Gepubliceerd op 17 December 2021 om 17h06
Door Damien Malvetti

Enquête BNP Parisbas Fortis: helft van Belgen wil tegen 2029 elektrisch rijden

Tegen 2029 zal de helft van de Belgen overschakelen naar een elektrische wagen. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.000 respondenten die BNP Paribas Fortis liet uitvoeren naar hun bereidheid om elektrisch te rijden. Uit de drijfveren van de bevraagden blijkt dat vooral sturing door het beleid werkt: verplichting is de belangrijkste reden om over te stappen voor 33% van de respondenten. Die verplichting en de fiscale maatregelen komen ook in respectievelijk 55,1% en 33,1% van de respondenten hun top 3 voor. Toch is een grote groep Belgen nog niet mee met de transitie: 29% geeft aan nooit te willen switchen. “Hoewel de verandering is ingezet, tonen deze cijfers dat een goede omkadering van de Belg nodig zal zijn, zowel qua beleid, infrastructuur als advies”, zegt Leen Teunen, Directeur Marketing & Change Retail & Private Banking bij BNP Paribas Fortis en bestuurder bij e-mobilitybedrijf Optimile.

|
| © |

De transitie naar een elektrisch wagenpark zal de komende jaren erg voelbaar worden. Diverse overheden, zowel federaal, regionaal als Europees, schuiven harde deadlines naar voor en ook de autofabrikanten kondigen aan dat ze zullen stoppen met verbrandingsmotoren. De helft van de Belgen met een wagen is alvast bereid om tegen 2029 de omschakeling te maken naar een elektrische wagen. Eén op drie Belgen met een wagen wil dat zelfs tegen 2026 doen, het jaar waarin de fiscale aftrekbaarheid voor wagens met een verbrandingsmotor wegvalt.

 

Maar er is ook een grote groep die nog niet mee is in de transitie: 29% geeft aan niet te willen overschakelen naar een elektrische wagen. De 55-plussers zijn sceptischer, 34% van hen wil niet overschakelen terwijl dat cijfer bij de andere leeftijdsgroepen (-34 jaar: 23,7%; 35-54 jaar: 27,6%) lager ligt. Opvallend is ook dat 35,5% van de Franstalige respondenten niet wil overschakelen, terwijl dat bij de Nederlandstaligen 24,2% is. Een mogelijke verklaring is dat er in Wallonië nog geen regelgeving werd aangekondigd die CO2-neutrale wagens verplicht. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal er vanaf 2035 een wegverbod gelden voor thermische voertuigen.

 

Verplichting als grootste drijfveer

Als er gevraagd wordt naar de top 3-redenen voor de omschakeling, kijkt het grootste deel van de respondenten naar de verplichting van elektrische wagens. Die reden staat bij 55% van de respondenten in de top 3 en staat bij 33% zelfs op de eerste plaats. Daarnaast speelt bij sommigen ook het klimaat een belangrijke rol. Voor 34% is de overstap een manier om hun steentje bij te dragen aan de opwarming van de aarde, voor 16% staat dat helemaal bovenaan.

 

Het financiële aspect is ook een belangrijke motivatie voor de omschakeling dankzij de gunstige fiscale maatregelen (in 33% van de mensen hun top 3) en de lagere kosten (in 31% van de mensen hun top 3).

Opvallend is wel dat Nederlandstaligen (37,1%) de goedkopere totale kostprijs meer in hun top 3 hebben staan dan Franstaligen (23,7%). Activistenbetogingen zoals de jongerenprotestmarsen, COP26, blijken dan weer een flauwe impact te hebben op het gedrag van de Belg: 18,3% geeft dit als drijfveer aan in hun top 3. Bij Franstaligen (22%) staat de grotere aandacht wel meer in de top 3 in vergelijking met Nederlandstaligen (15,4%).

