Gepubliceerd op 29 October 2021 om 14h21
Door Damien Malvetti

Vergroening bedrijfswagens: goedkeuring door kamer van volksvertegenwoordigers verwacht op 10 november

Deze week publiceerde de kamer van volksvertegenwoordigers de tekst van het wetsontwerp over de vergroening van de bedrijfswagens, die werd aangenomen door de commissies Financiën en Sociale zaken. Positieve verrassing was dat via amendementen in tweede lezing van de commissie financiën alsnog wijzigingen aan het mobiliteitsbudget werden toegevoegd daar waar deze bij de eerste behandeling geschrapt waren (zie details hieronder). Ook de wachttijden worden nu uit de wet geschrapt. De fiscale hervormingen qua aftrekbaarheid en solidariteitsbijdrage zijn conform wat we hierover al wisten. De goedkeuring in de plenaire vergadering van de kamer van volksvertegenwoordigers is voorzien op 10 november. Dit kondigt Mobia aan.

U vindt de volledige tekst via deze link

 

Samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke aspecten

 

Aanpassingen aan het mobiliteitsbudget vanaf 1/1/22:

Toevoegingen/aanpassingen aan pijler 2:

 • kosten voor financiering (bijvoorbeeld fietsleningen), stallingkosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen bij zachte mobiliteit
 • “elektrische voortbewegingstoestellen”, zoals elektrische steps, worden gezien als zachte mobiliteit;
 • abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer zullen in aanmerking komen
 • parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer zullen ingebracht kunnen worden.
 • de voetgangerspremie voor het woon-werkverkeer wordt opgenomen in de tweede pijler;
 • Momenteel kunnen werknemers huisvestingskosten (intresten hypotheek- of huurlasten) inbrengen als zij binnen een straal van 5 km van hun werkplek wonen. Deze actieradius wordt uitgebreid tot 10 km. Ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee
 • Vanaf 2026 moeten alle voertuigen die ingezet worden in het kader van pijler 2 emissievrij zijn.

 

Overige aanpassingen:

 • De wachttijd voor de werknemer wordt afgeschaft waardoor alle werknemers gelijk recht hebben op het mobiliteitsbudget. Het is dus niet meer nodig om gedurende een bepaalde periode een bedrijfswagen gehad te hebben of recht gehad te hebben op een bedrijfswagen, vanaf het moment dat het recht op een bedrijfswagen ontstaat, kan voor het mobiliteitsbudget gekozen worden (opgelet: er moet nog wel altijd recht zijn op een bedrijfswagen voor de betrokkene, dit is geen uitbreiding naar werknemers zonder recht op een bedrijfswagen)

 

Aanpassingen aan de fiscaliteit van de bedrijfswagen

Algemeen

 • Ookverenigingen  en  andere  rechtspersonen  die  niet  onderworpen  zijn  aan vennootschapsbelasting  zullen  25%  belasting  betalen  op  het  niet-aftrekbare  gedeelte  vermeld  in de
 • Verplichtingtot  mededeling  van  de  elementen  die  gebruikt  worden  voor  de  berekening  van  het VAA  aan  de  fiscus  door  de  werkgever

 

Sedert 1/9/2021

 • Bedrijven:

Publiek toegankelijke laadstations (minstens ofwel tijdens ofwel na kantooruren toegankelijk voor derden en slim gestuurd) :

– 200% aftrekbaar over de afschrijvingstermijn indien geinstalleerd tussen 1/9/21 en 31/12/22

– 150% aftrekbaar over de afschrijvingstermijn  indien geinstalleerd tussen 1/1/23 en 31/08/24

De afschrijving moet lineair over 5 jaar gebeuren.

 

 • Private personen die een slimme thuislaadpaal installeren die met groene stroom gevoed wordt krijgen een belastingaftrek van:
  • 45% van de investering indien geinstalleerd tussen 1/9/21 en 31/12/22
  • 30% van de investering indien geinstalleerd tussen 1/1/23 en 31/12/23
  • 15% indien geïnstalleerd tussen 1/1/24 en 31/12/24

Telkens met een absoluut plafond van 1500 euro

Opmerking: de uitgave moet in dit geval wel degelijk gebeuren door de particulier. Indien de laadpaal ten laste wordt genomen van de werkgever is de laadpaal in hoofde van de werkgever volledig aftekbaar maar dan geldt de aftrek voor de particulier niet meer. We zoeken nog verduidelijking voor de gevallen waarin er sprake is van een split billing tussen werkgever en werknemer.

 

Vanaf 1/1/2022

 • Extra investeringsaftrek (degressief) voor aankoop van nieuwe, koolstofvrije, vrachtwagens en laadinfrastructuur + afbouw van de vrijstelling van accijns op professionele diesel

 

Vanaf 1/1/2023

 • Voor PHEV besteld vanaf 1/1/23 geldt een maximale aftrek van 50% voor verbruik benzine en diesel. Voor PHEV besteld tussen 1/7/23 en 31/12/2025, zal ook op deze brandstofkosten de overgangsregeling gelden vanaf inkomstenjaar 2025. Voor PHEV besteld tussen 1/1/23 en 30/6/23 blijft de 50% aftrekbeperking gelden op brandstof gedurende de volledige looptijd maar zij behouden voor de andere kosten de bestaande aftrekbaarheid

 

Vanaf 1/7/2023

 • Voor personenwagens met CO2 uitstoot besteld tussen 1/7/2023 en 31/12/2025 :
  • Ondergrens van 50% aftrekbaarheid of40% (+200g) vervalt
  • In 2025 (AJ 2026) maximale aftrek = 75%
  • In 2026 (AJ 2027) maximale aftrek = 50%
  • In 2027 (AJ 2028) maximale aftrek = 25%
  • In 2028 (AJ 2029) = 0%
  • Voor voertuigen besteld voor 1/7/23 verandert er niets op vlak van aftrekbaarheid (uitgenomen brandstofaftrek voor PHEV aangeschaft vanaf 1/1/23, zie hiervoor
 • Voor personenwagens besteld vanaf 1/7/2023
  • Voor alle voertuigen, ook zero emissie verhoogt de minimumbijdrage solidariteitsbijdrage RSZ (enkel werknemersstatuut) naar
   • 23,42 eur in 2025
   • 25,99 eur in 2026
   • 28,57 eur in 2027
   • 31,15 eur vanaf 2028
   • Deze bedragen zijn ook nog voorwerp van indexatie = +/-x 1,4
  • Voor voertuigen mét CO2 uitstoot verhoogt de solidarteitsbijdrage RSZ met factor:
   • x2,25 in 2023 en 2024
   • x2,75 in 2025
   • x4,00 in 2026
   • x5,50 vanaf 1/1/2027

Voor voertuigen besteld voor 1/7/23 verandert er hier niets

 

Vanaf 1/1/2026

 • Personenwagens besteld vanaf 1/1/26 die niet emissievrij zijn = 0% aftrekbaar
 • Bestelwagens blijven 100% aftrekbaar
 • Emissievrije wagens zullen als volgt aftrekbaar zijn voor hun gehele gebruiksduur:

Indien aangeschaft (besteld):

 • Voor 31/12/2026: 100%
 • In 2027: 95%
 • In 2028: 90%
 • In 2029: 82,5%
 • In 2030: 75%
 • Vanaf 2031: 67,5%

 

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels