Gepubliceerd op 15 October 2020 om 07h28
Door Marc Demoulin

Brusselse stadstol: sectorfederaties komen in opstand tegen een discriminerend systeem

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plant een slimme kilometerheffing voor wie er met de auto gebruik maakt van het wegennet. Het systeem bestaat uit een stadstol, gekoppeld aan sturende heffing per gereden kilometer die varieert volgens spits- en dalperiode en het aantal fiscale pk’s van het voertuig. In ruil krijgt de Brusselaar geen belasting op inverkeerstelling of verkeersbelasting meer aangerekend. Dit systeem (SmartMove genaamd) zou jaarlijks een half miljard euro moeten opbrengen.

|||||
||||| © |||||

De Koepel Febiac-Traxio-Renta is voorstander van een slimme kilometerheffing die belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting vervangt en waarbij een belasting op bezit dus feitelijk wordt vervangen door een belasting op gebruik. Voor zover dergelijke kilometerheffing billijk en duidelijk is. 

Dit wil zeggen dat er om te beginnen geen sprake mag zijn van een belastingverhoging; dit is duidelijk wel het geval in het Brusselse voorstel aangezien er een extra opbrengst is voorzien van een half miljard. Een nieuwe belasting met andere woorden, die geen draagvlak zal vinden bij de bevolking. 

Discriminerend voor autopendelaars

Het creëert evenmin draagvlak als er onvoldoende tot geen volwaardige alternatieven en multimodale overstapparkings beschikbaar zijn voor de autopendelaar, met name tijdens de spitsuren: het km-tariefstelsel voorziet immers dat je in de spitsuren een pak meer betaalt per km dan in de daluren. 

Tot slot creëert het systeem ongelijkheid tussen Belgische automobilisten; inwoners van Brussel zullen geen belasting op inverkeerstelling of verkeersbelasting meer betalen maar Vlamingen en Walen – zeker zij die naar Brussel pendelen voor hun werk – moeten tweemaal langs de kassa passeren: eenmaal voor belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting in de eigen regio en bovenop nog voor de tolheffing in Brussel. Daardoor betalen zij twee- tot driemaal meer. Dit is niet billijk en creëert een onterechte en niet te verdedigen onderscheid tussen landgenoten waarvan vooral de werkende klasse, ondernemers en bedrijven het slachtoffer van worden.

De Koepel Febiac-Traxio-Renta vraagt daarom een uniformisering voor het hele land : idealiter een budgetneutrale, slimme kilometerheffing voor iedereen, maar zeker geen cumul van belastingsystemen op de kap van burgers en bedrijven

Marc Demoulin

Marc Demoulin, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels