Gepubliceerd op 20 September 2022 om 07h08
Door Michel Willems - Mobilitas

Nieuwe wetgeving gemotoriseerde voortbewegingstoestellen

Elektrische steps en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen komen steeds vaker voor in het straatbeeld en bij bedrijven gevestigd in grote centrumsteden. Sinds 1 juli 2022 is een nieuwe wetgeving van kracht die de leeftijdsgrens, parkeerregels en andere gebruiksvoorwaarden vastgelegd. Wij overlopen de huidige stand van zaken en de fiscale aspecten.

Nieuwe regels voor alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen

De onderstaande nieuwe verkeersregels zijn vanaf 1 juli 2022 van toepassing op alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, d.w.z. alle motorvoertuigen met één of meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur. Daartoe behoren niet alleen elektrische steps maar ook mono wheels, elektrische skateboards, elektrische rolstoelen, enz.

Gebruikers van elektrische steps gelijkgesteld met fietsers

Voortaan worden gebruikers van elektrische steps of andere gemotoriseerde voortbewegings-toestellen binnen de verkeerswetgeving gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze zich verplaatsen. Ze zullen dan ook steeds de regels voor fietsers moeten volgen. Concreet betekent dit dat ze gebruik moeten maken van de fietspaden of op de weg moeten rijden en dat ze dus niet langer op het trottoir mogen rijden en voorrang moeten geven aan voetgangers die oversteken. Er zijn echter uitzonderingen voor personen met beperkte mobiliteit die gebruik maken van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen die uitsluitend voor hen bestemd zijn en die zich stapvoets verplaatsen: zij worden gelijkgesteld met voetgangers. Tot nog toe werden bestuurders van e-steps bij stapvoets rijden gezien als voetgangers. Maar daar stapt de regering nu definitief van af. Voortaan mag je dus niet meer op het voetpad met een elektrische step. Tenzij je de step aan de hand houdt en er niet op rijdt. In dat geval beschouwd de wetgeving het toestel immers niet als voertuig. In voetgangerszones wordt met verkeersborden aangegeven of fietsers (en dus ook elektrische steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten zij stapvoets (5 km/u) rijden en altijd voorrang verlenen aan voetgangers.

 

 Leeftijdsgrens is 16 jaar

Het gebruik van elektrische steps is voortaan verboden voor personen jonger dan 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen: in woonerven, erven, voetgangerszones (als fietsers er zijn toegelaten), speelstraten en op voorbehouden wegen.

 

Geen passagiers vervoeren

Het is voortaan uitdrukkelijk verboden om op een elektrische step passagiers te vervoeren.

 

Nieuwe parkeerregels

Om problemen met rondslingerende steps op voetpaden te verhelpen kunnen lokale overheden voortaan aangepaste parkeerzones en zones met parkeerverbod voor elektrische steps voorzien, beide aangeduid met specifieke verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir wel toegelaten op voorwaarde dat het toestel de doorgang voor andere weggebruikers niet belemmert.

 

Helmplicht

Een helm is aangeraden maar niet wettelijk verplicht

 

Reflectoren, geluidstoestel, remmen en afmeting

De regering introduceerde bepalingen m.b.t. de technische uitrusting van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Denk aan verplichte reflectoren en een geluidstoestel voor toestellen met een stuur, zijdelingse signalisatie voor elk type toestel, de aanwezigheid van doelmatige remmen, een maximale breedte van 1 meter, enz.

 

Verlichting

Verplicht van zodra sneller dan stapvoets wordt gereden. Vooraan wit/geel, achteraan rood.

 

Verzekering

Er is geen verplichte BA-verzekering maar gemotoriseerde voortbewegingstoestellen bewegen zich in de praktijk op het breukvlak van de wettelijke verzekeringsplicht wat kan aanleiding geven tot enkele spanningsvelden op het vlak van verzekeringspolissen. Omdat de step niet beschouwd wordt als motorvoertuig is een familiale verzekering van de bestuurder om de aansprakelijkheid te dekken aangeraden. Dezelfde regels gelden ook voor gewone elektrische fietsen. Voorwaarde is wel dat de step en fiets autonoom niet sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur. Het is aangeraden vooraf met een verzekeringsmakelaar of rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij contact op te nemen.

 

Fiscaliteit

Wat de fiscale regels betreft bestaat er op dit moment nog geen specifieke voordelige fiscale regeling voor e-steps.  Enkel de algemene regels zijn van toepassing. Dit betekent in de praktijk dat de e-step voor 100% fiscaal aftrekbaar is voor zelfstandigen en bedrijven. Het voordeel van alle aard wordt berekend op basis van de werkelijke kost per kilometer te vermenigvuldigen met het percentage woon-werk en privé-verkeer. De BTW is aftrekbaar ten belope van het percentage werkelijk beroepsgebruik. Dankzij de complementariteit met andere vervoermiddelen past de e-step wel perfect in pijler 2 van het mobiliteitsbudget.

Michel Willems

MOBILITAS

Bronnen : FOD Mobiliteit

                  Staatsblad :   https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/06/15_1.pdf#page=9

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Mobiliteit , Steps, scooters & motorfietsen

Gelijkaardige artikels