Gepubliceerd op 25 February 2021 om 10h43
Door Damien Malvetti

We hebben in 2020 gemiddeld 4.000 km minder met de auto gereden

De cijfers van Car-Pass tonen aan dat we het afgelopen jaar 4.264 km kwart minder met de auto hebben gereden. Dat is een daling met bijna 25%. De lockdown, het reisverbod, het telewerken hebben dus een gevoelige impact gehad op de automobiliteit. Opvallend is ook dat hoe recenter het voertuig, hoe groter de terugval in het aantal afgelegde kilometers. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen bedraagt is de daling met 8,6% beduidend minder scherp.

De volledige lockdown in het de lente van 2020, het telewerken, het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, de verplichte sluiting van de horeca en de cultuursector. Het zijn allemaal factoren die ertoe geleid dat we ons het afgelopen jaar minder (met de auto) verplaatst hebben. Car-Pass verwerkt maandelijks meer dan één miljoen kilometerstanden van heel het Belgische wagenpark. Dat stelt de vzw in staat om het mobiliteitsgedrag van de Belg te analyseren en na te gaan hoe de Covid19-crisis het aantal autokilometers beïnvloed heeft.

Methodiek

Van alle voertuigen waarvoor de vzw Car-Pass in een bepaalde maand een kilometerstand geregistreerd heeft, wordt op basis van vorige tellerstanden het jaarlijks afgelegd aantal kilometerstanden berekend. Dit cijfer wordt vergeleken met dezelfde statistiek van het jaar voordien. Om een betrouwbare berekening te kunnen maken moeten er genoeg gegevens en voldoende gespreid van het voertuig beschikbaar zijn. Deze methode kan leiden tot een lichte overschatting van de resultaten omdat er minder gegevens beschikbaar zijn van voertuigen waarmee weinig gereden wordt. Gezien de cijfers voor de maand december gebaseerd zijn op 919.986 observaties, mogen we er toch vanuit gaan dat zij een getrouw beeld geven van de werkelijkheid.

Resultaten

De voornaamste conclusie hoeft ons niet te verbazen. De cijfers van december 2020 tonen aan dat de gemiddelde personenwagen vorig jaar 13.965 km had afgelegd, wat 4.246 km minder is dan in 2019.

De onderstaande grafiek toont de evolutie maand na maand.

page1image1149747472

Tijdens de eerste 3 maanden van het jaar was er geen vuiltje aan de lucht. Het gemiddeld aantal jaarlijks gereden kilometers, verschilde nauwelijks van het jaar 2019. Wanneer in de maand mei, de activiteit terug herneemt, zien we al onmiddellijk het effect van de lockdown. De auto’s die dan naar de werkplaats komen (bv. voor de montage van zomerbanden) hebben op jaarbasis gemiddeld 2.205 km minder afgelegd dan in mei 2019. Dit jaarlijks gemiddelde blijft maand na maand geleidelijk teruglopen. In december merken we terug een scherpere daling, die ongetwijfeld veroorzaakt werd door de tweede (meer beperkte) lockdown in november. Een personenwagen legde in 2020 gemiddeld 13.965 km af wat een daling is met 4.246 km tov. 2019. We mogen ook besluiten dat meer dan de helft van deze daling te wijten is aan de lockdown tijdens de lente.

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen is de daling met 1.775 km duidelijk minder uitgesproken. Zij legden in 2020 gemiddeld 18.784 km af (-8,6%).

Als we de voertuigen indelen naar pollutienorm waaraan ze voldoen, dan tekent zich een interessant beeld af. Het hoeft ons niet te verbazen dat hoe jonger het voertuig, hoe meer er mee gereden wordt. Een Euro 6 voertuig (ingeschreven vanaf 2015) legt jaarlijks dubbel zo veel kilometers af dan een Euro 3 (ingeschreven tussen 2001 en 2005). Maar hoe jonger het voertuig, hoe sterker ook de daling van het aantal gereden kilometers omwille van de Corona-crisis, zoals de grafiek duidelijk aantoont.

page2image1073093360

Daar waar een Euro 6 in 2019 nog gemiddeld jaarlijks nog 23.599 km aflegde, was dit in 2020 nog maar 17.957. Een verschil dus van 5.642 km. Voor een Euro 3 zakte het gemiddelde van 10.915 naar 8.651 km (-2.264 km). We zien dat de grafiek van de Euro 5 en 6 ook in de 2de helft van het jaar blijft dalen, terwijl die van de oudere Euro 3 en 4 dan stabiel blijft. Dit lijkt het effect van het telewerk te zijn. Telewerkers kunnen immers vaak over een (jonge) bedrijfsauto beschikken.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels