Gepubliceerd op 22 April 2021 om 14h27
Door Damien Malvetti

Arval Mobility Observatory Barometer: 4 op de 10 bedrijven verwachten stijging aantal bedrijfswagens

De lage emissiezones in ons land missen hun effect niet. De helft van de Belgische bedrijven zegt dat ze onder andere door die zones meer elektrische en plug-in hybride wagens kiezen. Positief, want 4 op de 10 van de bedrijven denkt binnen drie jaar niet voor minder, maar meer bedrijfswagens te zullen moeten gaan. En telewerk zorgt voor ruim een derde minder kilometers met bedrijfswagens. Dat zijn enkele opvallende conclusies uit de Arval Mobility Observatory Barometer.

||||||||
|||||||| © ||||||||

Yves Ceurstemont, Head of Arval Mobility Observatory: “Ondanks de impact van de Covid-19-crisis blijven de bedrijven inzetten op de vergroening van hun wagenpark. 4 op de 10 bedrijven verwachten zelfs hun wagenpark uit te breiden. Daarnaast heeft COVID-19 duidelijk gezorgd voor een ruimere kijk op mobiliteit. Zo bieden vandaag bijna 9 op de 10 van de grote en middelgrote bedrijven al één of meerdere alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals fietsen. Tot slot verwachten 75% van de fleetverantwoordelijken van de bevraagde Belgische bedrijven binnen dit en drie jaar over geëlektrificeerde wagens te zullen beschikken in hun wagenpark.”

#1 – Ruimer mobiliteitsaanbod voor meer werknemers

Ondernemingen zoeken duidelijk naar veilige (individuele) vervoersmodi voor alle personeelsleden. Daarom is de (elektrische) fiets een sterkhouder gebleven. 74% Van de (middel-)grote ondernemingen die vandaag reeds een mobiliteitsbudget aanbieden of de intentie hebben dat binnen dit en 3 jaar te gaan doen, verwachten dat de bestuurders van bedrijfswagens interesse hebben in een mobiliteitsbudget als aanvulling op hun bedrijfswagen. Ondernemingen met minder dan 100 werknemers zijn daarentegen duidelijk terughoudender in hun mobiliteitsambities, ook in vergelijking met de Europese benchmark.

Daarnaast geeft 73% van de bevraagde ondernemingen aan dat ze thuiswerk voor hun werknemers zullen invoeren of nog uitbreiden. Dat is een toename van 16 punten ten opzichte van 2020. Gemiddeld gaan zij uit van bijna 3 dagen thuiswerk per week. Dit is één van de redenen waarom ze verwachten dat bedrijfswagens 36% minder kilometers zullen afleggen. Ook hier koesteren de grotere bedrijven hogere ambities dan de kleinere.

#2 – Versnelde elektrificatie van de wagenparken

Bijna 45% van de bevraagde Belgische ondernemingen geeft aan dat zij in hun wagenpark reeds over geëlektrificeerde voertuigen beschikken. Zowel hybride (HEV), plug-inhybride (PHEV) als elektrische (BEV) auto’s. Binnen dit en 3 jaar zal dat aandeel stijgen tot 75%. Beide cijfers zijn meteen ook het Europese gemiddelde. Ook hier namen de ondernemingen met meer dan 100 personeelsleden het voortouw met ruim 60% implementatie vandaag, opklimmend tot 85% binnen 3 jaar. Bedrijven met 10 tot 100 werknemers scoren vandaag net geen 30%, maar bereiden zich voor op een inhaalrace die hen binnen 3 jaar naar 82% moet brengen. Kleine ondernemingen (< 10 werknemers) zijn vandaag voor 28% geëlektrificeerd en verwachten dat dit cijfer, net als in de rest van Europa, zal oplopen tot meer dan 55% de komende 3 jaar.

De meest populaire technologieën zijn momenteel hybrides en plug-inhybrides. Deze zijn voor respectievelijk 32% en 30% bij de bevraagde bedrijven in gebruik. Voor de elektrische auto bedraagt dat vandaag 24%, maar men verwacht een stijging naar 54% tegen 2024. Ook geven ondernemingen aan dat binnen drie jaar 29% van de personenwagens en 26% van de lichte vrachtwagens in hun vloten volledig elektrisch zullen zijn. Voor die laatste categorie steeg het aandeel van ondernemingen dat de intentie heeft Battery Electric Vehicles (BEV’s) te gebruiken van 44% naar 56%. Ook hier zien we dus tekenen van een groeiend vertrouwen in de toepasbaarheid van BEV’s.

Als motivatie voor de verdere elektrificatie van hun vloten halen Belgische ondernemingen meer dan hun Europese collega’s, volgende aspecten aan:

  • Fiscale voordelen,
  • Het bedrijfsimago verbeteren,
  • Toegang tot lage emissie zones (LEZ) behouden,
  • De Total Cost of Ownership (TCO) die gelijk of lager is dan die van voertuigen met verbrandingsmotoren.

Deze barometer toont ook dat de klassieke hindernissen voor de implementatie van BEV’s –  zoals een hogere aanschafkost en een gebrek aan laadinfrastructuur thuis of op kantoor – in bedrijfswagenparken minder een rol spelen dan voorheen. Belgische ondernemingen halen enkel het gebrek aan publieke laadinfrastructuur nog steeds vaker aan als obstakel dan bedrijven in andere landen.

#3 – Groeiende wagenparken en potentieel voor operationele leasing

Ondanks de impact van de Covid-19-crisis zien bedrijven de toekomst van hun wagenpark positief tegemoet. Eén op de tien bevraagde ondernemingen verwacht dat het aantal wagens in de bedrijfsvloot zal afnemen. Daar tegenover staat dat 4 keer meer bedrijven verwachten dat hun wagenpark zal groeien. Die verhouding is overigens bij alle bedrijfsgroottes nagenoeg identiek. De voornaamste redenen voor de verwachte groei zijn:

  • Uitbreiding van bestaande of opstarten van nieuwe activiteiten in het bedrijf;
  • Het opzetten van een loonruilprogramma voor bedrijfswagens waarbij loon omgeruild kan worden voor een bedrijfswagen;
  • HR politiek: het aanbieden van bedrijfswagens aan meer functies in de “war for talent”.

Daarnaast geeft bijna twee derde van de bevraagde ondernemingen aan in de komende drie jaar operationele leasing als financieringsvorm voor bedrijfswagens in te voeren of uit te breiden. Ondernemingen zien meer dan ooit de grote voordelen van de adviserende rol en de handige Total Cost of Ownership (TCO) benadering van de leasemaatschappij in, bij de transitie naar een gevarieerdere energetische mix en alternatieve mobiliteit.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels