Gepubliceerd op 26 May 2021 om 14h08
Door Michel Willems - Mobilitas

Fiscale hervorming bedrijfswagens 2021 – 2031: Ontdek de antwoorden op de 5 meest gestelde vragen van vlootmanagers

De laatste twee weken werd heel wat gepubliceerd in diverse media rond de aangekondigde fiscale hervorming van bedrijfswagen. Intussen ontvingen wij van fleetmanagers een massa vragen van praktische aard. De belangrijkst hebben wij voorgelegd aan onze fiscaal expert Michel Willems van MOBILITAS. U ontdekt de antwoorden hierna.

© 35942424 -
  VRAAG 1

 

              WLTP : noodzaak om nog snel te bestellen vóór 1 november 2021

Is het noodzakelijk om mijn bedrijfsvoertuig nog vóór 1 november 2021 te bestellen om zo nog te

kunnen genieten van de voordelige NEC 2.0 waarde in de fiscale formules ?

a :  JA

==> b :  NEEN

 

ANTWOORD

 De in de pers aangekondigde omschakeling naar WLTP vanaf 1 oktober 2021 werd in de

laatste versie van het wetsvoorstel afgevoerd. Dit betekent concreet het volgende voor nieuw

bestelde voertuigen :

 •             De keuze mogelijkheid tussen NED 2.0 en WLTP blijft mogelijk zolang beide waarden op het homologatieformulier (COC) worden vermeld.
 •             Vele automerken en importeurs hebben aangekondigd na de zomer 2021 enkel nog de WLTP waarde te melden op het COC. Dit betekent concreet dat de belastingverhoging er uiteindelijk wel zal komen.
 •             Voor plug-in hybrides worden beide waarden nog gemeld tot einde 2022. Dit kan zijn belang hebben bij de controle van de 50 gram grens voor een “fake” plug-in.

 

VRAAG 2

          FISCALE AFTREKBAARHEID BESTAANDE VOERTUIGEN IN DE VLOOT         

Wordt de huidige fiscale aftrekbaarheid van mijn BESTAANDE vloot bedrijfswagens binnenkort

aangepast ?

a :  JA

==> b :  NEEN

 

ANTWOORD

 Er wordt fiscaal niet ingegrepen in lopende contracten

De minister bevestigde dat de huidige formules van fiscale aftrekbaarheid behouden blijven voor de bestaande vloot voor de duurtijd van het leasingcontract of gedurende de periode van gebruik voor aangekochte voertuigen.

 

 

VRAAG 3

            FISCALE AFTREKBAARHEID NIEUW AANGESCHAFTE VOERTUIGEN        

Wordt de fiscale aftrekbaarheid van NIEUW AANGESCHAFTE bedrijfswagens binnnenkort

aangepast ?

==> a :  JA, maar geleidelijk 

b :  NEEN

 

ANTWOORD

 De fiscale aftrekbaarheid voor nieuwe voertuigen wordt in drie stappen aangepast.

 • Voor nieuw aangeschafte voertuigen tot en met 30 juni 2023.
  • De fiscale aftrekbaarheid wordt berekend volgens de huidige formules maar geleidelijk op basis van de hogere WLTP waarde (zie vraag 1). In de realiteit zal hierdoor de fiscale aftrekbaarheid dalen.

 

 • Voor nieuw aangeschafte voertuigen vanaf 1 juli 2023

Voor CO2 neutrale voertuigen en 100% elektrische voertuigen

De fiscale aftrekbaarheid bedraagt 100%

Voor niet CO2 neutrale voertuigen

De fiscale aftrekbaarheid wordt vanaf 2025 beperkt tot 75%

daarna geleidelijk tot 0% in 2028.

 

 •  Voor nieuw aangeschafte voertuigen vanaf 1 januari 2026

Voor CO2 neutrale voertuigen en 100% elektrische voertuigen

De fiscale aftrekbaarheid bedraagt 100% in 2026 en daalt vanaf 2027

naar 95% en daarna geleidelijk tot 67,5% in 2031.

Voor niet CO2 neutrale voertuigen

De fiscale aftrekbaarheid vervalt volledig

 

 

VRAAG 4

PLUG-IN  VOERTUIGEN                           

Blijft het fiscaal interessant om nieuwe plug-in voertuigen aan te schaffen

==> a :  JA,  zeker voor aanschaffingen tot en met 30 juni 2023

b :  NEEN

 

ANTWOORD

 De huidige fiscale aftrekbaarheid voor nieuwe plug-in voertuigen aangeschaft tot en

             met 30 juni 2023 blijft aantrekkelijk.

  •  Voor nieuw aangeschafte voertuigen tot en met 30 juni 2023

De hoge fiscale aftrekbaarheid (vaak tussen 95% en 100%) blijft in de toekomst behouden.

 

  • Voor nieuw aangeschafte plug-in voertuigen vanaf 1 januari 2023

De fiscale aftrekbaarheid van fossiele brandstof wordt beperkt tot 50%

De fiscale aftrekbaarheid wordt vanaf 2025 wordt beperkt tot 75% daarna geleidelijk tot 0% in 2028.

 

  • Voor nieuw aangeschafte plug-in voertuigen vanaf 1 januari 2026

De fiscale aftrekbaarheid vervalt volledig.

 

VRAAG 5

VOORDEEL ALLE AARD

Zal het voordeel van alle aard binnenkort stijgen voor NIEUW AANGESCHAFTE bedrijfswagens ?

==> a :  JA,  maar geleidelijk

b :  NEEN

 

ANTWOORD

 De basisformule wordt niet aangepast. Er is enkel een jaarlijkse aanpassing van de

             CO2 coëfficiënt voorzien. Dit is niet nieuw.

Het voordeel alle aard voor werknemer (en het gedeelte voor de werkgever) wordt berekend op

basis van de CO2  uitstoot en de fiscale cataloguswaarde. Door de geleidelijk invoering van de

hogere WLTP waarde (zie vraag 1) zal in de realiteit het voordeel voor de werknemer stijgen.

De minister liet verder weten dat de huidige formule mogelijks zou kunnen wijzigen vanaf 2024

in het kader van de algemene hervorming personenbelasting.

 

 

Copyrights : Michel Willems – MOBILITAS

 

Disclaimer :

De antwoorden zijn gebaseerd op het wetsvoorstel van federaal minister van financien Vincent Van Peteghem  (stand 21 mei 2021)

De wetsvoorstellen zijn nog niet gestemd :

–  over de huidige voorstellen bestaat een consensus bij de regeringspartijen maar bepaalde details kunnen nog wijzigen

–  de wetsvoorstellen dienen nog goedgekeurd te worden door het federale  parlement in plenaire zitting. Dit zou in het najaar

worden voorzien van 2021

–  amendementen zijn nog steeds mogelijk

 

Tevens organiseert Link2fleet op donderdag 17 juni een digitale Fleetdating sessie die een aantal actuele topics van het wagenbeheer zal toelichten.

Wij voorzien tevens op 28 september 2021 een live Fleetdating special met uitbreide studies, fiscale en TCO berekeningen en strategisch wagenpark advies.

Dit alles georganiseerd op basis van een interactieve workshop formule.

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels