Gepubliceerd op 6 June 2024 om 09h32
Door Maxime Pasture

Op zoek naar een mobiliteitscoach? Dit is een van de oplossingen!

“Coach me (if you can)”, een project gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in het kader van het programma “Shift your Mobility”, is net van start gegaan. Dit gepersonaliseerde coachingprogramma richt zich tot elke professional die de mobiliteit binnen zijn bedrijf wil verbeteren.

Met de projectoproep “Shift your mobility” ondersteunt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bedrijven die producten en/of diensten ontwikkelen om de modal shift naar duurzame vervoerswijzen voor woon-werkverplaatsingen te versnellen. Uit de gegevens van de federale diagnose van 2022 blijkt dat het potentieel enorm is. Meer dan de helft van de werknemers die minder dan 15 km van hun werk wonen, gebruikt bijvoorbeeld nog steeds de auto. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is ervan overtuigd dat “met extra stimulansen het mogelijk is om meer werknemers te overtuigen om voor duurzame vervoerswijzen te kiezen”. Daarom lanceerde de FOD Mobiliteit en Vervoer eind 2023 een projectoproep. Na afloop van het selectieproces kwam de Maestromobile-afdeling van Espaces-Mobilités als winnaar uit de bus.

Aantrekkelijke kosten dankzij subsidies

Met “Coach me (if you can)” biedt Maestromobile een gepersonaliseerd coachingprogramma om veranderingen in mobiliteitsgedrag te initiëren, zelfs in de meest complexe gevallen. Coaching, experimenten, follow-up en monitoring via tools zoals de applicatie WeFlo byTransway: het “Coach me (if you can)” programma is bijzonder uitgebreid. Het moet gezegd worden dat Maestromobile sinds 2016 dagelijks bezig is om het mobiliteitsgedrag van mensen te veranderen. Maar deze keer wordt de mobiliteitscoaching gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, wat betekent dat je kunt profiteren van een korting tot 75% op de werkelijke prijs van de diensten, zoals Guillaume Servonnat, afdelingshoofd Maestromobile by Espaces-Mobilités, uitlegt.

link2fleet: Waarin onderscheidde Maestromobile zich van de andere kandidaten voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer?

Guillaume Servonnat: “Onze focus op mensen en gepersonaliseerde ondersteuning. We hebben veel ervaring op dit gebied, want het programma dat we voorstellen aan de FOD Mobiliteit en Vervoer is een aanpassing van een programma dat we al hadden.”

l2f: Dankzij uw ervaring spreekt u bij de presentatie van het programma “Coach me (if you can)” over een “conversieratio bij automobilisten tot 80%”: kunt u ons meer vertellen?

G.S.: “Na analyse van onze verschillende coachingsessies, zijn dit de cijfers die we hebben kunnen samenstellen. Alle deelnemers aan onze programma’s hebben een auto – het is praktisch het belangrijkste criterium. Het komt voor dat deelnemers hun auto verkopen als de coaching nog niet eens is afgelopen.”

Guillaume Servonnat, Head of Departement Maestromobile by Espaces-Mobilités.
Guillaume Servonnat, Head of Departement Maestromobile by Espaces-Mobilités.

l2f: Op wie richt je je met “Coach me (if you can)”?

G.S.: “Het kan de wagenparkbeheerder zijn, de mobiliteitsmanager, de personeelsafdeling, kortom iedereen die een link heeft met mobiliteit in zijn bedrijf. We zijn neutraal en stemmen ons aanbod af op de werkelijke behoeften van het bedrijf. Maar in het algemeen proberen we onze deelnemers in de richting van multimodale mobiliteit te sturen. Het belangrijkste is om voor iedereen de meest geschikte mobiliteit aan te bieden.”

l2f: Het initiatief Mobiliteit en Vervoer van de FOD toont aan dat mobiliteit in bedrijven een complexe aangelegenheid blijft. Maar wat zijn concreet de moeilijkheden in België voor een bedrijf om zijn werknemers de meest geschikte mobiliteit aan te bieden?

