Gepubliceerd op 24 January 2022 om 09h54
Door Jeroen Evens

Case study SWIFT: “Overtuigen en niet dwingen tot elektromobiliteit”

Caroline Ceustermans, Fleet & Mobility Manager van SWIFT, haalde dit jaar tijdens de link2fleet awards op 19 oktober laatstleden de titel fleet owner of the year 2021 binnen. Enkele dagen later ontvangt zij ons op de site van haar bedrijf in Terhulpen om er haar specifieke vloot- en mobiliteitsbeheer, waarmee ze deze trofee wist te behalen, voor te stellen.

|||||||||||||
||||||||||||| © |||||||||||||

Tijdens haar voorstelling aan de jury van de link2fleet awards viel het enthousiasme en de passie van Caroline Ceustermans voor haar job al in de smaak bij onze jury. “Passie” is overigens het woord dat zij zelf ook gebruikte tien ze haar beroep beschreef wanneer ze op 19 oktober op het podium in Paleis 10 van Brussels Expo haar prijs in ontvangst nam. Wanneer we haar ontmoeten op de hoofdzetel van SWIFT, waar ze haar vloot- en mobiliteitsbeheer zal voorstellen, doet ze opnieuw met diezelfde passie en overweldigend enthousiasme haar verhaal.

“Toen ik in 2012 bij SWIFT in dienst kwam, had het bedrijf 900 auto’s in de vloot. Sindsdien is het wagenpark alleen maar verder blijven groeien, aangezien het vandaag uit zowat 1.060 auto’s bestaat”, vertelt Caroline, die deze grote vloot, die volledig in de HR-afdeling geïntegreerd is, alleen beheert. “Ik vind het interessant om in deze afdeling geïntegreerd te zijn, zodat ik voortdurend contact heb met de medewerkers en weet of er veranderingen in hun leven plaatsvinden die een impact zouden kunnen hebben op hun behoeften op mobiliteitsvlak.”

De auto maakt bij SWIFT immers integraal deel uit van het loonpakket, aangezien het bedrijf momenteel 1.060 auto’s heeft voor… 1.170 personeelsleden in België.

Elektrische pionier

In 2015, toen elektrisch rijden nog maar in zijn prille kinderschoenen stond, was Caroline al overtuigd geraakt door deze technologie en stortte zij zich met de steun van haar directie op een groot elektrificatieproces. “Het was een passionele periode voor een vlootbeheerster bij SWIFT, omdat wij ons engageerden om onze koolstofvoetafdruk te verminderen.” Zij ondertekende op dat moment dan ook de grootste bestelling voor de BMW i3 (21 voertuigen) en slaagde erin haar medewerkers te overtuigen die switch te maken waartoe weinigen op dat moment bereid waren. “Een elektrische auto in de handen van een bestuurder geven, is de beste manier om hem te overtuigen”, benadrukt zij die inmiddels al aan haar tweede auto met nuluitstoot toe is.

Vandaag telt de SWIFT-vloot al ongeveer 200 geëlektrificeerde voertuigen (EV en PHEV), maar de vlootbeheerster hoopt dit cijfer nog te zien stijgen dankzij een politiek die gericht is op propere voertuigen. “Ik zou in 2022 graag 30 tot 40% van de nieuwe bestellingen elektrisch zien”, bekent ze.

Diesel en benzine zijn momenteel nog altijd toegelaten. “Benzineauto’s blijken trouwens de grote trend bij de bestellingen van dit jaar”, preciseert de fleetowner of the year. “Wij trachten ervoor te zorgen dat bestuurders, wanneer dat kan, kiezen voor andere alternatieven en dat in functie van hun behoeften en hun “driver profile”. Iedereen dwingen  te kiezen voor elektriciteit lijkt op papier een goed idee, maar is niet altijd realistisch. Hetzelfde geldt voor hybride auto’s. Als je voor hybride kiest alleen omwille van het fiscale voordeel, dan denk je niet op de lange termijn en houd je evenmin rekening met de gevolgen van een slecht gebruik!”

Kortere EV-contracten

PHEV’s zijn enkel onder bepaalde voorwaarden voor het personeel toegankelijk. De werknemer mag op maximaal 40 km van de kantoren van SWIFT wonen, moet thuis kunnen opladen en zijn tankkaart is beperkt, zodat hij gedwongen wordt minstens 40% van de tijd elektrisch te rijden.

Voor 100% elektrische voertuigen is er daarentegen eenvoudigweg… geen enkele beperking! “Indien een medewerker op een elektrische wagen wil overstappen, kan hij zijn wagen met verbrandingsmotor inleveren na 3 in plaats van de 4 jaar die in het contract voorzien zijn. De contracten voor elektrische voertuigen lopen in dezelfde optiek ook maar voor drie jaar (25.000 km/jaar). Zo bieden we werknemers die voor deze ecologische weg gekozen hebben de kans om sneller van wagen te wisselen dan zij die dat niet hebben gedaan. We hebben er alles aan gedaan om de negatieve argumenten van bestuurders ten aanzien van elektrisch rijden zoveel mogelijk te verminderen. Zo is onze car-policy voor voertuigen met verbrandingsmotor beperkt tot 14 merken, terwijl die voor elektrische voertuigen open staat voor alle merken. Hoe meer keuze je mensen geeft, hoe meer kans er is dat je hen kan overtuigen. We betalen de elektriciteit die thuis gebruikt wordt trouwens terug op basis van het tarief van de CREG en de bestuurders ontvangen bovendien een onbeperkte oplaadkaart voor het internationale netwerk van laadpalen.”

Bovendien is de parking van SWIFT momenteel al goed uitgerust met 110 laadpalen. “90% van de oplaadbeurten van onze medewerkers gebeuren trouwens tussen thuis en het werk”, benadrukt Caroline.

Doeltreffend gebruik van poolwagens

Onze fleetowner of the year 2021 zei het hierboven al: de bestuurders van wagens met verbrandingsmotoren die over willen stappen op een volledig elektrisch model kunnen dat al na drie jaar looptijd van hun contract. Wat doe je dan met de wagens die nochtans niet aan het einde van hun contract zijn? “Het contract stopzetten heeft het risico dat de kosten uit de hand gaan lopen. Vandaar dat zij terechtkomen in mijn poolvloot. Om te vermijden dat deze auto’s als het ware vastroesten op de parking, kiezen we ervoor geen enkele nieuwe werknemer bij SWIFT meteen een nieuwe firmawagen te geven. Hij of zij kiest uit de lijst met poolwagens en doet het contract van die auto uit, alvorens een nieuw voertuig te mogen bestellen. Daardoor heb ik maar erg weinig poolwagens die stand-by staan.

Diezelfde poolwagens mogen trouwens op precies gekozen tijdstippen gebruikt worden door de bestuurders van elektrische wagens die behoefte zouden hebben aan een voertuig met verbrandingsmotor. Bijvoorbeeld om op vakantie te vertrekken.

Indien dit niet volstaat om tijdens de schoolvakanties aan alle vragen naar auto’s met verbrandingsmotor te beantwoorden, dan nodigen wij onze medewerkers uit om onder elkaar van voertuig te wisselen. “Iedereen wint daarbij, want de bestuurders die nog met een auto met verbrandingsmotor rijden, krijgen gedurende twee weken de kans om te proeven van het elektrisch rijden met de auto van een collega en dat vinden ze ook echt plezierig. Sterker nog, het is vaak op die manier dat ook zij overtuigd raken om de switch te maken”, verheugt Caroline Ceustermans zich.

Strategie 2026 moet nog bepaald worden

“Overtuigen”, dat zal ook het ordewoord worden met het oog op de nieuwe fiscaliteit in 2026. “We weten nog niet welke politiek we in de komende maanden zullen toepassen. Zullen we voertuigen met verbrandingsmotor vanaf 1 juli 2023 compleet verbieden? Dat is momenteel moeilijk te zeggen. We zullen inderdaad alles in het werk stellen om elektrisch rijden nog meer te promoten, maar de hybride blijft in tussentijd een goede overgangsoplossing. Zonder daarbij voorbij te gaan aan het wereldwijde probleem van de chips dat voor serieuze vertragingen zorgt en grote zorgen baart als het aankomt op de levering van elektrische wagens.”

SWIFT heeft in afwachting daarvan al wel officieel zijn engagement uitgesproken ten overstaan van een wetenschappelijk initiatief, waarbinnen het zijn koolstofvoetafdruk wil verminderen om de doelstelling van een temperatuurstijging van 1,5°C te halen, zoals die is vastgelegd in de klimaatakkoorden van Parijs. “De overstap naar elektrisch en naar andere alternatieve transportmodi zal bijdragen aan het bereiken van dit objectief.”

