Gepubliceerd op 25 January 2022 om 10h30
Door Damien Malvetti

Lancering van het Belgian Mobility Dashboard, het eerste Belgische platform met een grote waaier aan kritieke mobiliteitsindicatoren

Op dinsdag 25 januari hebben het VBO en FEBIAC het ‘Belgian Mobility Dashboard’ officieel voorgesteld. Dat is een voor iedereen toegankelijk, digitaal en wetenschappelijk onderbouwd platform dat kritieke mobiliteitsindicatoren ter beschikking stelt. Het dashboard heet als doel om een precies inzicht te krijgen in de plaats en de evolutie van verschillende vervoerswijzen in België.

De mobiliteit van personen en goederen is een essentiële uitdaging voor onze samenleving. Maar beschikken we over alle instrumenten om onze mobiliteit te analyseren en haar evolutie op te volgen? Want meten is weten! Hoeveel kost de verkeerscongestie op jaarbasis? Hoe evolueert het gemiddelde van de transportgerelateerde CO2-uitstoot? Zijn er in ons land voldoende multimodale knooppunten? 

Ons land beschikte tot nog toe niet over een platform dat zo’n grote waaier aan mobiliteitsindicatoren samenbrengt, en dat op verschillende geografische niveaus. Daarom hebben het VBO en FEBIAC beslist om de handen in elkaar te slaan en het Belgian Mobility Dashboard te lanceren. 

De eerste versie van dat dashboard stelt kritieke indicatoren ter beschikking, zoals de verkeerscongestie, de stiptheid van het spoor, de multimodale knooppunten van het openbaar vervoer, de verschillende wagenparken en de CO2-uitstoot. De gegevens worden regelmatig geüpdatet en bieden informatie over het volledige Belgische grondgebied. Het dashboard zal in de komende maanden aangevuld worden met nieuwe indicatoren zoals onder andere het brandstofverbruik, de gemiddelde rijafstanden, de spreiding over de verschillende vervoerswijzen en de oplaadinfrastructuur. 

Het Belgian Mobility Dashboard is online beschikbaar. 

Pieter Timmermans, CEO van het VBO: “De mobiliteit van personen en goederen is een essentiële factor die van groot belang is voor de economische activiteit van ons land. Op dit moment is de mobiliteit in ons land niet optimaal georganiseerd. De verkeersopstoppingen zijn een van de grootste problemen voor zowel de ondernemingen als de burgers. Dat symptoom van onze suboptimale mobiliteit is duur voor de samenleving en kost België meer dan 4,5 miljard euro, wat overeenkomt met iets meer dan 1% van het bbp. Deze barometer moet beleidsmakers, ondernemers, werknemers, studenten en gepensioneerden bewust maken van de huidige situatie en hen zo helpen om alle hefbomen in te zetten om tot een vlottere, groene en multimodale mobiliteit te komen”.

Philippe Dehennin, voorzitter van FEBIAC: “Het Belgian Mobility Dashboard biedt een gedetailleerd, evolutief panorama van de kritieke indicatoren van de mobiliteit over land. Door wetenschappelijk onderbouwde gegevens ter beschikking te stellen, moet het dashboard zorgen voor een beter inzicht in de verzadiging van de dominante vervoerswijzen, het potentieel van alternatieve vervoerswijzen aantonen, de organisatie van de verkeersstromen ondersteunen en de ontbrekende schakels in de transportnetwerken blootleggen. Aan de hand van cijfers moet het de optimalisering van alle beschikbare vervoerswijzen en hun onderlinge afhankelijkheid bevorderen. Het moet bij collaboratief beleid info verschaffen voor een efficiënte, toegankelijke en duurzame mobiliteit.” 

Vice-eerste minister en federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet : “Meten is weten! Weten hoe de Belgen leven en zich verplaatsen. Hun verplaatsingsgewoonten onder de loep nemen. Het is essentieel dat we onze mobiliteitsgewoonten, die goed zijn voor 30% van de CO2-uitstoot in België, steeds beter doorgronden zodat we ze kunnen aanpassen aan de mobiliteit van morgen. Dankzij dit initiatief van het VBO en FEBIAC kunnen we de krachten bundelen om het dringende klimaatprobleem aan te pakken. Vooruit!”

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels