Gepubliceerd op 19 November 2020 om 07h32
Door Michel Willems - Mobilitas

Commissie financiën geeft goedkeuring voor de aanpassing van de formule voordeel alle aard vanaf 2022

De laatste twee jaren steeg de referentie-CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark. Deze norm wordt ook gebruikt bij het berekenen van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens. Verrassend genoeg betekende de stijging van deze CO2 waarden dat het belastbaar voordeel reeds twee jaren na elkaar (2019 en 2020) licht daalde tegenover 2018. De formule was immers zo opgesteld dat de fiscus er vanuit ging dat de CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark jaarlijks zou dalen en de formule diende ervoor te zorgen dat die daling niet ten koste zou gaan van de schatkist. Door de aankoop van steeds meer benzine modellen en SUV’s, ook in het midden segment, steeg de gemiddelde CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark de laatste twee referentiejaren.

© Close-up Of Red Wooden Car In Front Of Businessperson Calculating Bill

Dat betekende in de praktijk een daling van het voordeel van alle aard. De partij Ecolo-groen wilde echter vermijden dat deze daling zich in de toekomst nog zou voortzetten. Daarom besliste de commissie financiën op 17 november 2020 om vanaf 2022 de referentie-CO2-uitstootwaarde voor de berekening van het voordeel van alle aard (VAA) maximaal te beperken tot de waarden die voor 2020 gelden en verdere verhogingen niet in rekening te brengen mochten deze zich in de toekomst nog voordoen. Dit om te vermijden dat het voordeel van alle aard opnieuw zou dalen. De referentiewaarden die geldig zijn voor 2020 bedragen thans 91 gram voor diesel motorisaties, inclusief diesel plug-in hybrides en 111 gram voor benzine motorisaties, inclusief fiscaal erkende benzine plug-in hybrides, full hybrides, LPG en CNG voertuigen. De nieuwe regeling moet wel nog gestemd worden in de Kamer in de plenaire vergadering, maar men verwacht geen wijzigingen.

 

Formule voordeel van alle aard 2021

Het is nu wachten op de cijfers van de referentie-CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark tussen 1 oktober 2019 – 30 september 2020. Die gegevens worden immers gebruikt voor de berekening van voor het voordeel van alle aard geldig tijdens het jaar 2021. FEBIAC beschikt nog niet over de definitieve cijfers maar bevestigt wel dat het CO2-gemiddelde tijdens de eerste 9 maanden van 2020 behoorlijk is gedaald door het toenemend aantal plug-in hybride voertuigen en mede door het hoger aantal ingeschreven 100% elektrische voertuigen. Tegelijk stagneert de daling van het dieselaandeel tegenover de voorbije jaren. FEBIAC merkt een daling op van meer dan 5 gr/km van het CO2-marktgemiddelde. Dat zal dus een zekere impact hebben op de referentie-CO2-uitstootwaarden voor 2021 waardoor het voordeel van alle aard  in 2021 zou moeten stijging tegenover het jaar 2020. De definitieve cijfers worden in overleg met de FOD financiën vastgelegd en meestal tussen midden en eind december gepubliceerd zodat de sociale secretariaten de correcte loonberekeningen in januari kunnen uitvoeren.

 

Overzicht van de referentie-CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark

Fiscaal wordt de referentie-CO2-uitstoot jaarlijks vastgelegd. Deze is afhankelijk van de jaarlijkse evolutie van de CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark (1 oktober N-2 tot 30 september N-1). Concreet betekende dit dat de berekening voor 2020 werd uitgevoerd op basis van de periode: 1 oktober 2018 – 30 september 2019. Door de verhoogde CO2-uitstoot in die periode als gevolg van de populariteit van de SUV’s en het feit dat opnieuw meer benzinemotoren werden aangekocht tijdens die referentieperiode, was men op 1 januari 2020 opnieuw ongeveer op het niveau van 2015 beland. Vandaar het wetsvoorstel om de huidige formule te wijzigen vanaf 2022.

       Overzicht van de referentie-CO2-uitstoten over de afgelopen jaren

 

Diesel  Plug-in diesel

Benzine, Plug-in benzine, Full Hybride LPG en aardgas

2012

95 gr./km.

115 gr./km.

2013

95 gr./km.

116 gr./km.

2014

93 gr./km.

112 gr./km

2015

91 gr./km

110 gr./km

2016

89 gr./km

107 gr./km

2017

87 gr./km

105 gr./km

2018

86 gr./km

105 gr./km

2019

88 gr/ km

107 gr/ km

2020

91 gr/ km

111 gr/ km

Voorbeeld : voor een nieuw dieselvoertuig met 120 gram CO2-uitstoot met een catalogusprijs van 30.000 € met tankkaart was de daling in 2020 van het voordeel van alle aard tegenover 2019 als volgt :

 

 

     2019

     2020

daling

Voordeel van alle aard op jaarbasis

2237,14 €

2160,00 €

3,45%

Patronaal gedeelte met tankkaart (40%)

  894,87 €

  864,00 €

3,45%

 

Copyrights :

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: News , Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels