Gepubliceerd op 8 May 2024 om 13h23
Door Michel Willems - Mobilitas

Waals Parlement beslist om het decreet lage emissiezone definitief op te heffen

Het Waalse Parlement heeft op 26 april de opheffing gestemd van haar decreet over de lage emissiezone. De introductie ervan in Wallonië was in principe in 2025 voorzien. Als compensatie worden in de nabije toekomst wel ondersteunende maatregelen gepland voor bepaalde grootsteden in Wallonië om de fijnstof emissies lokaal te beperken.

De Waals Minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) verklaarde midden maart van dit jaar in de Waalse parlementaire commissie leefmilieu dat zij van plan is geen gevolg te geven aan de uitvoeringsbesluiten die ertoe zouden leiden dat Wallonië vanaf 2025 één grote lage-emissiezone zou worden.

De introductie van het huidige decreet dateert reeds van januari 2019. De start was reeds in 2023 voorzien maar werd vanwege de pandemie uitgesteld naar 2025. Omdat het wagenpark in Wallonië vrij oud is werd die maatregel als zeer asociaal bestempeld en met de huidige verkiezingen in het vooruitzicht was dit thema opnieuw sterk in de focus geraakt.

De uitvoering van het vorig decreet zou erop neerkomen dat de hele Waalse bevolking haar voertuigen tot en met Euro 3 zou moeten verkopen tegen eind december 2024 en haar euro 4 voertuigen tegen eind december 2025, om te ontsnappen aan de boetes. Op voorstel van Minister Tellier werd het huidig decreet op 26 april door het Waals parlement geannuleerd. Binnen Wallonië zullen in de toekomst wel bepaalde steden met lage emissiezones starten.

Voor de gevraagde aanpassing steunt minister Tellier zich op twee studies uitgevoerd door ISSeP, het Institut Scientifique de Service Public in 2019 en 2023 die aantonen  dat de overschrijdingen van de Europese grenswaarden zeer lokaal zijn en beperkt tot bepaalde straten in grote steden als Luik, Bergen, Charleroi  en Namen.

Ook zullen lokaal snelheidsbeperkingen, de sturing van verkeersstromen en de ondersteuning van alternatieve schone vervoersmodi het doel ondersteunen om minder fijn stof in de buitenlucht te produceren.

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels