Gepubliceerd op 28 October 2022 om 13h14
Door Michel Willems - Mobilitas

Europees parlement en EU-lidstaten bereiken akkoord: geen verbrandingsmotoren meer vanaf 2035.

Op donderdag 27 oktober 2022 werd na lang aanslepende onderhandelingen een akkoord bereikt tussen het Europees parlement en EU-lidstaten om vanaf 2035 binnen de EU-lidstaten geen nieuwe voertuigen meer toe te laten met verbrandingsmotoren op basis van fossiele brandstof. In de praktijk betekent dit een stopzetting van de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen in de EU vanaf 1 januari 2035.

Deze regeling geldt ook voor plug-in hybrides. Het akkoord past als verlengstuk van het Europese klimaatpakket “Fit for 55″. Daarin werd bepaald dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55 procent moet verlagen tegenover de toestand in 1990. Specifiek wordt in dit pakket een CO2-emissiereductiedoelstelling voor 2030 vastgelegd van min 55 procent voor nieuwe auto’s en min 50 procent voor nieuwe bestelwagens in vergelijking met 2021. Op deze laatste regeling werd een afwijking tot 2035 toegestaan voor zogenoemde “niche”-merken of merken met een productie lager van 10.000 voertuigen.

In het onderhandeld akkoord van 27 oktober 2022 wordt wel vermeld dat men de huidige beslissing in 2026 opnieuw zal evalueren. Tegelijk wordt voorzien dat men aan de Europese Commissie opnieuw zal vragen om het gebruik van zogenoemde E-fuels in overweging te nemen. Hierop was zware kritiek gekomen omdat de productie ervan veel energie vraagt. Energie die men volgens het Europees parlement beter voor andere doeleinden kan inzetten. Tegelijk kondigde VW-merk chef Thomas Schäfer vorige woensdag 26 oktober in Berlijn aan dat men de productie voor Europa van nieuwe voertuigen met verbrandingsmotoren uiterlijk tegen 2033 wenst te beëindigen.

Vlaanderen

Wij herinneren eraan dat de huidige Vlaamse regering op 4 november 2021 een akkoord bereikte over bijkomende klimaatinspanningen. Industrie, landbouw, huisvesting en verkeer moeten hun CO2-emmissies verlagen met 40% tegen 2030.

Binnen deze doelstelling maakte Vlaams minister van energie Zuhal Demir toen bekend dat het vanaf 2029 niet meer mogelijk zal zijn om in Vlaanderen nieuwe benzine, diesel en plug-in voertuigen in te schrijven. De nieuwe regeling zal wel nog gemonitord worden.

Een uitstel is mogelijk indien zou blijken dat de laadinfrastructuur tegen 2029 onvoldoende zou zijn of het aanbod van elektrische voertuigen te kleinschalig of te duur zou zijn in vergelijking met klassieke fossiele motorisaties. Voor de tweedehandsmarkt komt er geen verbod op auto’s met verbrandingsmotoren en plug-hybrides.

Noorwegen

Wij melden tot slot nog dat het parlement van Noorwegen de Noorse regering heeft gevraagd om een geheel van maatregelen uit te werken om vanaf 2025 enkel nog de inschrijving van nieuwe personenwagens en lichte vrachtwagens die zero emission zijn toe te laten.  75% van de bussen en 25% van de vrachtwagens zouden ook tegen 2030 zero emission moeten zijn. Hiermee heeft Noorwegen thans de strengste reglementering in het vooruitzicht.

Michel Willems

MOBILITAS

Michel Willems - Mobilitas

Michel Willems - Mobilitas, redacteur van dit artikel

Dit artikel gaat over: Vlootbeheer , Tax & Legal

Gelijkaardige artikels