Gepubliceerd op 25 March 2022 om 13h05
Door Jeroen Evens

Interview Miel Horsten (ALD): “De perfecte cocktail om de mobiliteitsarchitectuur van morgen vorm te geven”

Dit is zeker dé deal van het jaar in de fleet-sector. Na vele gesprekken is het uiteindelijk ALD Automotive die LeasePlan overneemt voor een geschatte 4,9 miljard euro. Wat mogen we van deze overname verwachten en welke gevolgen zal dit hebben voor de klanten van beide bedrijven? Miel Horsten, Group Regional Director van ALD Automotive, was bereid onze vragen te beantwoorden.

|||||||||||
||||||||||| © |||||||||||

ALD Automotive zal via haar moederbedrijf Société Générale 100% van het kapitaal van LeasePlan verwerven van een consortium onder leiding van TDR Capital. Het doel van de transactie is duidelijk: de oprichting van een nieuwe speler, voorlopig ‘NewALD’ genoemd, die de ambitie heeft een leider op het gebied van mobiliteit te worden.  

link2fleet: Miel Horsten, wat is het belang voor ALD Automotive om een concurrent als LeasePlan over te nemen? 

Miel Horsten: “Er zijn 3 sleutelgebieden die deze transactie zinvol maken. Allereerst de omvang, want dankzij deze fusie gaan we een leasemaatschappij bouwen die alleen al 3,5 miljoen voertuigen zal beheren. Het samenbrengen van deze twee entiteiten zal aanzienlijke schaalvoordelen mogelijk maken. Dit is ook het geval voor het tweede gebied: digitalisering. Deze noodzakelijke uitdaging voor onze sector vergt kolossale investeringen. De combinatie van ALD en LeasePlan heeft een budget van 400 miljoen euro per jaar voor investeringen in digitale technologie. Ten slotte, wat duurzaamheid betreft: de vergroening van de vloot is een grote uitdaging. Het kost tijd voordat dingen veranderen, maar als dat eenmaal het geval is, kan de transitie snel worden gemaakt. We zien dit in België met de evolutie van het belastingstelsel, dat een impuls zou moeten geven aan de elektrificatie van het wagenpark. Als leasemaatschappij moeten wij op deze ontwikkeling anticiperen en moeten we ons er samen met onze klanten op voorbereiden. 

l2f: Je had het over de grootte van de toekomstige entiteit. Zal met een dergelijk gewicht het onderhandelingsvermogen van “NewALD” vergroot worden ten aanzien van leveranciers en in het bijzonder autofabrikanten en -concerns? 

M.H.: “Dat is het doel! Deze “NewALD” zal een totaal van 3,5 miljoen auto’s in het wagenpark vertegenwoordigen, maar vooral een potentiële aankoop van 800.000 nieuwe auto’s per jaar. Dankzij deze cijfers kunnen wij onze onderhandelingspositie ten opzichte van de leveranciers versterken, ook al hebben de fabrikanten hun kortingen verlaagd. Wij bereiden ons derhalve voor op een hardere strijd met hen, maar wij weten dat wij in een sterkere positie zullen verkeren om de belangen van onze klanten te verdedigen. Geconfronteerd met de halfgeleidercrisis moeten wij vechten om volumes van fabrikanten te krijgen, vooral voor elektrische voertuigen. De fabrikanten beseffen dat de sector verandert. Over een paar jaar zullen zij geen auto’s meer verkopen, maar moeten ze zich aanpassen aan een nieuwe realiteit van een maatschappij die verschuift van bezit naar gebruik. Het bedrijfsmodel van de fabrikanten zal gedwongen worden zich in deze richting te ontwikkelen met nieuwe diensten en het zal ongetwijfeld dichter bij ons bedrijfsmodel komen te liggen. Wij zullen binnenkort in dezelfde competitie spelen, maar wij hebben de kracht van niet aan één merk verbonden te zijn en over de instrumenten voor consulting te beschikken. Of het nu gaat om elektrificatie, belastingen of mobiliteit. Op al deze gebieden zullen wij in de komende jaren echt een rol spelen en ik ben ervan overtuigd dat wij de nummer één zullen worden, vooral dankzij onze volumes.” 

“Onze klanten zien ons als hun pleitbezorger tegen de fabrikanten.”

 

Focus 1: klanten en personeel 

 

l2f: LeasePlan en ALD hebben vaak tegengestelde keuzes en strategieën gemaakt door zich op verschillende producten of diensten te concentreren. Vandaag zullen deze twee strategieën samengesmolten moeten moeten worden. Zal dat niet ingewikkeld zijn?  

M.H.: “Het is waar dat je bij een overname als deze vaak kijkt naar de verschillen tussen de twee bedrijven. Ik bekijk het van een andere kant: 95% van ons business model is identiek. LeasePlan had natuurlijk een voorsprong op het gebied van privéleasing, het beheer van last-mile delivery en zeker op het gebied van elektrificatie. Maar ALD is er de laatste jaren wel in geslaagd strategische partnerschappen aan te gaan, met Ford en Tesla bijvoorbeeld, met de mobiliteitsapp Skipr en met het Duitse bedrijf Fleet Pool, dat gespecialiseerd is in abonnementsformules voor voertuigen. Kortom, door al deze sterke punten bij elkaar op te tellen, ben ik ervan overtuigd dat wij de ingrediënten in handen zullen hebben van de cocktail die de architectuur van de mobiliteit van morgen zal vormen. De nieuwe entiteit, waarvan de naam niet vóór 2023 bekend zal zijn, zal zowel de erfenis van LeasePlan als die van ALD moeten overnemen, omdat beiden belangrijk zijn. 

l2f: De nieuwe entiteit zal ook over nog meer mogelijkheden beschikken om nieuwe diensten en producten te creëren. Liggen er al ideeën of projecten op tafel? 

M.H.: “Het is nog te vroeg om ons te concentreren op nieuwe projecten. Momenteel bevinden wij ons nog in de overleg- en informatiefase en wij schatten dat de overname tegen het vierde kwartaal van dit jaar volledig zal zijn afgerond. En voor we het over nieuwe ideeën hebben, moeten we ons concentreren op project nummer één: de mensen! Niet alleen onze teams, maar ook onze klanten. Bij een overname als deze zijn er twee facetten: enerzijds wordt er waarde gecreëerd, maar anderzijds mag de bestaande waarde niet verloren gaan. Wij moeten het personeel geruststellen en vasthouden, en we moeten klaar zijn om de vragen van klanten van beide entiteiten te beantwoorden.  

“In de toekomst zal het bedrijfsmodel van fabrikanten evolueren en meer en meer op dat van leasemaatschappijen gaan lijken”.

 

Doel: klanten verdedigen  

 

l2f: Stellen klanten al vragen over de toekomst van het bedrijf of over hun lopende contracten? En hoe reageren de werknemers van beide entiteiten?  

M.H.: “Op dit moment hebben wij nog geen contact met de LeasePlan-teams, en het is ook niet de bedoeling dat dit op korte termijn zal gebeuren. Maar ik ben aangenaam verrast door de eerste reacties die we krijgen en door het positieve enthousiasme van de markt. Klanten vertellen ons dat ze blij zijn of dat ze het verwachtten. Ik denk dat iedereen beseft dat de automobielsector met de snelheid van het licht verandert. De klanten begrijpen dat door samen te gaan, de twee ondernemingen elkaar zullen versterken om hun belangen nog beter te kunnen verdedigen. Door de veranderingen in de sector hebben zij nog meer behoefte aan een partner die hun voertuigen beheert, hun TCO onder controle houdt, hen diensten zoals verzekeringen aanbiedt tegen een betaalbaar tarief, enz. Wij merken echt dat onze klanten ons zien als hun pleitbezorger tegen de fabrikanten. Wat contracten, software, producten en diensten betreft, is het zeker dat er wijzigingen zullen worden aangebracht, maar het is nog te vroeg om te weten welke dat zullen zijn en in welke mate. De integratie zal in de periode 2023-2024 plaatsvinden, maar met als doel hetzelfde niveau van dienstverlening te blijven leveren, zowel voor ALD-klanten als voor LeasePlan-klanten, en vooral om de grootste onderneming in de mobiliteitssector op de rails te zetten.” 

 l2f: Als we de evolutie van de sector in de afgelopen jaren bekijken, zien we dat de verhuurbedrijven die overblijven ofwel aan een bank, ofwel aan een autofabrikant verbonden zijn. Deze overname bewijst dit eens te meer, aangezien LeasePlan een van de zeldzame grote leasemaatschappijen was die niet afhankelijk was van dit soort entiteiten. 

M.H.: “Ik denk inderdaad dat partnerschappen de toekomst van onze sector zijn. Bij ALD Automotive hebben we de kracht – en de zekerheid – van een bank dankzij onze moedermaatschappij Société Générale, maar we hebben de laatste jaren ook joint ventures opgezet met fabrikanten, of het nu met Polestar, smart of Tesla is. In de toekomst zullen wij geen keuze hebben: fabrikanten en leasemaatschappijen zullen hand in hand moeten werken.” 

“In deze nieuwe entiteit zal de nalatenschap van LeasePlan net zo belangrijk zijn als die van ALD Automotive.”

 

l2f: We weten dat “NewALD” een tijdelijke codenaam is voor de nieuwe entiteit. Aan welke criteria moet de nieuwe naam voldoen? Is het woord “automotive” nog wel geschikt voor de huidige markt? 

M.H.: “Het woord ‘automotive’ is niet meer helemaal geschikt voor ons huidige bedrijfsmodel. De toekomstige naam is nog niet bekend, maar we zullen uiteraard iets moeten vinden dat verwijst naar de geschiedenis van beide bedrijven. Een sterk merk dat inspeelt op de nieuwe cultuur en dat het beste van twee werelden weerspiegelt: de auto en mobiliteit. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat het een fantastisch avontuur zal worden! Misschien een beetje turbulent soms, zoals veel huwelijken. Maar het is een voorrecht voor mij om er deel van uit te maken. 

 

 

 

Jeroen Evens

Jeroen Evens, redacteur van dit artikel

Jeroen Evens is opgeleid in de Communicatiewetenschappen (KULeuven) en is een enthousiaste volger van alles wat met mobiliteit en bedrijfswagens te maken heeft. Als freelance journalist gespecialiseerd in de fleetsector houdt hij al drie jaar lang de vinger aan de pols van de laatste ontwikkelingen in onze sector.
Dit artikel gaat over: Mobiliteit

Gelijkaardige artikels