Gepubliceerd op 25 March 2020 om 10h36
Door Nos experts / Onze experten

Loont het om rijgedrag van bestuurders te verbeteren? En hoe?

Deze moeilijke tijden leren ons allen één ding. Zet de tering naar de nering! In fleettermen uitgedrukt betekent dit dat we onze wagens zo efficiënt mogelijk moeten inzetten. Door de actuele omstandigheden zal duidelijker worden dat de meest zuinige kilometer deze is die niet gereden wordt.

|||||
||||| © |||||

Thuiswerken zal een nog breder toepassingsgebied krijgen. Moet er dan toch verplaatst worden schatten wij dat dit in eerste instantie terug (meer) met de wagen zal gebeuren (het effect van de social distancing mindset). Deze kilometers kunnen best zo milieuvriendelijk worden afgelegd en zo veilig mogelijk. Milieuvriendelijk, of zo brandstofefficiënt mogelijk, en veilig gaan hand in hand wanneer men spreekt over rijgedrag. Immers, welke aandrijving de bestuurder ook rijdt, zijn rijgedrag zal bepalen hoe hij de motor, met zo min mogelijk energieverbruik, op de gewenste plaats van aankomst krijgt.

Rijgedrag, of de menselijke factor, is tevens verantwoordelijk voor +/- 94% van de ongevallen. 

De meeste fleetmanagers hebben begrepen dat het verbeteren van het rijgedrag zeker besparingen oplevert. De besparingen betreffen branstofbesparingen en vermindering van de kosten van verzekering (indirecte besparing) of kosten van ongevallen (directe besparing). 

Maar hoe hieraan beginnen? Mensen wijzen op “slecht gedrag” komt al snel over als “big brother” en dat kan nefaste HR-gevolgen hebben. Waarschijnlijk daarom voelen we een verschuiving van “eco-driving” trainingen naar “Preventie en Veiligheid”. Wie kan immers tegen een veiligere omgeving zijn?

Preventie en Veiligheid

Preventie, een woord dat we in deze bizarre tijden helaas in overvloed gehoord hebben. Volgens Wikipedia is preventie voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen.

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer de eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.

In deze definities zitten een aantal kernbegrippen die we ook op de fleetwereld kunnen transponeren.

Risicofactoren in de fleet kunnen overmatig brandstofverbruik zijn of slechte schadestatistieken. Gesofisticeerder zijn data uit telematica of smartphone applicaties die specifieke parameters meten rechtstreeks verbonden aan rijgedrag, zoals snelheid tov toegelaten snelheid, assertiviteit bij deelname aan het verkeer, niet-handenvrij telefoongebruik, etc….

Inzichten in data, vb welke zijn veel voorkomende ongevalschades, of wie van onze bestuurders toont hoog risicogedrag, rijdt te snel, gebruikt de telefoon, …., laten toe om gepaste doelbewuste initiatieven te ontwikkelen per risicoprofiel om deze risicofactoren te verbeteren.

Doelbewuste initiatieven” kunnen velerlei zijn. Fleet360 heeft de beste resultaten geboekt met hun zogenaamde geïntegreerde programma’s. Vertrekkende van data worden risicoprofielen vastgesteld. Samen met de klant worden dan per risicoprofiel gepaste maatregelen gedefinieerd, rekening houdende met de business case en de cultuur van de onderneming.

Bijvoorbeeld, uit de vele analyses van schadestatistieken en brandstofgegevens die Fleet360 de afgelopen jaren heeft gedaan blijkt dat meestal tussen de 15 en 20% van de bestuurders verantwoordelijk is voor +/-50% van de ongevalkosten. Initiatieven voor deze risicogroep geven de beste resultaten. 

Een veiligheidscultuur kan men creëren door algemene communicatie, zoals postercampagnes, artikels/advertenties in de bedrijfskrant of online communicatie. Persoonlijke communicatie, bestuurders inzicht geven in hun schadestatistieken en kosten van hun ongevallen alsook de kost van hun “extra” brandstofverbruik hebben hun positief effect, tonen evolutie in hun gedrag en dragen bij tot het creëren van deze cultuur.

Communiceren met informatie op basis van parameters direct gelinkt aan rijgedrag via telematica of smartphone applicaties blijkt zeer effectief. Directe feedback in de wagen via ‘stem’ of indicator blijkt nog wat extra toe te voegen.

Bestuurders hebben ook nood aan training. De nood aan training kan uit data worden afgeleid. Een bewuste keuze kan zijn om deze in eerste instantie te focussen op de hoogste risicoprofielen. Aangewezen is om dit zeker ook voor de anderen optioneel te maken.

Trainingen bestaan in diverse vormen. Men kan de bestuurder in de wagen laten bijsturen door een trainer en nadien opvolgen. Dit was een aantal jaren geleden veelal populair met de eco-driving cursussen.

De flexibiliteit en de beperkte (werk)tijdsinvestering hebben ongetwijfeld geleid tot de populariteit van de on-line training. De bestuurder bepaalt immers zelf wanneer hij deze cursus of de module van deze cursus afwerkt. Inhoudelijk zijn er verschillen onder de diverse trainingen beschikbaar. De inhoud van de cursus sluit het beste bij de noden van de bestuurder aan als deze noden vooraf geanalyseerd worden. Hoe persoonlijker de inhoud van de cursus is, hoe beter de resultaten. 

Zoals gezegd, de samenstelling van de te nemen initiatieven kan vanuit elke business case best verschillen per risicoprofiel. De resultaten van de genomen initiatieven dienen periodiek te worden gemeten, te worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Bovendien is het effectief om over de resultaten te communiceren en de beste resultaten te belonen. 

Business case

Een geïntegreerd programma rond preventie wordt in principe reeds terugbetaald met de besparingen op brandstof. Besparingen door minder ongevallen, of minder zware ongevallen bedragen minstens +/- 15% in geval van eigen verzekering (casco) of +/- 8-10% in geval van totaal verzekering via derden (indirecte besparingen). Fleet360 heeft resultaten opgemeten van 65% minder ongevalkost voor een populatie van hoge risico bestuurders. 

De business case is zeer positief. Zeker als we hier ook nog eens de soft voordelen aan toevoegen, zoals minder ‘niet productieve uren’, beter comfortgevoel en minder stress in de wagen. Employer branding en bijdragen aan het CSR-programma, …,  zijn extra.

Waar wachten we nog op?

Bart Vanham

Fleet360

Nos experts / Onze experten

Nos experts / Onze experten, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Opleidingen & Ecorijden , Voertuigen , Vlootbeheer

Gelijkaardige artikels