Gepubliceerd op 21 March 2022 om 10h45
Door Michel Willems - Mobilitas

Nieuwe affichage voor brandstofprijzen vanaf 1 april 2022

Vanaf 1 april 2022 zijn alle Belgische tankstation die naast petroleumproducten ook aardgas, elektriciteit of waterstof aanbieden verplicht om een affiche op te hangen met daarop een overzicht van de brandstofprijzen per 100 km.

||
|| © ||

Waarom brandstofprijzen vergelijken?

De Europese Unie wil bestuurders van personenwagens beter informeren over de kostprijs van die alternatieve brandstoffen.

Met de affichage hoopt de overheid dat consumenten gemakkelijker alternatieve, niet-fossiele brandstoffen in overweging willen te nemen bij de keuze voor een nieuw voertuig of bedrijfswagen. Daarom geldt er vanaf 1 april 2022 een Europese verplichting om bij tankstations die naast petroleumproducten ook aardgas, elektriciteit of waterstof aanbieden een standaard brandstofprijsvergelijking te afficheren. Die affiche toont de prijzen van de volgende zes brandstoffen, gebaseerd op een verbruik per 100 km:

  • benzine 95 E10
  • diesel B7
  • lpg
  • elektriciteit
  • waterstof
  • cng (groen gas)

 

Hoe wordt de gemiddelde brandstofprijs berekend?

Op Europees niveau (1) is bepaald hoe de prijs wordt berekend zodat de prijzen in Europa onderling vergelijkbaar zijn. Als principe vergelijkt men de brandstofprijzen over een afstand van 100 km voor de verschillende brandstoffen.

De geafficheerde prijs is de gemiddelde prijs per 100 km van de te koop aangeboden brandstoffen. De getoonde prijs per 100 km in België wordt berekend op basis van een gemiddeld verbruik volgens WLTP van de in België gedurende het voorgaande jaar drie best verkochte modellen in de best verkochte voertuigcategorie. Dat gemiddelde verbruik (in brandstofeenheden per 100 km) wordt dan vermenigvuldigd met de gemiddelde brandstofprijzen die in het voorafgaande kwartaal zijn geregistreerd (in euro per brandstofeenheid). Het resultaat is de geafficheerde prijs in euro per 100 km. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsvoertuigen en voertuigen aangekocht door privé consumenten.

 

Voor wie geldt de nieuwe affichage van brandstofprijsvergelijking?

Indien het tankstation drie of meer van de zes bovengenoemde brandstoffen aanbiedt, moet het station de affiche over de brandstofprijzen op een duidelijk zichtbare plaats bij de pompen en in de winkel van het tankstation tonen.

Tankstations die enkel elektrische stroom verkopen vallen buiten de regeling. Vallen ook buiten de regeling : oplaadpunten voor elektrische voertuigen en installaties die enkel dienen voor de eigen voertuigen van de expoitant.

De affiche moet elke twee weken voor het begin van elk kwartaal worden bijgewerkt met de laatste info over de brandstofprijzen. De nieuwe versie moet uiterlijk op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 september) in het tankstation te zien zijn.

  1. Bron : Europese uitvoeringsbesluit 2018/732
  2. Koninklijk besluit van 9 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2019 betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen.

(Belgische Staatsblad 27 januari 2022, p. 7414)

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels