Gepubliceerd op 5 November 2021 om 11h50
Door Michel Willems - Mobilitas

Akkoord Vlaamse regering: vanaf 2029 zijn geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk voor benzine, diesel en plug-in voertuigen

De Vlaamse regering bereikte op 4 november een akkoord over bijkomende klimaatinspanningen. Industrie, landbouw, huisvesting en verkeer moeten hun CO2-emmissies verlagen met 40% tegen 2030. Binnen deze doelstelling maakte Vlaams minister van energie Zuhal Demir bekend dat het vanaf 2029 niet meer mogelijk zal zijn om in Vlaanderen nieuwe benzine, diesel en plug-in voertuigen in te schrijven.

De nieuwe regeling zal wel nog gemonitord worden. Een uitstel is mogelijk indien zou blijken dat de laadinfrastruktuur tegen 2029 onvoldoende zou zijn of het aanbod van elektrische voertuigen te kleinschalig of te duur zou zijn in vergelijking met klassieke fossiele motorisaties. De eerder voorgestelde regeling voor tweedehandswagens werd afgevoerd.

De mobiliteitsfederatiekoepel Mobia stelt wel enkele vraagtekens bij de haalbaarheid van het plan en dringt aan op een realistisch en gecoördineerde planning. Het nieuwe voorstel creëert bijkomende onduidelijkheid en onzekerheid voor zowel bedrijven als particulieren. Het voorstel geldt immers enkel voor Vlaanderen en de timing stemt niet overeen met die van de Europese Unie, die voorstelt enkel nog de verkoop van wagens met 0 gram CO2 uitstoot toe te laten vanaf 2035.

Bovendien is elk voertuig dat in de Europese Unie op de markt wordt gebracht, ongeacht de motor, door de EU gehomologeerd en kan in principe zonder beperkingen in elke lidstaat worden verkocht. Noorwegen heeft reeds aangekondigd om vanaf 2025 de nieuwe inschrijving van voertuigen met fossiele motorisaties te willen stoppen. Om te vermijden dat er tussen EU landen te veel verschillen ontstaan lijkt enige coördinatie wel wenselijk.

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News

Gelijkaardige artikels