 

Marina Vanstipelen, Head of Core Banking binnen het Corporate Banking-departement van BNP Paribas Fortis: “De bevraging toont aan dat het overheidsbeleid een belangrijke rol speelt in de transitie. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. We merken dit  als bank en strategische partner ook in onze contacten met de ondernemingen als we met hen over duurzaamheid in gesprek gaan.  Sommige bedrijven hebben hiervoor al een allesomvattende strategie klaar, anderen mikken nu eerst op quick-wins. Hierbij merken we dat het terugdringen van de carbon footprint prioritair is. Het beheer van het wagenpark in het bijzonder en duurzame mobiliteit in het algemeen komen dan zeker in beeld.”

 

 

Lagere aankoopprijs, snellere omschakeling

De goede voornemens om de komende jaren over te schakelen naar een elektrisch voertuig kunnen ook in een stroomversnelling komen. Zo geeft 70,5% van de respondenten aan dat een lagere aankoopprijs hen zou overtuigen om sneller over te schakelen naar elektrisch rijden. Voor 61,7% zouden meer laadpalen een overtuigende factor zijn en voor 61,4% zou een grotere actieradius een bepalende eigenschap zijn.

 

Ook wat infrastructuur betreft, zouden snellere laadbeurten (61,3%) en een eenvoudigere installatie van laadpalen (55,5%) mensen motiveren om sneller te kiezen voor een elektrische wagen. Redenen die de elektrische autogebruiker bevoordelen op de openbare weg, zoals gratis parkeren en toegang tot de busstroken, een maatregel die bijvoorbeeld in Noorwegen van kracht is, zijn voor de bevraagden dan weer geen grote drijfveren om over te schakelen.

 

Leen Teunen: ”De volgende jaren gaan massaal veel Belgen nadenken over de meest optimale manier om de overstap naar een elektrisch voertuig te financieren. Kopen of leasen wordt een belangrijke vraag. Als bank vinden we het belangrijk om het totaalplaatje te bekijken met onze klanten. Door de ‘total cost of ownership’ te bekijken, zullen we in sommige gevallen tot de conclusie komen dat een hogere aankoopprijs kan worden verantwoord door de lagere kosten voor onderhoud en verbruik. Maar uiteraard zullen we ook andere aspecten samen bekijken: denk maar aan de verzekeringen en de oplossingen voor het opladen zoals een eigen laadpaal, al dan niet met het openstellen hiervan voor andere gebruikers. Tot slot is het evident dat klanten die de overstap maken naar minder vervuilende mobiliteit, ook e-bikes zullen bekijken als alternatief vervoersmiddel – ook daar zullen we onze rol spelen als bank en verzekeraar.”

 

 

 

BNP Paribas Fortis & zijn mobiliteits-ecosysteem

De mobiliteitsnoden en -mogelijkheden evolueren razendsnel. Om die reden wil BNP Paribas Fortis de transitie naar duurzame mobiliteit voor haar klanten makkelijker maken. De bank werkt hiervoor al verschillende jaren met gespecialiseerde partners samen aan een ecosysteem voor betere mobiliteit. Die samenwerking garandeert een brede expertise die duurzame mobiliteit zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk moet maken. Zo bundelt BNP Paribas Fortis de krachten met verzekeraar AG Insurance, specialist in consumentenkredieten Alpha Credit, leasing-specialist Arval en bijstandsdienstverlener Touring.

Daarnaast investeerden AG Insurance, BNP Paribas Fortis en Touring ook in Optimile, een Mobility-as-a-service-oplossing voor bedrijven die elektrisch rijden toegankelijker maakt voor werkgevers en werknemers. Het mobiliteits-ecosysteem heeft de ambitie om (combi)mobiliteit te vergemakkelijken met de ontwikkeling van praktische oplossingen voor de eindgebruiker.

 

 

Over het onderzoek

Het onderzoek werd online uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX tussen 2 december 2021 en 6 december 2021 bij 1000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1000 Belgen bedraagt 3,02%.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels