Gepubliceerd op 15 July 2021 om 07h00
Door Michel Willems - Mobilitas

EU Commissie beslist over einde verbrandingsmotor tegen 2035

De Europese Commissie heeft woensdag details bekendgemaakt over een pakket aan maatregelen dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal moet maken.

De Europese klimaatdoelstellingen werden twee jaar geleden vastgelegd in de zogenoemde Green Deal. Via het “Fit for 55 programma worden nu de krijtlijnen vastgelegd hoe Europa deze doelstellingen moet bereiken om de globale CO2-uitstoot met 55% te verlagen tegenover het referentiejaar 1990. De belangrijkste maatregelen zijn woensdag 14 juli bekendgemaakt door EU Commissie voorzitster Ursula von der Leyen. Zij werd hierbij ondersteund door de vice president van de EU commissie en klimaatcommissaris Frans Timmermans.

 

Formeel einde van verbrandingsmotoren in 2035.

De Europese commissie stelt voor om de CO2-uitstoot van personenvoertuigen tegen 2030 te laten dalen met liefst 55% tegenover het jaar 2021. Voorheen was een verlaging van 37,5% met de EU landen afgesproken. Concreet betekent dit een verlaging van de gemiddelde vlootemissie van vandaag 95 gram/km naar 42,75 gram/km. Vanaf 2035 is in het voorstel sprake van een volledig verbod op de verkoop van nieuwe personenwagens met een verbrandingsmotor of anders geformuleerd, vanaf 2035 zullen enkel CO2-neutrale nieuwe personenwagens kunnen verkocht worden.

Een aantal autoconstructeurs hebben reeds gereageerd dat de voorgestelde doelstellingen bijzonder ambitieus zijn.

 

Verplichte uitrol van laadinfrastructuur

Tegelijk komen er een aantal verplichtingen met betrekking tot de versnelde uitbouw van laadinfrastructuur. Concreet gaat het over de uitbouw van laadinfrastructuur aan autowegen binnen een afstand van 60 km voor laadinfrastructuur op elektriciteit en 150 km voor waterstof. De commissie schat het investeringsvolume op 13 miljard euro. Bovendien dient er een relatie te bestaan met het aantal nieuwe elektrische voertuigen die worden verkocht.

 

Emissiehandel voor verkeer en brandstofsector

Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) wordt in het voorstel uitgebreid naar nieuwe sectoren, waaronder de brandstoffenhandel en het verkeer in zijn globaliteit. Hierdoor zal via diverse mechanismen benzine en diesel duurder worden.

Tegelijk stelt de EU jaarlijks 4,2 procent minder emissierechten beschikbaar. Nu dalen ze jaarlijks met 2,2 procent.

 

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels