Gepubliceerd op 2 September 2022 om 15h17
Door Michel Willems - Mobilitas

Total Energies & Electrabel winnen het Vlaamse laadpalencontract

Total Energies heeft nu officieel de concessie gewonnen voor het plaatsen van openbare laadpalen plaatsen in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Engie-dochter Electrabel in de overige drie Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen. Doordat in de aanbesteding ook maximumtarieven werden voorzien hebben kleinere marktspelers uiteindelijk moeten afhaken. Twee grote Franse energiebedrijven beheersen nu het toekomstige landschap voor de installatie openbare laadpalen in Vlaanderen. Zij beschikken wel over een stevige financiële achtergrond wat in deze onzekere tijden niet mag onderschat worden.

|
| © |

Bij bedrijfswagens blijkt dat het ontbreken van laadinfrastructuur in stedelijke omgevingen vaak het belangrijkste argument is om nog niet over te stappen naar een 100% elektrisch voertuig. Vaak zijn dit werknemers zonder oprit of garage. Deze toestand wordt bij personeelsdirecties steeds meer als een bottle neck ervaren. Daarom is deze aanbesteding geen minuut te laat gekomen. Bovendien blijkt uit de recente verkoperscijfers dat het aandeel zuiver elektrische voertuigen bij particulieren nog steeds bedroevend laag ligt. Door de recente sterke prijsstijgingen voorziet men geen wijziging voor de komende maanden.

Ter herinnering : sinds 14 maart 2022 is in Vlaanderen een regelgevend kader in werking getreden om de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen uit te bouwen. Dit wettelijk kader is gebaseerd op het Besluit van 17 december 2021 (1) goedgekeurd door de Vlaamse regering in navolging van een Europese richtlijn.

Het Besluit sluit aan bij de doelstellingen van Minister van Mobiliteit Lydia Peeters om toe te laten dat elk gezin in een straal van 250 meter tot de woning/appartement in de toekomst over een laadpaal kan beschikken. Ook de huidige druk bezette locaties met zeer veel vraag moeten nog verder uitbreiden. De Vlaamse regering zal ook toekomstige strategische plekken aanduiden voor laadinfrastructuur. Eerder al rondde minister Peeters een aanbesteding af die in de nabije toekomst de beschikbaarheid van ultrasnelladers moet garanderen op de Vlaamse snelwegen en dit om de 25 kilometer.

Midden 2022 beschikte Vlaanderen ongeveer over 11.000 publieke en semi-publieke laadpalen. Het is de bedoeling dit aantal fors te laten stijgen tegen 2025 tot 30.000 via laadpaalconcessies. Die zou in 2025 moeten toelaten dat 300.000 voertuigen comfortabel openbaar kunnen opladen op basis van een verhouding 1 op 10.  De aanbesteding betreft ‘trage’ publieke of semi-publieke laadpalen. Deze laatste worden geïnstalleerd op privéterreinen die minstens tien uur per dag openbaar gebruikt kunnen worden bijv. op parkings van bedrijven en supermarkten. De forse uitbouw is broodnodig gezien de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsvoertuigen met verbrandingsmotor inclusief plug-in hybrides, wordt aangepast voor bestellingen vanaf 1 juli 2023. Voor plug-in hybrides wordt voor bestellingen vanaf 1 januari 2023 de fiscale aftrekbaarheid van benzine/diesel beperkt tot 50%.

De uitbouw van de laadinfrastructuur zal in overleg plaatsvinden met de weg-  en elektriciteitsbeheerder. De coördinatie verloopt via het departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW) maar ook lokale overheden kunnen hier een rol spelen. In het tweede semester van 2022 wordt een online loket voorzien waarop lokale besturen en burgers in Vlaanderen een laadpaal kunnen aanvragen (2). Het Besluit omvat ook procedures met betrekking tot het delen van informatie door laadexploitanten.

De huidige situatie betekent dat het Brussels en voornamelijk het Waals Gewest nog meer achterstand zullen hebben tegenover Vlaanderen hetgeen voor de verdere introductie van elektrische bedrijfswagens voor werknemers in die regio’s zeer problematisch kan worden.

Michel Willems

MOBILITAS

  • Besluit van 17 december 2021 van de Vlaamse regering over de infrastructuur van elektrische voertuigen – Belgisch Staatsblad 4 maart 2022.

https://etaamb.openjustice.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-17-december-2021_n2022030197

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Brandstof- en energiebeheer

Gelijkaardige artikels