Gepubliceerd op 11 October 2022 om 08h20
Door Damien Malvetti

Powerdale: “Van ‘early adopters’ overtuigde elektrische rijders maken”

Powerdale wil als leverancier en installateur van oplaadinfrastructuur graag meer weten over het profiel van de bestuurders van elektrische voertuigen. Het bedrijf organiseerde daarom met de hulp van de VUB een grote rondvraag bij 500 bestuurders van EV’s. Het wilde daarmee niet alleen hun profiel leren kennen, maar ook hun laadgewoontes. De resultaten van deze enquête brengen enkele verrassingen en markante feiten aan het licht.

||
|| © ||

Volgens deze enquête, die ‘Meet the Belgian e-driver’ genoemd werd en die al in 2019 werd uitgevoerd, zou de gemiddelde EV-rijder in België een 47-jarige man zijn die in een vrijstaande woning woont, over een hoog opleidingsniveau beschikt en een duidelijke interesse heeft in nieuwe technologieën.

Ontdek alle resultaten van de enquête hieronder.

Deze studie laat Powerdale ook toe om bepaalde argumenten van tegenstanders van elektrisch rijden te ontkrachten. Vooral dan het feit dat het niet thuis kunnen laden mensen tegenhoudt om voor een EV te kiezen. “22% van de deelnemers aan de enquête laadt immers zijn voertuig nooit thuis op”, verduidelijkt Stephan Atsou, Sales & Marketing Manager bij Powerdale. “In Nederland, een land dat door ons als referentiemarkt gezien wordt omdat de ontwikkeling van het elektrisch rijden er al veel verder staat, heeft 33% van de EV-rijders de wagen nog nooit thuis opgeladen. Deze resultaten tonen duidelijk aan dat de elektrische mobiliteit niet staat of valt met de mogelijkheid om thuis te laden. Het is perfect mogelijk om met een elektrische wagen te rijden en enkel te laden op het werkof aan publieke laadpalen.”

Slechte kennis van oplaadtarieven

Een ander markant feit uit de resultaten van dit onderzoek, is het feit dat EV-bestuurders nog altijd de oplaadtarieven niet kennen. 1 op 5 geeft toe het tarief voor 1 snel of traag opgeladen kWh niet te kennen. Volgens Stephan Atsou heeft dit trouwens niet te maken met het feit dat het merendeel van de bestuurders met een firmawagen rijdt. “Wanneer je een bestuurder van een salariswagen vraagt hoeveel het kost om een benzine- of dieselauto vol te tanken, zal hij het antwoord wel weten. Als het over elektriciteit gaat, is er duidelijk een gebrek aan kennis over de prijs van een kWh.”

Dankzij de resultaten van deze enquête kan Powerdale ook conclusies trekken die het bedrijf kunnen helpen om meer Belgische bestuurders te overtuigen om voor elektrisch rijden te kiezen. “Het zal er in de komende jaren op aan komen om van ‘early adopters’ overtuigde gebruikers te maken.” Volgens Stephan Atsou zullen drie elementen van doorslaggevend belang zijn om hierin te slagen.

Allereerst is een vereenvoudiging van de industrie en van de gebruikerservaring nodig. “Vandaag is het nog te ingewikkeld om zijn weg te vinden in dit universum indien men geen minimum van interesse voor deze technologie heeft. Het is niet toevallig dat 80% van de ondervraagden zichzelf liefhebbers van technologie noemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de apps waarmee men laadpalen kan vinden. Sommige daarvan missen betrouwbare gegevens of transparantie.”

Daarnaast zal een standaardisering dankzij onder meer de ISO 15118 norm noodzakelijk zijn. Deze norm definieert het communicatieprotocol tussen de batterij van het voertuig en de wisselstroomlaadpaal en maakt het mogelijk dat beide entiteiten informatie uitwisselen. “Een standaardisering zal het bijvoorbeeld mogelijk maken te betalen zonder gebruik te maken van een badge of de laadpaal de kans bieden om de staat van de batterij van een voertuig zelfs al te kennen voor de auto is aangesloten.”

Het laatste element draait ten slotte om de 2 potentiële richtingen waarin de mobiliteit zal evolueren. “Enerzijds zal het voertuig het intelligentiecentrum van de ervaring van het elektrisch rijden worden en een steeds belangrijkere plaats innemen. Een ontwikkeling die razendsnel om zich heen zal grijpen. Tegelijkertijd is er echter de ontwikkeling van ‘Mobility-as-a-Service’ (MaaS). In dit concept gaat men van een bezitsmaatschappij naar een maatschappij die gebaseerd is op het gebruik. De consument zal dan niet langer beschikken over zijn eigen voertuig, maar een app gebruiken die hem toegang verschaft tot een reeks mobiliteitsoplossingen aangepast aan zijn behoeften, waarvan de auto uiteraard nog steeds deel kan uitmaken. Deze twee concepten zijn enigszins contradictorisch, maar ze komen overeen met verschillende gebruikersprofielen en zullen dus in de toekomst naast elkaar blijven bestaan.” “Indien deze 3 elementen in de goede richting evolueren, zou dit meteen ook de ontwikkeling van het elektrisch rijden vereenvoudigen”, verzekert Stephan Atsou.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Brandstof- en energiebeheer

Gelijkaardige artikels