Gepubliceerd op 23 October 2020 om 07h12
Door Michel Willems - Mobilitas

Formule solidariteitsbijdrage 2021 voor bedrijfswagens gekend

De nieuwe geïndexeerde formules voor de solidariteitsbijdrage, ook wel CO2-bijdrage genoemd, werd voor het jaar 2021 vastgelegd. De coëfficiënt van 1,3078 die geldt tot einde 2020 stijgt naar 1,3222 vanaf 1 januari 2021. Dit is een verhoging van ongeveer 1%.

||
|| © ||

Principes

Wij herhalen kort de principes. Voor  het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 een maandelijks bedrag berekend voor elk voertuig dat de werkgever aan zijn werknemer ter beschikking stelt. Deze forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van die tussenkomst. Deze maandelijkse bijdrage (met een minimum van 27,54 euro per maand voor het jaar 2021) is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof en wordt forfaitair vastgesteld. 

WLTP of NEDC 2.0

Het gelijkvormigheidsattest van voertuigen die vanaf 1 september 2018 in omloop zijn, bevat 2 waarden voor de CO2-uitstoot: de waarde volgens meetmethode NEDC 2.0 (code 49.1) 

en volgens WLTP (code 49.4). De vraag stelt zich of in de formule 2021 de WLTP of NEDC 2.0 dient te worden gebruikt. De RSZ heeft hierover nog geen specifieke instructies bekend gemaakt.

Daaruit kunnen wij “voorlopig” besluiten dat men de NEDC 2.0 waarde verder mag gebruiken voor voertuigen gehomologeerd onder WLTP. Oudere voertuigen mogen verder de NEDC 1.0 waarde gebruiken.

Bij wijzigingen houden wij de lezers van Link2fleet hiervan op de hoogte.

Hybride en plug-in hybride 

Voor full hybride en plug-in hybride voertuigen houdt men ENKEL rekening met de CO2-uitstoot van de hoofdaandrijving (vaak benzine, uitzonderlijk diesel).

Fake plug-in hybride 

Voor zogenoemde fake plug-in hybride voertuigen mag men in tegenstelling tot de regels geldig in de vennootschapsbelasting, blijven rekening houden met de CO2-uitstoot NEDC 2.0 of NEDC 1.0 zoals deze vermeld is op het homologatieattest. Men dient dus de CO2-uitstoot niet te verhogen met 2,5 of te vergelijken met de lijst van overeenstemmende thermische voertuigen.

(1) coëfficiënt gebaseerd op de indexen (150,84 / 114,08) ;
(2)  een LPG voertuig is een omgebouwd voertuig die oorspronkelijk op benzine reed. 
Men gebruikt in de formule de  COwaarde van het benzinevoertuig. Voor CNG voertuigen gebruikt men de CO2 waarde zoals deze voorzien zijn door de importeur (af fabriek). 
Voor de retrofit modellen gebruikt men de  CO2 waarde van het benzine model. 
(3) in afwachting van een eventuele wettelijke aanpassing aanvaardt de RSZ de minimumbijdrage ook voor wagens die uitsluitend op waterstof rijden.
De minimumbijdrage per maand in 2021 bedraagt voor alle voertuigen 27,54 euro.

Voorbeeld 1: een dieselvoertuig met een CO2-uitstoot van 115 gram/km:

CO2-bijdrage in 2021: ((115,00 x 9) – 600) / 12 = 36,25 euro x 150,84 / 114,08 = 47,93 euro per maand.

Voorbeeld 2: een benzinevoertuig met een CO2-uitstoot van 115,00 gram/km:

CO2-bijdrage in 2021: ((115,00 x 9) – 768) / 12 = 22,25 euro x 150,54 / 114,08 = 29,42 euro per maand.

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer

Gelijkaardige artikels