Gepubliceerd op 17 December 2021 om 17h33
Door Damien Malvetti

Brussels Airport Company versnelt de transitie naar groene mobiliteit door in te zetten op alternatieve vervoersmiddelen en een volledig elektrisch bedrijfswagenpark

Brussels Airport investeert al jaren in groene mobiliteit, zowel voor haar passagiers als voor haar personeel, met initiatieven zoals elektrische bussen op het tarmac, CNG-voertuigen, en het voorzien van elektrische laadstations. Om nog sterker in te zetten op groene mobiliteit en te anticiperen op de nieuwe regelgeving voor de elektrificatie van bedrijfswagens zal Brussels Airport Company nu de elektrificatie van haar bedrijfswagenpark versneld verderzetten, en daarbij ook alternatieve vervoerswijzen stimuleren. Een mobiliteitsbeleid dat aansluit bij haar ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

|
| © |

 Onder het motto ‘In the driving seat to a sustainable future’, lanceert Brussels Airport Company haar nieuwe mobiliteitsbeleid. Dit beleid heeft als voornaamste doel aan de medewerkers die beschikken over een bedrijfswagen alternatieve vervoerswijzen aan te bieden. Duurzaamheid is namelijk een prioriteit voor Brussels Airport. Elk project dat op de luchthaven wordt ontwikkeld, wordt geanalyseerd om de milieueffecten ervan zoveel mogelijk te beperken. En dat gebeurt ook op vlak van mobiliteit. Zo stimuleert Brussels Airport duurzame oplossingen zoals elektrische voertuigen. Het wagenpark van Brussels Airport telt sinds 2018 ongeveer dertig elektrische bussen, maar bestaat ook uit voertuigen die rijden op CNG. Daarnaast test Brussels Airport ook, in samenwerking met haar partners, het gebruik van grondafhandelingstoestellen die werken op elektriciteit en waterstof. 

‘Ons nieuwe mobiliteitsbeleid kadert binnen ons ruimere duurzaamheidsbeleid en onze ambitie om naar ‘net zero carbon’ te gaan, om het gebruik van fossiele brandstoffen tot nul te herleiden en, bijgevolg ook onze CO2-uitstoot tot nul te reduceren.’, zo licht Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company toe. ‘In de eerste plaats willen we onze bedrijfswagenvloot verkleinen door een combinatie van thuiswerk en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren voor al onze medewerkers, ook voor diegenen die niet beschikken over een bedrijfswagen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de bedrijfswagens die er zijn, geen koolstof meer uitstoten. Daarom zullen we vanaf januari 2022 uitsluitend nog elektrische bedrijfsauto’s aanschaffen, met daarbij de mogelijkheid om fiets en auto of openbaar vervoer en auto te combineren binnen het mobiliteitsbudget.’ 

 

Elektrificatie met 4 jaar voorsprong 

Met dit nieuwe en ambitieuze mobiliteitsbeleid kunnen medewerkers van Brussels Airport Company kiezen uit verschillende alternatieven voor de wagen die ze ook kunnen combineren, zoals het openbaar vervoer, de fiets, deeloplossingen (deelauto’s, deelfietsen, enz.) of zelfs een cash alternatief. Er is ook beslist om volledig over te stappen op elektrische auto’s voor de vervanging van het bedrijfswagenpark. Er zijn momenteel al elektrische en hybride wagens, maar vanaf 2022 zullen alle nieuwe bedrijfswagens volledig elektrisch zijn. Hiermee zal tegen eind 2025 het volledige wagenpark bestaan uit elektrische wagens. Een ambitieuze en vooruitstrevende beslissing, want volgens de nieuwe Belgische regelgeving, moeten bedrijven pas vanaf 2026 starten met de overschakeling naar elektrische bedrijfswagens. Brussels Airport heeft hiermee dus vier jaar voorsprong. 

Concreet zullen de eerste bestellingen voor elektrische wagens volgens het nieuwe beleid vanaf januari 2022 kunnen worden geplaatst, en daarbij worden er ook oplossingen aangeboden om thuis te kunnen laden. Brussels Airport Company zal ook extra snellaadstations installeren op haar bedrijfsparking. De volledige elektrificatie van het wagenpark, die eind 2025 afgerond zal zijn, zal een CO2-besparing van bijna 1000 ton per jaar opleveren. Tegelijk krijgen de medewerkers van Brussels Airport Company ook de mogelijkheid om te kiezen voor alternatieve vormen van vervoer die optimaal tegemoetkomen aan hun behoeften en die ook bijdragen aan een koolstofneutrale toekomst. 

 

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels