Gepubliceerd op 15 March 2021 om 10h51
Door Marc Demoulin

Schone motoren – de Commissie wordt gevraagd om gas te geven

Negen Europese landen vragen een “duidelijke, progressieve en ondubbelzinnige elimineringsdatum” voor diesel- en benzinewagens en een “versnelde transitie naar motoren zonder CO2-uitstoot”.

In een brief aan de Europese Commissie beklagen België, Luxemburg en zeven andere lidstaten het gebrek aan “een concreet plan met politieke initiatieven en stimuli voor de transitie naar uitstootvrije voertuigen” bij de 27 lidstaten.

https://klimaat.be/doc/2021-non-paper-transition-zero-emission-light-duty-vehicles.pdf

De boodschap is duidelijk: “Wij rekenen op een ambitieus en rendabel versterkingskader en een coherente regelgeving die nodig is om een versnelde en evenwichtige bocht in te zetten naar voertuigen met een nuluitstoot, en op voorspelbaarheid voor de industrie”.

De medeondertekenaars vragen vier concrete maatregelen, waaronder een progressieve uitfaseringsdatum voor de verkoop van nieuwe personenwagens en bestelwagens met benzine- en dieselmotoren in de EU, en dat conform de Europese doelstelling naar klimaatneutraliteit in 2050.

“De Commissie wordt aangemoedigd om een evaluatie voor te leggen en een specifiek voorstel uit te werken voor een progressieve uitfaseringsdatum of een jaar waar naartoe kan worden gewerkt via wetgeving en maatregelen door de EU”, suggereren de ministers.

Ze eisen ook een transparant Europees juridisch kader “waarmee de lidstaten vooruit kunnen en maatregelen op nationaal niveau kunnen nemen om de geleidelijke uitfasering te bemoedigen van nieuwe auto’s en bestelwagens op benzine en diesel”.

Is het einde van de verbrandingsmotor in zicht?

Autolanden nog in hun hoek

Ze vragen ook maatregelen en een ambitieuze en haalbare regelgeving voor het wegtransport. “Het stimuleringsmechanisme moet worden versterkt om constructeurs zoveel mogelijk te stimuleren tot het ontwikkelen en produceren van nieuwe voertuigen met nuluitstoot”.

De brief vraagt tot slot naar een versterkte infrastructuur voor een uitstootvrije mobiliteit: “Een sleutelelement van de transitie is uiteraard de nodige infrastructuur met de nadruk op oplaad- en tankstructuren voor uitstootvrije oplossingen,” zo klinkt het.

“Deze algemene aanpak zal de concurrentiekracht van de EU verzekeren in de autosector en in de ontwikkeling van technologie voor uitstootvrije voertuigen, en op die manier de decarbonisatie ondersteunen van de volledige transportsector”.

Naast Luxemburg en België hebben ook Oostenrijk, Denemarken, Griekenland, Ierland, Litouwen, Malta en Nederland de brief ondertekend. De grootste autoproducerende landen (Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden) zijn hen nog niet gevolgd.

 

 

Marc Demoulin

Marc Demoulin, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Invoerders & Constructeurs , Voertuigen

Gelijkaardige artikels