Gepubliceerd op 21 September 2022 om 14h36
Door Damien Malvetti

Mobia ‘Reality check’ : Belg minder bereid om elektrische wagen te kopen dan vorig jaar

Uit een studie van Mobia, de koepelorganisatie van de mobiliteitsfederaties Febiac, Renta en Traxio, uitgevoerd door Profacts, blijkt dat de Belgische consument die nog niet over een elektrische wagen beschikt minder geneigd is om een nieuwe of tweedehandse elektrische wagen aan te kopen dan in 2021. Het aantal positieve aankoopintenties daalde van 51% naar 40% en tegelijk steeg het aantal mensen dat niet overweegt om een EV te kopen op 1 jaar tijd van 49% naar 60%.

|||||||
||||||| © Electric car and green car concept|||||||

Terwijl de Brusselaars het meest positief staan tegenover de aankoop van een elektrische auto binnen de 2 jaar (61% staat volledig of eerder positief), is dit minder het geval voor de Vlamingen (42% staat volledig of eerder positief) en nog minder voor de Walen, van wie slechts 36% volledig of eerder positief staat tegenover de aankoop van een elektrische auto binnen 24 maanden.

Deze vaststelling zet de politieke doelstellingen voor koolstofneutraal rijden op de helling, zal bovendien een veroudering van het Belgische wagenpark verder in de hand werken en dreigt bepaalde lagen van de bevolking uit te sluiten van individuele mobiliteit. Mobia suggereert daarom ingrepen op het vlak van ondersteunende maatregelen, timing, infrastructuur en aandacht voor het rijdende voertuigpark met een verbrandingsmotor.

Aankoopintentie

Basis:    Belgische automobilisten die momenteel niet elektrisch rijden, die in de toekomst plannen een wagen aan te kopen (n=563).

Vraag: In welke mate zou u overwegen om een volledig elektrische wagen aan te kopen als volgende wagen?

 

Prijs en infrastructuur zijn de grootste struikelblokken

Mensen die willen kiezen voor een elektrische wagen doen dat minder dan vorig jaar uit ecologische overwegingen (39% vs 55% in 2021) en het is opvallend dat heel wat respondenten de aankoop van een EV als een verplichting zien die door de overheid wordt opgelegd (28% vs 38% in 2021), of als alternatief om op brandstofkosten te besparen (22% vs 5% in 2021) of minder taksen te betalen (9% vs 2% in 2021).

Wie de elektrische wagen niet ziet zitten, haakt nog meer dan vorig jaar af omwille van de aankoopprijs (47% vs 42% in 2021), maar ook het gebrek aan openbaar toegankelijke laadinfrastructuur (27% vs 25% in 2021), het beperkte rijbereik (26% vs 20% in 2021) of dure/schaarse elektriciteit (14% vs 10% in 2021) spelen mee.

Wat zijn de redenen waarom men juist wel of juist niet bereid is over te gaan tot aanschaf van een EV?

 

 

Mobia suggereert

Mobia wil voorkomen dat men in de richting blijft denken van één enkele technologie.

Om een faire transitie naar koolstofneutraal rijden waar te maken, suggereert Mobia dat de overheid de nodige ondersteunende maatregelen neemt zodat niemand van individuele mobiliteit wordt uitgesloten, en om de gestelde timings te herbekijken op basis van wat ook voor de consument haalbaar is.

In dat kader is het ook nodig dat ruimer wordt gekeken dan louter elektrificatie. Mobia gelooft dat technologieneutraliteit het doel moet zijn: de optie van o.a. synthetische en biobrandstoffen en alternatieve technologieën moet daarom ernstig worden overwogen – ook voor andere sectoren dan de mobiliteit.

De huidige tendenzen geven aan dat het wagenpark in de komende jaren verder zal verouderen en dat het aandeel verbrandingsmotoren nog lang hoog zal blijven. Emissies en CO-uitstoot van de rijdende wagens met een verbrandingsmotor kunnen snel, relatief goedkoop en op grote schaal terug worden gedrongen door een programma waarbij het hele verbrandingssysteem systematisch wordt gereinigd.

Vlnr: Stefan Delaet, voorzitter Renta & Mobia, François Bellot, Waals parlementslid, Elke Van den Brandt, Brussels Minister van mobiliteit, Didier Perwez, voorzitter Traxio, Philippe Dehennin, voorzitter Febiac en Jef Van den Bergh, federaal parlementslid

 

Tijdens het slotdebat van de Mobia Stakeholder Day betwistte geen enkele participant uit de publieke noch de privésector de noodzaak van technologische inclusiviteit en openheid naar alle bestaande of toekomstige technologieën die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen inzake decarbonisatie.

Vergeten we tot slot niet de fietsen en motorfietsen die een positieve bijdrage aan onze mobiliteit leveren, maar die nog te stiefmoederlijk behandeld blijven qua infrastructuur hiermee bedoelen wij goede fietspaden en veilige stallingen.

Methodologie

Deze Mobia-studie werd uitgevoerd door Profacts dat een representatief panel van 1.000 respondenten bevroeg.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: Expertise & Federaties , Vlootbeheer

Gelijkaardige artikels