G.S. : “Er zijn heel wat verschillende instrumenten in België: het mobiliteitsbudget, kilometervergoedingen, fietsverhuur, het cafetariaplan enzovoort. Je moet al deze instrumenten kennen en weten hoe ze te gebruiken. Als de persoon die verantwoordelijk is voor mobiliteit in het bedrijf al deze instrumenten niet beheerst, is het moeilijk om mobiliteitsoplossingen te bedenken die echt aangepast zijn aan de behoeften van de werknemers. Daarom zijn wij er. Bovenal helpen we bedrijven om de echte behoeften van hun werknemers te identificeren. Een auto van de zaak wordt nog steeds vaak aangeboden omdat het populair is. Maar soms wordt hij aangeboden aan werknemers die bijvoorbeeld heel graag een fiets zouden willen…”.

“Het belangrijkste is om voor iedereen de meest geschikte mobiliteit aan te bieden.”

l2f : Dankzij het programma “Shift your mobility” van de FOD Mobiliteit en Vervoer betalen deelnemers slechts 25% van de werkelijke kosten van de coaching. Maar hoeveel bedrijven kunnen in totaal van deze subsidies genieten en is er een tijdslimiet?

G.S.: “Er is inderdaad een budget dat gerespecteerd moet worden, over 1 jaar. We mikken op 250 tot 300 deelnemers. Vanaf juni 2025 blijft de coaching bestaan, maar komen de deelnemers niet meer in aanmerking voor subsidies.”

l2f: Hoeveel mensen werken er in de afdeling Espaces-Mobilités bij Maestromobile?

G.S.: “Er werken 10 mensen bij Espaces-Mobilités en 3 of 4 mensen besteden hun tijd aan Maestromobile.”

l2f: Welke trends ziet u momenteel op het gebied van mobiliteit binnen bedrijven?

G.S.: “De grote uitdaging blijft de modal shift, het veranderen van de manier waarop mensen zich verplaatsen. Steeds meer bedrijven maken gebruik van fietsleasing en kilometervergoedingen voor verplaatsingen met de fiets. Tegelijkertijd is er natuurlijk de elektrificatie van het wagenpark en alle aanpassingen die dat met zich meebrengt.

l2f: Er wordt veel gepraat over de overgang naar de fiets, maar we zien het vooral in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië, zo blijkt uit de laatste cijfers, lijkt het ingewikkelder…

G.S.: “Ja, er is een gebrek aan fietsinfrastructuur in Wallonië. Vlaanderen ligt 20 jaar voor in dit opzicht en Brussel is bezig met een inhaalbeweging. Maar in sommige Waalse provincies, met name Waals-Brabant, begint er beweging in te komen.”

l2f: Wat is uw boodschap aan politici nu we midden in een verkiezingscampagne zitten?

G.S.: “We zitten midden in een transitie wat mobiliteit betreft, wat soms wat spanning veroorzaakt. Er is veel plaats ingeruimd voor de wagen, soms ten nadele van andere vervoermiddelen. De auto is heel nuttig en zal altijd relevant blijven in landelijke gebieden en in veel andere situaties. Maar we moeten het gebruik ervan echt optimaliseren en denken in termen van multimodaal vervoer. Ik denk ook dat we vervoer op aanvraag moeten ontwikkelen, evenals de kwaliteit en kwantiteit van diensten, waaronder openbaar vervoer. We hebben het geluk dat we een vrij dicht spoornetwerk hebben. We moeten er goed gebruik van maken en hopen op meer investeringen in nieuw materieel om vertragingen te voorkomen, ook al werken veel lijnen al perfect.”

“Vanaf juni 2025 zal de coaching nog steeds bestaan, maar deelnemers zullen geen subsidies meer ontvangen.”

Meer info

Voor volledige details (contactgegevens, prijzen, etc.) van het “Coach me (if you can)” programma, klik op de link hieronder:

https://infogram.com/coach-me-if-you-can-1hnp27em7w08y4g?live

Maxime Pasture

Maxime Pasture, redacteur van dit artikel

Maxime is journalist van opleiding en heeft een gezonde interesse in alles wat met auto’s te maken heeft. Hij behandelt uiteenlopende onderwerpen die van ver of van dichtbij met mobiliteit te maken hebben, en nog veel meer.
Dit artikel gaat over: News , Mobiliteit

Gelijkaardige artikels