Gepubliceerd op 17 September 2020 om 16h17
Door Marc Demoulin

Mobiliteitsraad Vlaanderen plaatst fietsen centraal in Mobiliteitsverslag 2020

Vandaag verschijnt het jaarlijkse Mobiliteitsverslag van de MORA – Mobiliteitsraad van Vlaanderen, de formele adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Door de fiets als focus van zijn Mobiliteitsverslag te nemen onderlijnt de MORA dat de fiets de uitgesproken mogelijkheid biedt om een verhoogde bereikbaarheid te verzoenen met thema’s als verkeersveiligheid, leefbaarheid, economische groei, luchtkwaliteit, gezondheid en klimaat.

||
|| © Male hipster courier with bicycle cycling on a road in city

De MORA is tevreden dat het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 een prominente rol aan de fiets toebedeeld als antwoord op de toenemende mobiliteitsdruk. Maar het Mobiliteitsverslag geeft aan dat er nog een groot potentieel is aan evidente beleidsbeslissingen die op korte termijn kunnen leiden tot een meer centrale rol voor de fiets in het Vlaams mobiliteitssysteem.

Daan Schalck, voorzitter van de MORA stelt hierover: “Het glas is halfvol. Dit Mobiliteitsverslag plaatst zeer bewust de focus op de fiets om na te gaan of Vlaanderen de huidige toename in het fietsgebruik kan ombuigen naar een werkelijke systeemshift waarbij de fiets de centrale schakel wordt in de realisatie van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Zo een systeemshift vraagt fundamentele maar ook gedragen beleidskeuzes. Het is niet onbelangrijk dat dit voldoende vroeg in de legislatuur gebeurt.”

Daan Schalk, voorzitter van de MORA

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is tevreden met de belangrijke rol die de fiets krijgt toebedeeld in het Mobiliteitsverslag 2020 : “De mobiliteitsraad is als strategische adviesorgaan niet alleen een objectieve maar ook een zeer waardevolle schakel in het uitrollen van het mobiliteitsbeleid. De aanbevelingen worden steeds grondig bestudeerd en leveren een belangrijke bijdrage in de vorming van de beleidsvisie, en dit is ook nu weer het geval. De fiets neemt een steeds belangrijkere rol in in onze samenleving en plaveit op die manier de weg naar de modal en mental shift. Niet onbelangrijk hierbij is dat de fiets, in tegenstelling tot het verleden en mede door de technologische ontwikkelingen, voor een breder publiek een geschikt transportmiddel is geworden. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om, naast de schoolomgevingen, ook de routes van en naar school veiliger te maken. Op korte termijn willen we ook de veilige fietsbereikbaarheid van bedrijventerreinen de nodige aandacht geven. Want verkeersveiligheid is in dit verhaal minstens even belangrijk. We stellen naast het toenemend fietsgebruik ook een toenemend aantal fietsongevallen vast. Klinkt allemaal misschien logisch, maar ik wil me hier niet zomaar bij neerleggen. Naast de modal en mental shift, is Vision Zero – geen slachtoffers in het verkeer –  immers ook een kernelement uit mijn beleidsnota.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

Het Mobiliteitsverslag bevat bij elk hoofdstuk een aantal aanbevelingen die ingaan of voortbouwen op het gevoerde beleid.

Jaarlijkse Mobiliteitsverslag van de MORA hier downloaden: https://www.mobiliteitsraad.be/sites/default/files/documenten/Mobiverslag%2020200915.pdf

Marc Demoulin

Marc Demoulin, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News , Fietsen (huur) , Mobiliteit

Gelijkaardige artikels