Gepubliceerd op 22 April 2022 om 15h20
Door Michel Willems - Mobilitas

Geen BTW-verlaging naar 6% voor aankoop fietsen

De in 2019 aangekondigde BTW-verlaging op fietsen werd geannuleerd. De verlaging van het tarief van 21% naar 6% was in principe reeds vastgelegd in 2019 maar de Europese richtlijn die deze verlaging mogelijk maakt was toen nog niet in werking. Inmiddels is dit wel het geval. Maar België besliste op de valreep om de BTW-verlaging te schrappen.

Dit lijkt verwonderlijk maar blijkbaar wenst de regering het fietsgebruik op andere manieren te stimuleren. Een BTW-verlaging wordt hierbij blijkbaar als niet efficiënt beoordeeld. Men vreest dat verkopers de verlaagde BTW niet volledig zouden doorrekenen in lagere prijzen.

Tenslotte herhalen wij dat de BTW op de aankoop of leasing van bedrijfsfietsen die voor woon-werkverkeer en privé-gebruik worden ingezet niet recupereerbaar is via de BTW-aangifte. De BTW kan wel als kost samen met de leasingprijs fiscaal in mindering worden gebracht. Enkel de BTW op het gedeelte ritten dat met een bedrijfsfiets voor zuiver beroepsgebruik wordt uitgevoerd kan via de BTW-aangifte worden gerecupereerd.

Michel Willems

MOBILITAS

Bron : KB van 6 april 2022 tot vaststelling van de BTW tarieven en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven wat fietsen en elektrische fietsen betreft. Belgisch Staatsblad 6 april 2022 2de editie p. 27792.

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Fietsen (huur) , Mobiliteit

Gelijkaardige artikels