Shuttles en bike trade plan

SWIFT is met kantoren in Terhulpen en Mechelen niet het gemakkelijkst toegankelijke bedrijf voor wie met het openbaar vervoer komt. Dat neemt echter niet weg dat er al oplossingen uitgewerkt werden om de medewerkers aan te zetten te kiezen voor oplossingen die een alternatief voor de auto inhouden. “Wij hebben privéshuttles ingevoerd die iedere ochtend en avond rijden tussen onze site en de stations van Terhulpen en Delta. Wij bieden eveneens het systeem van derde-betaler aan voor het openbaar vervoer en hebben eveneens een bike trade plan ontwikkeld” legt Caroline Ceustermans uit.

Concreet betekent dit dat een werknemer in ruil voor een stukje salaris over een fiets of een step kan beschikken. Na 3 jaar heeft hij de mogelijkheid die te kopen. “Dit is overigens niet enkel voorbehouden aan zij die over een firmawagen beschikken, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Er moet een maximale waarde voor de fiets gerespecteerd worden en men heeft de wettelijke verplichting om per jaar minstens 20% van de tijd met de fiets te komen.”

Het personeel kan eveneens gebruik maken van elektrische fietsen, zelfs binnen de site van SWIFT. “Wij organiseren ook alle voor de fietsers de nodige infrastructuur zoals kleedkamers, douches, lockers en zelfs een ruimte waar ze een lekke band kunnen repareren of een andere interventie aan hun fiets kunnen doen”, verduidelijkt onze gesprekspartner nog, alvorens af te sluiten: “Mobiliteit is echter ook niet bewegen. Vandaar dat wij eveneens de voorkeur geven aan telewerken.”

Laadpalen voor ieder type gebruik

Met 110 laadpalen op de parking voor zowat 200 geëlektrificeerde voertuigen, moest het beheer van deze infrastructuur toch bepaalde regels hanteren. “Zeker als je weet dat het aantal elektrische voertuigen in de maanden die volgen nog zal verhogen. We zullen zeker nog bijkomende palen plaatsen, maar we zullen nooit aan één paal per wagen komen”, preciseert Caroline Ceustermans. “Gelukkig voorzien we ook het plaatsen van laadpalen bij onze medewerkers thuis, bieden wij hen de gelegenheid 3 dagen per week te telewerken en hebben we flex time ingevoerd, waardoor zij over flexibele werkuren beschikken. Dankzij deze maatregelen zijn niet alle medewerkers tegelijkertijd aanwezig op kantoor en de bestuurders van geëlektrificeerde voertuigen moeten ook niet noodzakelijk laden iedere keer dat ze op kantoor zijn.”

De infrastructuur is trouwens goed doordacht om te voorkomen dat voertuigen parkeren op plaatsten die uitgerust zijn met laadpalen. Deze laadpalen zijn ook voorzien van een grote rode, groene of blauwe belettering, die aangeeft dat ze respectievelijk bestemd zijn voor volledig elektrische wagens, PHEV’s die ’s morgens kunnen laden of plug-ins die in de namiddag kunnen laden. De laadtijden voor PHEV’s worden trouwens op de laadpalen aangegeven. “Met dit systeem worden de laadpalen geactiveerd wanneer zij geacht worden de voertuigen op te laden. Een medewerker die ’s morgens aankomt en zijn PHEV meteen wil opladen, kan parkeren aan een laadpaal die daarvoor voorzien is en zijn voertuig er ook de hele dag laten staan, zonder dat hij hoeft te vrezen dat hij één van zijn collega’s, die in de namiddag moet laden, zou kunnen blokkeren. Dit vermijdt ook dat voertuigen in de loop van de dag verzet moeten worden”, geeft de Fleet Manager aan. “Bestuurders van volledig elektrische voertuigen kunnen hun auto een hele dag laten opladen en vertrekken daarna weer met een volledig opgeladen batterij.

Fotografie: Julie Matthys

 

Jeroen Evens

Jeroen Evens, redacteur van dit artikel

Jeroen Evens is opgeleid in de Communicatiewetenschappen (KULeuven) en is een enthousiaste volger van alles wat met mobiliteit en bedrijfswagens te maken heeft. Als freelance journalist gespecialiseerd in de fleetsector houdt hij al drie jaar lang de vinger aan de pols van de laatste ontwikkelingen in onze sector.
Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Consultancy & Fleet Management

Gelijkaardige artikels