Gepubliceerd op 8 February 2022 om 20h13
Door Damien Malvetti

Enquête link2fleet – mobiliteit, alternatieve motoren, lichte bedrijfsvoertuigen: welke trends tekenen 2022?

Tijdens de verschillende sessies van zijn Virtual Motor Show heeft link2fleet enkele honderden online deelnemers bijeengebracht. We hebben van deze gelegenheden gebruik gemaakt om vloot- en mobiliteitsmanagers enkele vragen te stellen over hun huidige vloot- of mobiliteitssituatie en hun toekomstplannen. Hier volgen de belangrijkste trends die zich op drie gebieden aftekenen: mobiliteit, alternatieve motorisaties en lichte bedrijfsvoertuigen.

||||||||||||||
|||||||||||||| © ||||||||||||||

Mobiliteit

 

Van de wagenparkbeheerders die ons webinar over dit onderwerp hebben bijgewoond, heeft bijna de helft (44%) al een mobiliteitsbudget bepaald. Maar niet noodzakelijkerwijs op basis van het door de regering voorgestelde rechtskader. Slechts 14% van de respondenten heeft deze formule namelijk gebruikt, terwijl 18% van de bedrijven de formule aan hun specifieke behoeften heeft aangepast door een alternatief budget op te stellen. Dit is nog meer het geval in Wallonië (20,83% opteert voor een alternatieve budget) dan in Vlaanderen (13,3%).

Hebt u al een mobiliteitsbudget ingevoerd?

Het mobiliteitsbudget is dus een groot succes, vooral omdat 44% van de deelnemers die de sprong nog niet hebben gewaagd, heeft gezegd dat het deel uitmaakte van hun plannen. Deze respondenten hebben wellicht gewacht op de actualisering van het wettelijk kader die onlangs door de regering is goedgekeurd. 54% van de respondenten is van mening dat de herziening van het rechtskader meer bedrijven ertoe zal aanzetten het in praktijk te brengen.

Denkt u dat de aanpassing van het mobiliteitsbudget een stimulans zal zijn voor de ondernemingen?

Hoewel de week van de mobiliteit veel aandacht krijgt in de media en een gelegenheid is om talrijke initiatieven op het gebied van alternatieve mobiliteit in de verf te zetten, is het duidelijk geen groot succes bij de vlootbeheerders die trouw zijn aan link2fleet. 68% van hen geeft toe dat ze nog geen specifieke acties ondernemen tijdens de week van de mobiliteit, hoewel 30% van plan is om dat in de toekomst wel te doen.

Heeft u tijdens de mobiliteitsweek al specifieke acties ondernomen?

Bij de 32% die reeds initiatieven hebben genomen en van plan zijn dit opnieuw te doen, is er een groot verschil tussen Vlaanderen en Wallonië: 46% van de Franstalige respondenten antwoordt positief tegenover slechts 24% van de Vlamingen.

 

Alternatieve motoren

 

De belastinghervorming zal bedrijven ertoe aanzetten massaal te investeren in elektrische auto’s. Maar deze omschakeling lijkt al goed op gang te zijn, aangezien slechts 14% van de deelnemers aan onze VMS-sessies niet van plan is om in 2022 elektrische auto’s te bestellen. Beter nog, 45% van de bedrijven is van plan om voor ten minste 20% van hun nieuwe voertuigen voor een volledig elektrische motor te kiezen.

Welk percentage volledig elektrische voertuigen verwacht u te bestellen in 2022?

De trend is min of meer dezelfde voor PHEV’s, behalve dat 22% van de respondenten niet van plan is er dit jaar een te bestellen.

Welk percentage PHEV-voertuigen bent u van plan te bestellen in 2022?

Er is een klein regionaal verschil: Walen zijn van plan om in 2022 meer PHEV’s dan volledig elektrische voertuigen te bestellen (44,74% PHEV’s vs. 31,58% EV’s), in tegenstelling tot de Vlamingen.

Er is ook een regionaal verschil wanneer wordt gevraagd naar de geplande orders voor thermische voertuigen in 2022: 36% van de Vlaamse respondenten is niet van plan er nog meer te bestellen, tegenover slechts 26,83% van de Franstaligen.

Welk percentage thermische voertuigen – en welk(e) type(s) – bent u nog van plan te bestellen in 2022?

Wij merken echter op dat de benzine/dieselmix nog steeds deel zal uitmaken van de orders van 25% van de ondervraagde ondernemingen en dat benzine alleen in 2022 nog steeds 21% van de orders voor nieuwe voertuigen zal vertegenwoordigen.

 

Lichte bedrijfsvoertuigen

 

 Onze laatste sessie ging over lichte bedrijfsvoertuigen. Wat de financieringsmethode betreft, zegt 46% van de respondenten gebruik te maken van operationele leasing, terwijl kopen met eigen geld de op één na meest geprefereerde financieringsmethode voor lichte bedrijfsvoertuigen is. Slechts 9% van de respondenten koos ervoor om te huren, terwijl eenzelfde percentage een mix had van operationele leasing en aankoop met eigen middelen.

Welke financieringsmethode voor uw lichte bedrijfswagen?

Het is een feit: de elektrificatie van lichte bedrijfsvoertuigen is aan de gang en het aanbod is nu in alle segmenten aanwezig. Maar deze motorisering is nog niet doorgebroken in het wagenpark. 87% van de deelnemers aan onze Virtual Motor Show geeft toe dat ze nog geen 100% elektrische lichte bestelwagen in hun vloot hebben en 36% is niet van plan er dit jaar een te bestellen.

Welk percentage geëlektrificeerde LCV’s telt uw vloot?

 

Welk percentage 100% elektrische LCV’s bent u van plan te bestellen in 2022?

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels