Gepubliceerd op 9 December 2020 om 13h08
Door Marc Demoulin

Michiel Alferink, managing director Athlon Belux: “Tijd voor een andere mindset”

Eind maart, te midden van de eerste lockdown, kwam Michiel Alferink aan het hoofd van Athlon België en Luxemburg te staan. Hij raakt stilaan ingewerkt in zijn nieuwe werkomgeving, weliswaar meestal vanop afstand. Dat neemt niet weg dat hij al een duidelijke visie heeft op de uitdagingen waar zijn bedrijf en de mobiliteitssector in het algemeen voor staan. Hij ging met ons een een-op-eengesprek aan. Virtueel natuurlijk …

||||
|||| © ||||

link2fleet: Je start aan het hoofd van Athlon Belux was op zijn minst ongewoon en ongetwijfeld moeilijk.

Michiel Alferink: Die was absoluut ongewoon. Door de lockdownmaatregelen die toen van toepassing waren, zat ik vast in Spanje. Ik ben pas in augustus naar België kunnen vertrekken om me er te vestigen. Mijn voorganger, Erwin Ollivier, had het werk overigens al zorgvuldig voorbereid en het bedrijf goed op de rails gezet. Toch moesten we snel beslissingen nemen om onze meest getroffen klanten die eerste lockdown te helpen door te komen. We moesten ook nagaan of het bedrijf goed  voorbereid was op een telewerkregime van 100 %. Dat was helemaal het geval. Een heel sportieve start dus …

Er is duidelijk een momentum

l2f: Ben je al gewend geraakt aan de fiscaliteit die de bedrijfsvoertuigen in België regelt?

M.A.: Ik ben nog aan het leren en ik denk dat ik nog een lange weg te gaan heb (lacht). De Belgische markt is natuurlijk zeer complex met die verschillende beslissingsniveaus die de regels zeer ingewikkeld maken. We plaatsen ons uiteraard in de schoenen van de klanten die al deze parameters in hun beheer moeten integreren.

l2f: Wat vind je van de beslissing van de nieuwe regering om vanaf 2026 de CO2-uitstoot tot nul te herleiden?

M.A.: Het is bemoedigend dat de overheden in dit land een duidelijke richting aangeven. De af te leggen weg tegen 2026 stelt ons allen nog voor een aantal uitdagingen. Ik stel vast dat alle indicatoren zich momenteel op elkaar afstemmen. We zien dat het elektrische aanbod van de constructeurs snel blijft groeien, terwijl het laadnetwerk wordt uitgebouwd. De plaatsing van 30.000 bijkomende laadpunten in Vlaanderen is daar een concreet bewijs van. Vandaag zijn wij van onze kant als mobiliteitsaanbieder klaar om voor een all-in elektrisch aanbod te zorgen dat volledig inzichtelijk is voor de klant. Wij zijn een pionier in deze ontwikkeling: al sinds 2011 investeren wij in elektrische mobiliteit, en het is goed om te zien dat de federale regering deze weg inslaat.

Michiel Alferink : “Athlon wil zich profileren als begeleider die bedrijven helpt om de eerste multimodale stap te zetten.

 

l2f: Alle benodigdheden zijn er volgens jou. Moeten nu alleen nog de bedrijven overtuigd worden?

M.A.: Er is duidelijk een momentum. De coronacrisis zorgde voor een stroomversnelling en plaatst dat momentum op de voorgrond. Net als de leveranciers vormen nu ook de bedrijven zich stilaan een nieuw beeld van de mobiliteit. Een mobiliteit die duurzamer, flexibeler, veiliger maar ook individueler is. Een mobiliteit die zich steeds vaker losmaakt van het exclusieve gebruik van de auto en andere verplaatsingsoplossingen integreert. Daarom wil Athlon zich profileren als begeleider die bedrijven helpt om de eerste stap te zetten.

l2f: Moeten we dus de aanpak van Athlon in jullie whitepaper op die manier opvatten?

M.A.: Absoluut. In onze whitepaper Wonen, werken en mobiliteit in 2030 nemen we de mobiliteitsbehoeften van de komende tien jaar onder de loep en staan we stil bij de rol van het mobiliteitsbudget. Dat mobiliteitsbudget is een unieke kans voor de Belgische bedrijven, maar de invoering ervan blijft complex. Professionele begeleiding is absoluut noodzakelijk.

Een mobiliteit die verder gaat dan alleen de auto

l2f: Waarom is Athlon voorstander van een multimodale mobiliteit terwijl we heel goed weten dat een autoleasingcontract voordeliger is?

M.A.: In een veranderende wereld heeft elk bedrijf de plicht om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te ontwikkelen. We willen als voorbeeld dienen. De modal shift promoten is als het ware bedrijven begeleiden in de duurzame transitie en hen helpen om een andere mindset aan te nemen. We zijn nog steeds een commercieel georiënteerd bedrijf. Laat dat duidelijk zijn. Wat de rendabiliteit betreft, blijven onze initiatieven steeds coherent. En dat geldt ook voor andere mobiliteitsoplossingen. Het is onze ambitie om de klant te helpen met een toegenomen complexiteit en daar zullen wij onze toegevoegde waarde gaan bewijzen.

Michiel Alferink : “Het mobiliteitsbudget is een unieke kans voor de Belgische bedrijven“.

 

l2f: Veel vakgenoten hebben van de crisis gebruikgemaakt om een leasingdienst voor tweedehandsauto’s te promoten. Athlon blijft nogal terughoudend op dat vlak. Kan je ons daar meer over vertellen?

M.A.: Dit is iets wat we in België niet aanbieden. Je leest er wel over maar ik durf toch te betwijfelen of dat een grote markt is hier in België. We hebben goede rental oplossingen die minstens even snel zijn, evenwel met recentere auto’s.

Marc Demoulin

Marc Demoulin, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Langetermijnverhuur

Gelijkaardige artikels