Gepubliceerd op 5 March 2021 om 08h08
Door Damien Malvetti

Arval en Climateseed lanceren een wereldwijd partnership om de klanten van Arval te ondersteunen bij hun energietransitie

Arval en ClimateSeed bundelen hun krachten in een wereldwijd milieu-partnership. Met dit partnership vervolledigt Arval haar aanbod waarmee ze klanten wil bijstaan gedurende het hele traject naar koolstofvrije activiteiten. Ook maakt dit klimaatbijdragen via CO2-verminderingsprojecten mogelijk voor klanten die al een decarbonisatieproces hebben lopen op bedrijfs- of wagenparkniveau.

© Vector illustration of evolution from industrial pollution to clean energy. Greening of the world banner. Traditional and alternative natural electricity resources. Development green technology

De gevolgen van de klimaatverandering zijn merkbaar en versnellen telkens. Wereldwijde CO2-neutraliteit bereiken tegen 2050 lijkt de oplossing om de hoofddoelstelling van het Akkoord van Parijs te halen: de stijging van de mondiale temperatuur beperken tot 1,5 ° C. Organisaties en de volledige samenlevingkunnen via twee belangrijke hefbomen bijdragen tot een CO2-neutrale wereld. Enerzijds door de daling van de wereldwijde uitstoot en anderzijds door de toename in koolstofputten. Organisaties moeten daarom eerst hun eigen CO2-uitstoot meten, dan die verminderen, en nadien voor eventuele restuitstoten een klimaatbijdrage leveren door middel van CO2-verminderingsprojecten.

Sinds 2018 ondersteunt Arval haar klanten bij hun energietransitie via de SMaRT-aanpak (Sustainable Mobility and Responsibility Targets). Wanneer deze methodologie wordt toegepast, blijven klanten echter soms nog zitten met residuele CO2-uitstoot die ze niet op korte termijn krijgen weggewerkt. Deelname aan CO2-verminderingsprojecten wordt dan cruciaal. Hiertoe behoren bosbehoud, herbebossing, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, gemeenschapsprojecten en water- en afvalbeheer.

ClimateSeed is de eerste sociale onderneming die gelanceerd werd in samenwerking met het team van professor Yunus, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Het is een dochteronderneming van de BNP Paribas Group, en herinvesteert alle winst in milieuprojecten. Het aanbod van ClimateSeed vormt dus een aanvulling op de SMaRT-aanpak van Arval. Boven op de oplossing van meten en verminderen, kan men bijdragen aan CO2-verminderingsprojecten met grote sociale en milieueffecten.

Het partnership tussen beide ondernemingen bestaat uit vijf stappen:

  1. Met de SMaRT-aanpak kunnen de Arval Consulting-teams een CO2-uitstootverminderingsplan opstellen voor het wagenpark van hun klanten.
  2. De Arval Consulting-teams berekenen dan de nieuwe CO2-voetafdruk.
  3. Om mogelijke resterende CO2-uitstoot te compenseren, krijgen klanten gratis toegang tot het ClimateSeed-platform.
  4. Via dat platform kunnen ze gecertificeerde CO2-verminderingsprojecten selecteren om aan bij te dragen, waarna ze een certificaat ontvangen voor de ondersteunde projecten.
  5. Klanten krijgen ook een toolkit voor externe en interne communicatie over de acties die ze hebben ondernomen.

Een win-winpartnership

Dit partnership komt zowel beide bedrijven als hun klanten ten goede. Voor ClimateSeed geeft het een groot aantal mensen toegang tot de catalogus van gecertificeerde projecten. Voor Arval is het een bijkomende stap om haar inspanningen als koploper op het gebied van duurzame mobiliteit verder te zetten. Ook past dit volledige binnen haar nieuwe strategie ‘Arval Beyond’.

Sociaal verantwoord zakendoen is de centrale waarde in dit partnership. Daarom herinvesteren Arval en ClimateSeed alle winst; ofwel ten voordele van de klanten van Arval (duurzaamheidstrainingsprogramma’s, bewustmakingsinitiatieven voor werknemers), ofwel om nieuwe klimaatbijdrageprogramma’s op te zetten.

“We zijn erg blij dat we deze nieuwe samenwerking kunnen lanceren met onze vanzelfsprekende partner ClimateSeed, aangezien we allebei deel uitmaken van dezelfde groep, BNP Paribas. In een wereld waarin betrouwbaarheid cruciaal is, is het van fundamenteel belang om de klanten van Arval de mogelijkheid te bieden samen te werken met een betrouwbare klimaatpartner om hun MVO-doelstellingen te bereiken”, aldus Shams Dine El Mouden, Arval Consulting Director.

“ClimateSeed is trots dat het de klimaatpartner van Arval is en haar klanten een oplossing biedt om de transitie naar een groenere mobiliteit te versnellen. Decarbonisatie en bijdragen aan CO2-verminderingsprojecten zijn noodzakelijke stappen om wereldwijde CO2-neutraliteit te bereiken. Alle projecten hebben een positieve impact op het milieu en de samenleving, en ondersteunen ook lokale gemeenschappen en beschermen de planeet en haar biodiversiteit”, licht Sébastien Nunes, CEO ClimateSeed, toe.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Langetermijnverhuur

Gelijkaardige artikels