Gepubliceerd op 18 May 2021 om 08h20
Door Damien Malvetti

Verlaging van fiscale aftrekbaarheid tot 67,5 procent voor koolstofneutrale wagens tegen 2031 en hogere CO2-bijdrage

In de nacht van maandag op dinsdag is de regering-De Croo eindelijk tot een akkoord gekomen over de vergroening van het fleet-wagenpark. Het systeem voor de aftrekbaarheid van bedrijfswagens verandert tegen 2026, maar evolueert ook daarna nog. Het goede nieuws is dat het concept van de bedrijfswagen zelf niet in vraag is gesteld en dat de berekening van het VAA niet zal worden aangepast voor 2024, het jaar waar volgens minister Van Peteghem een grote fiscale hervorming gepland is. De bedoeling van de hervorming is echt om bestuurders van bedrijfswagens en ondernemingen te stimuleren om te kiezen voor koolstofneutrale voertuigen en zo de ecologische voetafdruk van het Belgische wagenpark te verkleinen. Doelstelling: 600.000 elektrische bedrijfswagens in België tegen 2030.

Zoals we eerder al berichtten heeft de vergroening van het wagenpark voor veel discussie gezorgd binnen de Kern. Afgelopen nacht kwamen de partners van de meerderheid na een vergadering van liefst 6 uur tot een akkoord. Concreet komt er een stapsgewijze afbouw van de fiscale aftrekbaarheid van voertuigen met verbrandingsmotor tussen 2023 en 2028. De maatregel zal trouwens enkel gelden voor nieuwe contracten getekend vanaf 1/7/2023 en geldt uitsluitend voor personenwagens, dus niet voor lichte vrachtvoertuigen. Vanaf 2026 zullen enkel koolstofneutrale auto’s nog voor 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn.

Maar dat is pas het begin. Vanaf 2027 zal namelijk ook de aftrekbaarheid van koolstofneutrale wagens gaan dalen, om uiteindelijk te landen bij 67,5 procent in 2031.

 

Evolutie van de aftrekbaarheid van koolstofneutrale voertuigen (2026-2031)

Jaar Aftrekbaarheid in procent
2026 100%
2027 95%
2028 90%
2029 82,5%
2030 75%
2031 67,5%

 

De aftrekbaarheid van voertuigen op fossiele brandstoffen zal dus beginnen dalen voor alle nieuwe wagens waarvan het contract is getekend vanaf 1 juli 2023. Tussen 1/7/2023 en 31/12/2025 wordt een overgangssysteem ingevoerd met een maximale aftrekbaarheid van 75 procent. Vanaf 2026 daalt dat maximum naar 50 procent, in 2027 is dat nog 25 procent en vanaf 2028 is het nihil.

 

Ondersteuning voor infrastructuur

De uitrol van een elektrisch wagenpark vereist een meer uitgebreide infrastructuur. Op dit vlak heeft de regering-De Croo beslist om een fiscale korting toe te kennen aan bedrijven (en particulieren) die een laadpunt plaatsen op hun site (of thuis). Voor ondernemingen zullen de installatiekosten fiscaal kunnen worden afgetrokken en ze kunnen aanspraak maken op een versnelde aftrok als deze laadpunten ook toegankelijk worden gemaakt voor gebruikers van buiten het bedrijf (publieke laadpunten). De maximale belastingkorting ligt op 1.500 euro per laadpunt.

Evolutie van de aftrekbaarheid voor de installatie van oplaadpunten

Periode Aftrekbaarheid in procent
1/09/2021 – 31/12/2022 200%
1/01/2023 – 31/08/2024 150%

Voor na 31/8/2024 is voorlopig nog geen enkele evolutie aangekondigd.

 

Vereenvoudigd mobiliteitsbudget

Een laatste punt dat is behandeld door de regeringspartners is de kwestie van het mobiliteitsbudget, dat in zijn huidige vorm te complex wordt bevonden. Daarom is beslist dat het concept moet worden herzien zodat het eenvoudiger kan worden ingevoerd en aantrekkelijker wordt voor alle werknemers, ook voor zij die geen bedrijfswagen genieten. De bedoeling is nog steeds om zoveel mogelijk alternatieve mobiliteitsoplossingen te bevoordelen boven de eigen auto. De details van deze vereenvoudiging moeten nog worden uitgestippeld, maar er is nu al sprake van de volgende punten:

  • Uitbreiding van de mobiliteitsoplossingen die in het mobiliteitsbudget worden geïntegreerd (parking en veiligheid van elektrische fietsen en scooters)
  • Mobiliteitsbudget ook toegankelijk voor personen die onder uw dak leven
  • Een premie voor wie zijn woon-werktraject te voet aflegt

 

Herwerkte CO2-bijdrage

De gesprekken gingen ook over de CO2-bijdrage. Die zou de komende jaren moeten stijgen. De details van deze hervorming moeten echter nog worden besproken.

 

Kritiek op hervorming

Hoewel een akkoord is bereikt, tonen de socialistische en groene partijen zich zeer kritisch. De eersten schatten namelijk dat deze hervorming een gat van 400 miljoen euro zal slaan in het overheidsbudget als gevolg van de verliezen door de dalende inkomsten uit brandstofaccijnzen. Er is in elk geval beslist dat niet zal worden geraakt aan de berekening van het Voordeel Alle Aard voor 2024, het jaar waarin volgens minister Van Peteghem een grote fiscale hervorming gepland is.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, redacteur van dit artikel

Damien Malvetti is opgeleid als journalist en gepassioneerd door wagens, technologie en mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van link2fleet en beschikt over een uitgebreide kennis van de fleet-sector en elektrische mobiliteit.
Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels