Gepubliceerd op 10 June 2024 om 10h19
Door Michel Willems - Mobilitas

Brussels Gewest verhoogt zijn BIV-tarieven met 20% vanaf 1 juli 2024

De BIV-tarieven van het Brussels Gewest en Wallonië werden reeds jaren niet geïndexeerd. Dit geldt ook voor leasingvoertuigen die vandaag op naam van een leasingmaatschappij worden ingeschreven. Voor hen geldt immers de Brusselse fiscaliteit inzake BIV en verkeersbelasting.

In het kader van de precaire financiële toestand van het Brussels Gewest besliste het Brussels Parlement op 19 april 2024 (*) om een inhaaloperatie uit te voeren onder de vorm van een bijzondere indexatie op de BIV.  De indexatie wordt berekend door de index der consumptieprijzen van einde mei 2019 te vergelijken met deze van einde mei 2024. Concreet zullen de huidige tarieven vanaf 1 juli vermenigvuldigd worden met de breuk 131,58/108,93, hetgeen overeenkomt met een stijging van 20,79 %.

Leasingvoertuigen en vennootschappen zijn uitgesloten van de indexverhoging

De Brusselse ordonnantie sluit de indexatie uit voor inschrijvingen op naam van vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en leasingmaatschappijen.

Zij blijven genieten van de huidige vaste tarieven zoals vermeld in de linkse kolom van de onderstaande tabel “zonder indexatie”.

Concreet is de indexatie dus enkel van toepassing voor voertuigen die particulieren of zelfstandigen (die geen vennootschap zijn) in het Brussels gewest inschrijven.

Voor tweedehandsvoertuigen blijft de 10% vermindering per jaar in alle gevallen verder gehandhaafd.

Voor het Waalse Gewest, dat bijkomend gebruikt maakt van een bijkomende bonus/malus voor de berekening van de BIV wijzigt er voorlopig niets.

De berekening van de BIV binnenhet Vlaams Gewest wijzigt evenmin. Deze wordt berekend volgens een volledig andere formule dan voor het Brusselse en Waalse Gewest die o.a. rekening houdt met de CO2-bijdrage, de EURO-norm en het type van brandstof. In deze formule is sinds 2012 een automatische indexmechanisme voorzien.

Overzicht indexatie BIV-tarieven Brussels Gewest vanaf 1 juli 2024.

(*) Publicatie Staatsblad van 25 april 2024.

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News , Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels