven of commerciële centra geplaatst zal worden.

 

Optimile ontzorgt

Dankzij het cloud-based platform van Optimile kunnen bedrijven het opladen van elektrische voertuigen heel eenvoudig integreren in hun globale aanbod aan hun klanten en medewerkers. De bijbehorende smartphone app en laadpas geeft hen meteen toegang tot één van de grootste netwerken van laadstations in Europa, met meer dan 120.000 locaties in 19 landen. Daarnaast kan de klant ook elk ander merk laadstation met het platform verbinden, zodat ook nieuwe laadstations makkelijk kunnen worden toegevoegd. Klanten kiezen dus zelf op basis van hun noden en wensen hoe uitgebreid ze hun laadnetwerk willen maken.

Optimile heeft ook een specifieke dienstverlening voor fleetmanagers van bedrijven die hun personeel een optimale en vooral zorgeloze groenere mobiliteit willen aanbieden. De app van Optimile toont niet alleen alle prijzen van de publiek toegankelijke laadpalen, maar staat ook in voor een eenvoudige verrekening van publieke laadsessies, het automatisch vergoeden voor medewerkers die thuis opladen en het aanbieden van laadpalen voor klanten en bezoekers.

Tenslotte kan de app van Optimile meteen ook worden gebruikt bij de invoering van een door de overheid gepromoot mobiliteitsbudget voor de werknemer. Dankzij een slimme multimodale routeplanner stelt de app van Optimile verschillende routeopties voor waaronder combinaties van verschillende vervoersmodi, bijvoorbeeld openbaar vervoer en een deelfiets. De kaartjes voor de verplaatsing koop je dan meteen vanuit de app.

 

Extra power, verdubbeling werkgelegenheid

Optimile wil de volgende jaren fors groeien in de e-mobility markt en mikt hiervoor vooral op de B2B markt. Het extra kapitaal van 8 miljoen EUR hiervoor komt van AG, Touring en BNP Paribas Fortis. Het afgelopen jaar breidde het Optimile team reeds uit van 10 naar 25 medewerkers. Dat cijfer wil Optimile nog eens verdubbelen met 25 extra experts in de technische en commerciële teams. Ook het management team wordt verder versterkt. Benoît Criel, voorheen werkzaam binnen IT van BNP Paribas Fortis, kwam per 1 juni aan boord als Chief Operations Officer. In deze functie rapporteert Benoît Criel aan CEO An De Pauw.

 

An De Pauw, CEO van Optimile:

“Deze kapitaalinjectie van onze drie aandeelhouders bevestigt het vertrouwen in Optimile en geeft ons team extra drive om nog meer in te zetten op de meest innovatieve ontwikkelingen. De investering komt op het juiste moment omdat we net nu een doorbraak bereiken in de markt van elektrische wagens en flexibele mobiliteitsoplossingen. Bovendien zetten autofabrikanten, overheden, ontwikkelaars van laadinfrastructuur en softwareproducenten volop in op duurzame samenwerkingen op het vlak van e-mobility. Deze nieuwe middelen stellen ons in staat om middels strategische partnerships ons SaaS-based mobility platform verder uit te bouwen en een toonaangevende positie te verwerven op de mobiliteitsmarkt van CaaS (Charging-as-a-Service) en MaaS (Mobility-as-a-Service) oplossingen.”

 

Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis :

“BNP Paribas Fortis speelt op verschillende terreinen een actieve rol inzake duurzamere mobiliteit. Dat doen we via Arval, waarmee we volop inzetten op elektrische mobiliteit in het leasingaanbod en sinds vorig jaar met een geïntegreerd aanbod dat Arval in partnerschap aanbiedt. Via AlphaCredit promoten we duurzamere mobiliteit door voordeligere tarieven voor lage-emissiewagens en zachte vervoersmodi en zijn we partner in verschillende projecten voor alternatieve mobiliteit. Uiteraard doen we dat ook via onze eigen bank waar we zowel particuliere als professionele klanten dagelijks adviseren bij belangrijke keuzes rond mobiliteit. Dat BNP Paribas Fortis zijn energieke steun verleent aan Optimile mag niet verbazen. We zijn ervan overtuigd dat het toenemende belang van het delen van vervoersmiddelen, de transitie naar elektrificatie van het wagenpark alsook de omslag naar multimodaliteit de toekomst zullen bepalen. Optimile speelt hierbij vandaag al een belangrijke rol via de mobility-as-a-servicesoftware en als softwareleverancier voor elektrische mobiliteit (laadpalen en laadpassen). Maar last but not the least zijn we overtuigd dat Optimile het talent aan boord heeft om in de komende maanden en jaren nog efficiëntere en nog gebruiksvriendelijkere mobiliteitsoplossingen aan te bieden waarmee de bank ook in de toekomst haar klanten op een positieve manier zal kunnen blijven verrassen.”

 

Heidi Delobelle, CEO van AG:

De recente overheidsbeslissingen rond bedrijfswagens onderstrepen eens te meer dat het mobiliteitsgedrag van de Belg de volgende jaren drastische veranderingen zal ondergaan, zeker als het gaat over de elektrificatie van het wagenpark en de evolutie naar multimodale verplaatsingen. In beide domeinen kan de expertise en het innoverend vermogen van Optimile een gamechanger betekenen. AG wil, zowel vanuit zijn productstrategie als vanuit zijn duurzaamheidsstrategie, deze ontwikkelingen mee vorm geven en sturen en ondersteunt dan ook volop het groeipotentieel van Optimile. Bovendien kunnen we door een aangepast verzekerings- en dienstenaanbod en door dochterondernemingen als AG Real Estate en Homeras/So Simply bij deze ontwikkelingen te betrekken, een extra stimulans geven aan de mobiliteit van de toekomst.

 

Bruno de Thibault, CEO van Touring :

De elektrificatie van de mobiliteit is niet langer weg te denken in onze samenleving. Recent werd er nog door de federale regering beslist dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 elektrisch moeten zijn, willen ze nog fiscaal bevoordeligd worden. Touring, die het belang van de weggebruiker altijd vooropstelt, meent dat het de consument zo gemakkelijk mogelijk moet worden gemaakt om zijn elektrisch voertuig te gebruiken en op te laden.  Dat kan door het aanbieden van multifunctionele platformen. Dit zal mee het succes en de laagdrempeligheid bepalen van de elektrificatie van de voertuigenvloot. Touring wil deze ‘boot’ niet missen. Daarom investeren wij nog meer in de slagkracht van Optimile, die dergelijke platformen uitbouwt en de nodige mobiliteitsoplossingen op de markt brengt. We geloven sterk in de creativiteit, knowhow en expertise van het bedrijf om performante en gebruiksvriendelijke mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Als complementaire taak hierbij zal Touring zelf in de toekomst een belangrijke rol spelen via onze wegenwachters en onze assistentiecentrale voor wat betreft dienstverlening en onderhoud voor laadpalen.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Brandstof- en energiebeheer

Gelijkaardige artikels