Gepubliceerd op 30 October 2020 om 07h57
Door Damien Malvetti

Mobiliteitssector staat klaar om noodzakelijke verplaatsingen te blijven garanderen

De mobiliteitssector, hier vertegenwoordigd door FEBIAC, RENTA en TRAXIO, vraagt de overheid uitdrukkelijk om, in het belang van de ondersteuning van alle kritische dienstverlening, geen bijkomende beperkende maatregelen te nemen voor hun sector.

De ervaring van de lockdown dit voorjaar heeft immers aangetoond hoe belangrijk het is om over een mobiliteitsoplossing te beschikken, ook wanneer het recht om zich te verplaatsen heel beperkt maar soms cruciaal is.
De sector hanteert duidelijke protocollen waar de leden zich strikt aan houden. Daardoor zijn de bedrijven die actief zijn in de invoer, verdeling, verkoop, verhuur, fabricage, constructie en herstelling van auto’s, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen, fietsen, machines voor bouw en goederenbehandeling, banden en depannage perfect in staat om alle regels voor veiligheid, hygiëne en social distancing te garanderen.
Bovendien vervult de mobiliteitssector een essentiële dienst aan de maatschappij in het algemeen. Het is evident dat dit gebeurt met voertuigen die bijvoorbeeld alle nodige onderhoud en herstelling hebben genoten. Dat kan enkel gegarandeerd worden mits het operationeel houden van de branche.
Een sluiting van de bedrijven in de mobiliteitssector zou bovendien een ongekende impact hebben op de economische activiteit en overheidsinkomsten (uit onder andere taksen en BTW).
De mobiliteitssector onderkent de ernst van de huidige gezondheidstoestand bevestigt nogmaals zijn engagement voor een strikte naleving van alle regels en rekent erop dat de activiteiten kunnen blijven doorgaan zoals dat tot op heden het geval was. De sector merkt dat in de buurlanden de activiteiten van de mobiliteitssector alvast als essentieel worden beschouwd.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels