Gepubliceerd op 7 May 2021 om 17h52
Door Damien Malvetti

Vragen rond 100 procent fiscale aftrekbaarheid van elektrische auto

De bedrijfswagen zorgt voor veel media-aandacht en zweet aan de onderhandelingstafels van de regering. Afgelopen vrijdag brak het debat weer los. Deze keer werden vragen gesteld rond de fiscale aftrekbaarheid. Als namelijk alle bedrijfswagens in 2026 elektrisch moeten zijn en ze hun aftrekbaarheid van 100 procent zouden behouden, dan zou dat weleens tot budgettaire problemen kunnen leiden.

|
| © |Saving money for car or trade car for cash

We hebben het wetsontwerp al besproken van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), met de grote lijnen de vergroeningsstrategie van het bedrijfswagenpark tegen 2026. Er is namelijk voorzien dat tegen dat jaar de fiscale voordelen voor bedrijfswagens op fossiele brandstoffen volledig worden opgeheven. De bedoeling is enkel nog volledig elektrische wagens te bevoordelen, die nog steeds een aftrekbaarheid van 100 procent zouden genieten.

Zoals we echter al aanhaalden, hebben de groene partijen (Groen en Ecolo) hun ongenoegen laten blijken. Volgens hen zal dit systeem met een aftrekbaarheid van 100 procent de bedrijfswagen nog aantrekkelijker maken. Zij vrezen dat deze aftrekbaarheid ook het VAA zal verlagen, wat de puur elektrische auto een voordeel zou geven tegenover alle andere alternatieve mobiliteitsvormen.

Maar niet enkel de groene partijen morren. Ook de andere partijen van de coalitie (Open VLD, PS, MR) zien in de hervorming een risico, maar dan voor het overheidsbudget. Als alle bedrijfswagens elektrisch worden en dus 100 procent aftrekbaar, dan zal dat tot een enorm verlies aan fiscale inkomsten en accijnzen leiden. Zeker omdat de overheid nu al financieel tussenbeide komt voor ondernemingen die investeren in een laadpaal. De verliezen worden geschat op 1 miljard aan bedrijfsbelastingen en 2 miljard aan inkomsten uit btw en accijnzen. Vandaag ligt de gemiddelde aftrekbaarheid van het Belgische bedrijfswagenpark namelijk rond de 70 procent.

 

Progressieve aftrekbaarheid?

Naar aanleiding van dit debat werd vrijdagochtend een aangepaste tekst voorgelegd waarin sprake is van een progressieve aftrekbaarheid. Die voorziet in een aftrekbaarheid van 95 procent voor wagens verworven in 2026, 85 procent in 2027, 75 procent in 2028 en 65 procent in 2029. Verder zou de invoering van de WLTP-norm worden uitgesteld van 1 oktober 2021 (wat eerst was voorgesteld) naar 1 januari 2023. Maar dit nieuwe voorstel is al unaniem verworpen…

Volgende week komen er dus nieuwe debatten, die nog heel geanimeerd zouden kunnen verlopen.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels